תמונות/קולות

מה

ביצנית צהובת רגל (Tringa flavipes)

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:44 AM -03
ביצנית צהובת רגל - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Miguel Artigas Azas
הזיהוי של facundo13: ביצנית צהובת רגל (Tringa flavipes)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:42 AM -03
Dendrocygna bicolor - Photo (c) Sharma BC, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sharma BC
הזיהוי של facundo13: Dendrocygna bicolor, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:42 AM -03
Agelasticus thilius - Photo (c) Jorge Schlemmer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jorge Schlemmer
הזיהוי של facundo13: Agelasticus thilius, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

חד-זנב צהוב-מקור (Anas georgica)

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:41 AM -03
חד-זנב צהוב-מקור - Photo (c) markus lilje, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי markus lilje
הזיהוי של facundo13: חד-זנב צהוב-מקור (Anas georgica)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:29 AM -03
Egretta thula - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Miguel Artigas Azas
הזיהוי של facundo13: Egretta thula, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:28 AM -03
Ardea cocoi - Photo (c) Paul Donahue, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Donahue
הזיהוי של facundo13: Ardea cocoi, שייך ל אנפה (סוג Ardea)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhulsberg

תאריך

דצמבר 29, 2022 09:21 AM -03
Tyrannus savana - Photo (c) Dario Sanches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של facundo13: Tyrannus savana, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:22 AM -03
Plegadis chihi - Photo (c) assmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי assmann
הזיהוי של facundo13: Plegadis chihi, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephen_wv

תאריך

דצמבר 4, 2022 06:52 AM -03
Turdus chiguanco - Photo (c) Santiago Martín-Bravo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Santiago Martín-Bravo
הזיהוי של facundo13: Turdus chiguanco, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אנפת לילה (Nycticorax nycticorax)

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:19 AM -03
אנפת לילה - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Kyle Nessen
הזיהוי של facundo13: אנפת לילה (Nycticorax nycticorax)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:20 AM -03
Platalea ajaja - Photo (c) drdad, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של facundo13: Platalea ajaja, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

חסידת מגווארי (Ciconia maguari)

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:19 AM -03
חסידת מגווארי - Photo (c) Vincent, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Vincent
הזיהוי של facundo13: חסידת מגווארי (Ciconia maguari)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:18 AM -03
Plegadis chihi - Photo (c) assmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי assmann
הזיהוי של facundo13: Plegadis chihi, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:18 AM -03
Dendrocygna viduata - Photo (c) Lilian Tomazelli, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lilian Tomazelli
הזיהוי של facundo13: Dendrocygna viduata, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:11 AM -03
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של facundo13: Pitangus sulphuratus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:11 AM -03
Dendrocygna viduata - Photo (c) Lilian Tomazelli, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lilian Tomazelli
הזיהוי של facundo13: Dendrocygna viduata, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:05 AM -03
Daptrius chimango - Photo (c) Cláudio Dias Timm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של facundo13: Daptrius chimango, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:10 AM -03
Rollandia rolland - Photo (c) Kevin Schafer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Kevin Schafer
הזיהוי של facundo13: Rollandia rolland, שייך ל טבלניים (משפחה Podicipedidae)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:03 AM -03
Spatula versicolor - Photo (c) Bryan Caro San Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bryan Caro San Martin
הזיהוי של facundo13: Spatula versicolor, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

latalo

תאריך

דצמבר 31, 2022 08:03 AM -03
Plegadis chihi - Photo (c) assmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי assmann
הזיהוי של facundo13: Plegadis chihi, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 31 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

goncrisdi

תאריך

דצמבר 26, 2012 10:58 AM -03
Geothlypis velata - Photo (c) Gustavo Puente, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gustavo Puente
הזיהוי של facundo13: Geothlypis velata, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 29 דצמבר, 2022
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patriciocowpercoles

תאריך

אוגוסט 15, 2016 02:40 PM UTC
Daptrius chimachima - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של facundo13: Daptrius chimachima, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
נוסף בתאריך 11 דצמבר, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gustavoherrera

תאריך

אפריל 2, 2022 01:50 PM -03
Daptrius chimango - Photo (c) Cláudio Dias Timm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של facundo13: Daptrius chimango, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
נוסף בתאריך 11 דצמבר, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

goncrisdi

תאריך

ספטמבר 5, 2021 10:14 AM -03
Daptrius chimango - Photo (c) Cláudio Dias Timm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של facundo13: Daptrius chimango, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
נוסף בתאריך 11 דצמבר, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nelsonatencio

תאריך

נובמבר 1, 2017 07:19 PM -02
Daptrius chimango - Photo (c) Cláudio Dias Timm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של facundo13: Daptrius chimango, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
נוסף בתאריך 11 דצמבר, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicoolejnik

תאריך

נובמבר 2022

מקום

Corrientes, AR (Google, OSM)
Alectrurus risora - Photo (c) Cláudio Dias Timm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של facundo13: Alectrurus risora, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 15 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicoolejnik

תאריך

נובמבר 3, 2022 02:38 PM -03
Salvator merianae - Photo (c) lrech, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי lrech
הזיהוי של facundo13: Salvator merianae, שייך ל טגואיים (משפחה Teiidae)
נוסף בתאריך 15 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicoolejnik

תאריך

נובמבר 2022
Blastocerus dichotomus - Photo (c) Bruce Thomson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של facundo13: Blastocerus dichotomus, שייך ל מעלי גירה (תת-סדרה Ruminantia)
נוסף בתאריך 15 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adrianbraidotti

תאריך

ספטמבר 30, 2022 12:54 PM -03
Phrynops hilarii - Photo (c) Martin Eayrs, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Martin Eayrs
הזיהוי של facundo13: Phrynops hilarii, שייך ל נטויי-צוואר (תת משפחה Chelinae)
נוסף בתאריך 01 אוקטובר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adrianbraidotti

תאריך

יוני 10, 2022 04:16 PM -03
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של facundo13: Pitangus sulphuratus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 13 יוני, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 712