תמונות/קולות

מתצפת/ת

cotterh

תאריך

יוני 28, 2022 12:08 PM EDT

תיאור

On base of very old, resting in water, hardwood log, possibly oak. Woodsy, fungal odor. Young flesh light orange. Spongy texture. Thick margin.

Laetiporus persicinus - Photo (c) Stephanie Webster, כל הזכויות שמורות, uploaded by Stephanie Webster
הזיהוי של fungalfan: Laetiporus persicinus, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 29 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gomus

תאריך

יוני 27, 2022 11:59 AM EDT
Gloeophyllum sepiarium - Photo (c) mycowalt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
הזיהוי של fungalfan: Gloeophyllum sepiarium, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 27 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lpagano

תאריך

יוני 5, 2022 12:37 PM EDT
Megacollybia rodmanii - Photo (c) Dana, כל הזכויות שמורות, uploaded by Dana
הזיהוי של fungalfan: Megacollybia rodmanii, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 27 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hollyyoung

תאריך

אפריל 24, 2022 02:23 PM EDT
Fomitopsis betulina - Photo (c) Richard Jacob, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Richard Jacob
הזיהוי של fungalfan: Fomitopsis betulina, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 27 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hollyyoung

תאריך

יוני 17, 2022 10:53 AM EDT

תיאור

Eshqua Bog

Megacollybia rodmanii - Photo (c) Dana, כל הזכויות שמורות, uploaded by Dana
הזיהוי של fungalfan: Megacollybia rodmanii, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 27 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hollyyoung

תאריך

יוני 24, 2022 05:40 PM EDT
Cerioporus squamosus - Photo (c) Annelie Burghause, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של fungalfan: Cerioporus squamosus, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 27 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lionsmane91

תאריך

יוני 2022
Laetiporus cincinnatus - Photo (c) Elisabeth Carrozza Wilkins, כל הזכויות שמורות, uploaded by Elisabeth Carrozza Wilkins
הזיהוי של fungalfan: Laetiporus cincinnatus, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 27 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

enclis

תאריך

יוני 26, 2022 01:51 PM MSK
Cerioporus squamosus - Photo (c) Annelie Burghause, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של fungalfan: Cerioporus squamosus, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 27 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fredojusto

תאריך

אוגוסט 17, 2021 12:10 PM ADT
Craterellus tubaeformis - Photo (c) Damon Tighe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
הזיהוי של fungalfan: Craterellus tubaeformis, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 27 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

armus

תאריך

יוני 25, 2022 12:20 PM EDT
Meripilus sumstinei - Photo (c) Distant Hill Gardens, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של fungalfan: Meripilus sumstinei, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

דיואית מצויצת (Coprinus comatus)

מתצפת/ת

solaster

תאריך

יוני 25, 2022 03:53 PM PDT
דיואית מצויצת - Photo (c) Dominik and Melisa, כל הזכויות שמורות, uploaded by Dominik and Melisa
הזיהוי של fungalfan: דיואית מצויצת (Coprinus comatus)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mushdrywm

תאריך

יוני 2022

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Lactarius indigo - Photo (c) Dan Molter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של fungalfan: Lactarius indigo, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mushdrywm

תאריך

יוני 2022

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

Didn't the latex change color at any point- the stem was firm but seemed to be hollowing. Taste was immediately burning acrid and lingered upward of 10 minutes. It smelled of powerfully of citrus and faintly of fish

Lactarius psammicola - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
הזיהוי של fungalfan: Lactarius psammicola, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mushdrywm

תאריך

יוני 2022

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Pisolithus arenarius - Photo (c) txfungl, כל הזכויות שמורות, uploaded by txfungl
הזיהוי של fungalfan: Pisolithus arenarius, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mushdrywm

תאריך

יוני 2022

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

Very firm, quick staining and of course, smelled of fish/bait

Russula compacta - Photo (c) mycowalt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by mycowalt
הזיהוי של fungalfan: Russula compacta, שייך ל חריפית (סוג Russula)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ikon52

תאריך

יוני 8, 2022 10:42 AM EDT
Marasmius rotula - Photo (c) Bill Sheehan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
הזיהוי של fungalfan: Marasmius rotula, שייך ל צנומה (סוג Marasmius)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wappo_pete

תאריך

יוני 11, 2022 04:29 PM EDT
Lactarius peckii - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
הזיהוי של fungalfan: Lactarius peckii, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wappo_pete

תאריך

יוני 21, 2022 09:36 AM EDT
Pseudohydnum gelatinosum - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
הזיהוי של fungalfan: Pseudohydnum gelatinosum, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rapinoinfeliz

תאריך

יוני 25, 2022 11:48 AM -03
Coprinellus disseminatus - Photo (c) magikarp99, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של fungalfan: Coprinellus disseminatus, שייך ל דיואית (סוג Coprinellus)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

laligurans

תאריך

יוני 2022

מקום

Maryland, US (Google, OSM)
Meripilus sumstinei - Photo (c) Distant Hill Gardens, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של fungalfan: Meripilus sumstinei, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

inayarizqi

תאריך

יוני 21, 2022 10:26 AM WIB
Coprinellus disseminatus - Photo (c) magikarp99, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של fungalfan: Coprinellus disseminatus, שייך ל דיואית (סוג Coprinellus)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

huafang

תאריך

ספטמבר 4, 2017 11:48 AM EDT
Tectella patellaris - Photo (c) John Plischke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by John Plischke
הזיהוי של fungalfan: Tectella patellaris, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

yakfur

תאריך

יוני 20, 2022 05:35 PM EDT
Retiboletus ornatipes - Photo (c) pucak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND), uploaded by pucak
הזיהוי של fungalfan: Retiboletus ornatipes, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת/ת

yeshiao

תאריך

יוני 25, 2022 10:54 AM EDT
פקועיים - Photo (c) Meg Madden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Meg Madden
הזיהוי של fungalfan: פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

huafang

תאריך

יוני 20, 2022 01:35 PM EDT
Pluteus petasatus - Photo (c) milavth, כל הזכויות שמורות, uploaded by milavth
הזיהוי של fungalfan: Pluteus petasatus, שייך ל קטיפנית (סוג Pluteus)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

huafang

תאריך

יוני 21, 2022 08:11 AM EDT
Amanita flavorubens - Photo (c) אנונימי, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של fungalfan: Amanita flavorubens, שייך ל אמנית (סוג Amanita)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jilljameson

תאריך

דצמבר 24, 2021 02:45 PM EST

תיאור

this correct?

Amanita persicina - Photo (c) tshearer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של fungalfan: Amanita persicina, שייך ל אמנית (סוג Amanita)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hanania

תאריך

נובמבר 22, 2018 01:37 PM EST
Amanita persicina - Photo (c) tshearer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של fungalfan: Amanita persicina, שייך ל אמנית (סוג Amanita)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pulk

תאריך

נובמבר 16, 2017

תיאור

Originally posted to Mushroom Observer on Nov. 17, 2017.

Amanita persicina - Photo (c) tshearer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של fungalfan: Amanita persicina, שייך ל אמנית (סוג Amanita)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brackishben

תאריך

אפריל 16, 2022 11:46 AM EDT

מקום

Jasper County (Google, OSM)
Amanita persicina - Photo (c) tshearer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של fungalfan: Amanita persicina, שייך ל אמנית (סוג Amanita)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 17833