תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 08:58 AM PDT
Larus delawarensis - Photo (c) Craig K. Hunt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
הזיהוי של feathered: Larus delawarensis, שייך ל שחף (סוג Larus)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 09:01 AM PDT
Passerculus sandwichensis - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של feathered: Passerculus sandwichensis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 09:02 AM PDT
Phalacrocorax auritus - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של feathered: Phalacrocorax auritus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 09:02 AM PDT
Urile pelagicus - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של feathered: Urile pelagicus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:07 AM PDT
Calidris minutilla - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של feathered: Calidris minutilla, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:08 AM PDT
Charadrius vociferus - Photo (c) world_lineage, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by world_lineage
הזיהוי של feathered: Charadrius vociferus, שייך ל חופמי (סוג Charadrius)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:41 AM PDT
Tringa melanoleuca - Photo (c) Pablo Balduvino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Pablo Balduvino
הזיהוי של feathered: Tringa melanoleuca, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:50 AM PDT
Haemorhous purpureus - Photo (c) Jean-Guy Dallaire, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של feathered: Haemorhous purpureus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:57 AM PDT
Haemorhous mexicanus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, כל הזכויות שמורות, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
הזיהוי של feathered: Haemorhous mexicanus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:57 AM PDT
Catharus guttatus - Photo (c) Becky Matsubara, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של feathered: Catharus guttatus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:07 AM PDT
Passerculus sandwichensis - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של feathered: Passerculus sandwichensis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:22 AM PDT
Accipiter cooperii - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
הזיהוי של feathered: Accipiter cooperii, שייך ל נציים (סוג Accipiter)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:30 AM PDT
Larus delawarensis - Photo (c) Craig K. Hunt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
הזיהוי של feathered: Larus delawarensis, שייך ל שחף (סוג Larus)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 12:23 PM PDT
Podilymbus podiceps - Photo (c) Len Blumin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של feathered: Podilymbus podiceps, שייך ל טבלניים (משפחה Podicipedidae)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sydneydragon

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:13 AM CDT
Geothlypis trichas - Photo (c) Tony Varela Photography, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של feathered: Geothlypis trichas, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silversea_starsong

תאריך

אפריל 28, 2022 10:03 AM CDT

מקום

Bermejas, Cuba (Google, OSM)
Falco sparverius - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, כל הזכויות שמורות, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
הזיהוי של feathered: Falco sparverius, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אנפת לילה (Nycticorax nycticorax)

מתצפת/ת

freduchini

תאריך

ספטמבר 25, 2022 01:04 PM EDT
אנפת לילה - Photo ללא זכויות יוצרים, uploaded by Kyle Nessen
הזיהוי של feathered: אנפת לילה (Nycticorax nycticorax)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jamesjbond

תאריך

ספטמבר 25, 2022 08:28 AM EDT
Setophaga striata - Photo (c) Marc Faucher, כל הזכויות שמורות, uploaded by Marc Faucher
הזיהוי של feathered: Setophaga striata, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

חופזי מנומר (Pluvialis squatarola)

מתצפת/ת

alangann

תאריך

ספטמבר 23, 2022 01:53 PM CDT
חופזי מנומר - Photo (c) TroyEcol, כל הזכויות שמורות, uploaded by Declan Troy
הזיהוי של feathered: חופזי מנומר (Pluvialis squatarola)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 12:23 PM PDT
Branta hutchinsii - Photo (c) Mason Maron, כל הזכויות שמורות, uploaded by Mason Maron
הזיהוי של feathered: Branta hutchinsii, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 12:30 PM PDT
ברווז עצים [מנדרין] קרולין - Photo (c) Olaf Oliviero Riemer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של feathered: ברווז עצים [מנדרין] קרולין (Aix sponsa)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 12:38 PM PDT
Butorides virescens - Photo (c) BJ Stacey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
הזיהוי של feathered: Butorides virescens, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

דרור הבית (Passer domesticus)

מתצפת/ת

zihuadean

תאריך

ספטמבר 25, 2022 12:48 PM PDT
דרור הבית - Photo (c) Ximo Galarza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של feathered: דרור הבית (Passer domesticus)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

anders102

תאריך

ספטמבר 25, 2022 04:16 PM PDT

מקום

Redondo Beach (Google, OSM)
Pelecanus occidentalis - Photo (c) Isaac Lord, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Isaac Lord
הזיהוי של feathered: Pelecanus occidentalis, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

תור אמריקנית (Zenaida macroura)

מתצפת/ת

fabrice82

תאריך

ספטמבר 25, 2022 03:33 AM CDT
תור אמריקנית - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
הזיהוי של feathered: תור אמריקנית (Zenaida macroura)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maryelizabethschaub

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:34 AM EDT
Spinus tristis - Photo (c) Martine Blanchette, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Martine Blanchette
הזיהוי של feathered: Spinus tristis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

שלך (Pandion haliaetus)

מתצפת/ת

bigchunkyfrogman

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Florida, US (Google, OSM)
שלך - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של feathered: שלך (Pandion haliaetus)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sydneydragon

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:21 AM CDT
Vireo griseus - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של feathered: Vireo griseus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

קרדינל צפוני (Cardinalis cardinalis)

מתצפת/ת

freduchini

תאריך

ספטמבר 25, 2022 01:25 PM EDT
קרדינל צפוני - Photo (c) Tripp Davenport, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של feathered: קרדינל צפוני (Cardinalis cardinalis)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sydneydragon

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:42 AM CDT
Melanerpes carolinus - Photo (c) Tom Murray, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של feathered: Melanerpes carolinus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 74989