תמונות/קולות

מתצפת/ת

alesmazzo

תאריך

אוקטובר 15, 2021 01:47 PM CEST
Tricholoma sulphureum - Photo (c) bjoerns, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של federicocalledda: Tricholoma sulphureum, שייך ל ישעורית (סוג Tricholoma)
הוסף בתאריך 18 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juhakinnunen

תאריך

ספטמבר 10, 2021 04:43 PM EEST

תיאור

Large, on lawn

Cortinarius balteatocumatilis - Photo (c) mycowalt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של federicocalledda: Cortinarius balteatocumatilis, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
הוסף בתאריך 17 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

yuriysokolov73

תאריך

אוקטובר 14, 2018 09:52 AM +14
Lactarius evosmus - Photo (c) Federico Calledda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Lactarius evosmus, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 17 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alesmazzo

תאריך

אוקטובר 14, 2020 01:42 PM CEST
Russula caerulea - Photo (c) Federico Calledda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Russula caerulea, שייך ל חריפית (סוג Russula)
הוסף בתאריך 15 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alesmazzo

תאריך

אוקטובר 10, 2021 02:52 PM CEST
Hypholoma lateritium - Photo (c) mycowalt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של federicocalledda: Hypholoma lateritium, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 15 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alesmazzo

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

Lombardia, IT (Google, OSM)

תיאור

Leccinellum pseudoscabrum?

Flesh turn black after cut.

Leccinellum pseudoscabrum - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Leccinellum pseudoscabrum, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 15 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcofloriani

תאריך

אוקטובר 3, 2021 02:42 PM CEST
Oudemansiella mucida - Photo (c) Harry Harms, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של federicocalledda: Oudemansiella mucida, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 13 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcofloriani

תאריך

אוקטובר 3, 2021 04:15 PM CEST
Scutellinia - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של federicocalledda: סוג Scutellinia, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 13 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcofloriani

תאריך

אוקטובר 9, 2021 10:37 AM CEST
Russula atrorubens - Photo (c) Jeremy Barker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Russula atrorubens, שייך ל חריפית (סוג Russula)
הוסף בתאריך 13 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

נקבובנית חורפית (Lentinus brumalis)

מתצפת/ת

marcofloriani

תאריך

אוקטובר 3, 2021 03:34 PM CEST
נקבובנית חורפית - Photo (c) Erlon Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של federicocalledda: נקבובנית חורפית (Lentinus brumalis)
הוסף בתאריך 13 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcofloriani

תאריך

אוקטובר 3, 2021 04:13 PM CEST
Singerocybe phaeophthalma - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Singerocybe phaeophthalma, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 13 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcofloriani

תאריך

אוקטובר 3, 2021 02:12 PM CEST
Cortinarius helobius - Photo (c) Marco Floriani, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Cortinarius helobius, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
הוסף בתאריך 13 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcofloriani

תאריך

אוקטובר 3, 2021 01:52 PM CEST
Marasmius bulliardii - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Marasmius bulliardii, שייך ל צנומה (סוג Marasmius)
הוסף בתאריך 13 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcofloriani

תאריך

אוקטובר 3, 2021 12:53 PM CEST
Tricholoma stiparophyllum - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Tricholoma stiparophyllum, שייך ל ישעורית (סוג Tricholoma)
הוסף בתאריך 13 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcofloriani

תאריך

אוקטובר 3, 2021 11:57 AM CEST
Tricholoma sulphurescens - Photo (c) mycowalt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של federicocalledda: Tricholoma sulphurescens, שייך ל ישעורית (סוג Tricholoma)
הוסף בתאריך 13 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcofloriani

תאריך

אוקטובר 3, 2021 12:01 PM CEST
Hebeloma laterinum - Photo (c) Marco Floriani, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Hebeloma laterinum, שייך ל ציצנית (סוג Hebeloma)
הוסף בתאריך 13 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juhatuomola

תאריך

אוקטובר 10, 2021 03:11 PM EEST
Cortinarius evernius - Photo (c) noah_siegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
הזיהוי של federicocalledda: Cortinarius evernius, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
הוסף בתאריך 13 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fungiwoman

תאריך

אוגוסט 26, 2021 05:30 AM UTC
Tricholoma aestuans - Photo (c) noah_siegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
הזיהוי של federicocalledda: Tricholoma aestuans, שייך ל ישעורית (סוג Tricholoma)
הוסף בתאריך 11 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

holson2000

תאריך

אוקטובר 7, 2021 03:34 PM EEST

מקום

Calw (Google, OSM)
חריפית - Photo (c) Damon Tighe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: חריפית (סוג Russula)
הוסף בתאריך 11 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

djgwild

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

England, GB (Google, OSM)
Cortinarius acutus - Photo (c) Marco Floriani, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Cortinarius acutus, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
הוסף בתאריך 11 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

adamkantor

תאריך

אוקטובר 3, 2021 10:04 AM CEST
Cortinarius varius - Photo (c) Marco Floriani, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Cortinarius varius, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
הוסף בתאריך 11 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dumetella72

תאריך

אוקטובר 10, 2021 10:45 AM CEST
Cortinarius triumphans - Photo (c) Felipe Hidalgo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Cortinarius triumphans, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
הוסף בתאריך 11 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

הינומה קרועה (Cortinarius infractus)

מתצפת/ת

uliana_galich

תאריך

אוקטובר 10, 2021 01:38 PM CEST
הינומה קרועה - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: הינומה קרועה (Cortinarius infractus)
הוסף בתאריך 11 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cpeterlongo

תאריך

אוגוסט 2021
Cortinarius rubicundulus - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Cortinarius rubicundulus, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
הוסף בתאריך 11 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rebeccan1

תאריך

אוקטובר 9, 2021 03:59 PM BST

מקום

Delph Woods (Google, OSM)
Cortinarius rubellus - Photo (c) Marco Floriani, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Cortinarius rubellus, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
הוסף בתאריך 11 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eiriee

תאריך

אוקטובר 11, 2021 12:46 PM BST

תיאור

Oak deciduous woodland. Pale brown spores. Purple brown flesh. Medium brown adnexed gills.

Cortinarius torvus - Photo (c) Marco Floriani, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Cortinarius torvus, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
הוסף בתאריך 11 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcofloriani

תאריך

דצמבר 6, 2004 02:00 PM CET
Lyophyllum littorale - Photo (c) Yael Orgad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Lyophyllum littorale, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 10 אוקטובר, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcofloriani

תאריך

אוקטובר 9, 2021 11:01 AM CEST
Cortinarius obtusus - Photo (c) Damon Tighe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Cortinarius obtusus, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
הוסף בתאריך 10 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcofloriani

תאריך

אוקטובר 9, 2021 11:47 AM CEST

תיאור

Yellow form (f. mellina?)

Russula sardonia - Photo (c) Chris Moody, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Russula sardonia, שייך ל חריפית (סוג Russula)
הוסף בתאריך 10 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marcofloriani

תאריך

אוקטובר 9, 2021 11:38 AM CEST
Russula sardonia - Photo (c) Chris Moody, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של federicocalledda: Russula sardonia, שייך ל חריפית (סוג Russula)
הוסף בתאריך 10 אוקטובר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 696