תמונות/קולות

מתצפת.ת

john4205

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:43 PM CDT
Salix myricoides - Photo (c) Rob Curtis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rob Curtis
הזיהוי של ewarden: Salix myricoides, שייך ל ערבה (סוג Salix)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mkelly94

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:43 PM CDT
Monarda fistulosa - Photo (c) Joshua Wysor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ewarden: Monarda fistulosa, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john4205

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:43 PM CDT
Asclepias tuberosa - Photo (c) lvconrad1977, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי lvconrad1977
הזיהוי של ewarden: Asclepias tuberosa, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charlie-ewell

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:45 PM CDT
Quercus rubra - Photo (c) alexisberry, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ewarden: Quercus rubra, שייך ל אלון (סוג Quercus)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mkelly94

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:44 PM CDT
Desmanthus illinoensis - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ewarden: Desmanthus illinoensis, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mkelly94

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:44 PM CDT
Solidago altissima - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של ewarden: Solidago altissima, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john4205

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:44 PM CDT
Tephrosia virginiana - Photo (c) Marsh Maiden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marsh Maiden
הזיהוי של ewarden: Tephrosia virginiana, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mkelly94

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:44 PM CDT
Rosa arkansana - Photo (c) anna-adventuring, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ewarden: Rosa arkansana, שייך ל ורד (סוג Rosa)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charlie-ewell

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:46 PM CDT
Salix myricoides - Photo (c) Rob Curtis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rob Curtis
הזיהוי של ewarden: Salix myricoides, שייך ל ערבה (סוג Salix)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john4205

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:45 PM CDT
Verbena stricta - Photo (c) thesnaguy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי thesnaguy
הזיהוי של ewarden: Verbena stricta, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mkelly94

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:44 PM CDT
Monarda fistulosa - Photo (c) Joshua Wysor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ewarden: Monarda fistulosa, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john4205

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:45 PM CDT
Dalea purpurea - Photo (c) Paul Tavares, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Tavares
הזיהוי של ewarden: Dalea purpurea, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charlie-ewell

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:46 PM CDT
Prunus pumila - Photo (c) Joe Walewski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joe Walewski
הזיהוי של ewarden: Prunus pumila, שייך ל פרונוס (סוג Prunus)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

קייצת קנדית (Erigeron canadensis)

מתצפת.ת

sbrittin

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:14 PM CDT
קייצת קנדית - Photo (c) Svetlana Nesterova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Svetlana Nesterova
הזיהוי של ewarden: קייצת קנדית (Erigeron canadensis)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john4205

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:46 PM CDT
Oenothera - Photo (c) betsy_irwin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי betsy_irwin
הזיהוי של ewarden: סוג Oenothera, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mkelly94

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:45 PM CDT
Rosa arkansana - Photo (c) anna-adventuring, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ewarden: Rosa arkansana, שייך ל ורד (סוג Rosa)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mkelly94

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:45 PM CDT
Parthenocissus quinquefolia - Photo (c) nasua, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי nasua
הזיהוי של ewarden: Parthenocissus quinquefolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charlie-ewell

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:47 PM CDT
Silphium laciniatum - Photo (c) Frank Mayfield, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ewarden: Silphium laciniatum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john4205

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:47 PM CDT
Liatris aspera - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי aarongunnar
הזיהוי של ewarden: Liatris aspera, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mkelly94

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:46 PM CDT
Desmanthus illinoensis - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ewarden: Desmanthus illinoensis, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ערבה (סוג Salix)

מתצפת.ת

charlie-ewell

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:47 PM CDT
ערבה - Photo (c) Ольга Курякова, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ольга Курякова
הזיהוי של ewarden: ערבה (סוג Salix)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מילה פנסילוונית (Fraxinus pennsylvanica)

מתצפת.ת

mkelly94

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:46 PM CDT
מילה פנסילוונית - Photo (c) Keith Kanoti, Maine Forest Service, USA, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ewarden: מילה פנסילוונית (Fraxinus pennsylvanica)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charlie-ewell

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:48 PM CDT
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ewarden: Populus deltoides, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mkelly94

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:46 PM CDT
Rhus - Photo (c) Kenia Arbaiza, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kenia Arbaiza
הזיהוי של ewarden: סוג Rhus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mkelly94

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:46 PM CDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ewarden: סוג Solidago, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mkelly94

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:46 PM CDT
Sporobolus rigidus - Photo (c) psweet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי psweet
הזיהוי של ewarden: Sporobolus rigidus, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 16 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mkelly94

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:47 PM CDT
ורד - Photo (c) lamprisdimitris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ewarden: ורד (סוג Rosa)
נוסף בתאריך 16 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john4205

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:47 PM CDT
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ewarden: Populus deltoides, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך 16 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john4205

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:50 PM CDT
Opuntia cespitosa - Photo (c) J. Kevin England, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי J. Kevin England
הזיהוי של ewarden: Opuntia cespitosa, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך 16 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

mkelly94

תאריך

אוגוסט 11, 2022 01:47 PM CDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של ewarden: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך 16 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 1072