תמונות/קולות

מתצפת/ת

kareneichholz

תאריך

ינואר 19, 2022 11:12 AM SAST
Monopsis unidentata - Photo (c) Adriaan Grobler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Monopsis unidentata, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kareneichholz

תאריך

ינואר 19, 2022 10:30 AM SAST
Erica seriphiifolia - Photo (c) Rebecca Ryen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evieb: Erica seriphiifolia, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kareneichholz

תאריך

ינואר 19, 2022 10:30 AM SAST
Erica densifolia - Photo (c) Charles Stirton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evieb: Erica densifolia, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nicky

תאריך

נובמבר 20, 2021 12:20 PM SAST
Macledium spinosum - Photo (c) Klaus Wehrlin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Macledium spinosum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nicky

תאריך

נובמבר 20, 2020 10:53 AM SAST
Hippia pilosa - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evieb: Hippia pilosa, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 19 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennartn

תאריך

ינואר 12, 2022 01:30 PM SAST

תגיות

Indigofera sp19b - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evieb: Indigofera sp19b, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 19 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennartn

תאריך

ינואר 12, 2022 03:35 PM SAST

תגיות

Phylica curvifolia - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evieb: Phylica curvifolia, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
הוסף בתאריך 19 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennartn

תאריך

ינואר 12, 2022 02:04 PM SAST

תגיות

Cyrtanthus elatus - Photo (c) Troos van der Merwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Cyrtanthus elatus, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 19 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennartn

תאריך

ינואר 12, 2022 01:44 PM SAST

תגיות

Lobelia ardisiandroides - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של evieb: Lobelia ardisiandroides, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
הוסף בתאריך 19 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

sandracundill

תאריך

ינואר 12, 2022 05:22 PM SAST
Lachnostylis hirta - Photo (c) Sally Adam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Lachnostylis hirta, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 19 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

outrampsjenny

תאריך

אוגוסט 12, 2011

תיאור

Erica velatiflora


Scambling shrub to 800mm with small inconspicuous flowers. Red Data status; Vulnerable
Erica velatiflora - Photo (c) Jenny Potgieter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Erica velatiflora, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 17 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexanderr

תאריך

אפריל 28, 2017

מקום

1st pool (Google, OSM)

תיאור

erica


Erica georgica - Photo (c) Evie Bowen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Erica georgica, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 17 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sue293

תאריך

אוקטובר 10, 2016 01:37 PM UTC
Erica georgica - Photo (c) Evie Bowen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Erica georgica, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 17 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

erickmunro

תאריך

אפריל 30, 2021 12:21 PM SAST
Erica steinbergiana - Photo (c) Sally Adam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Erica steinbergiana, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 17 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandenhair

תאריך

דצמבר 24, 2021 11:20 AM SAST
Erica georgica - Photo (c) Evie Bowen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Erica georgica, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 17 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

outramps-tanniedi

תאריך

ספטמבר 18, 2021 12:17 PM SAST
Polygala microlopha - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Polygala microlopha, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 17 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

botaneek

תאריך

דצמבר 25, 2021 08:44 AM SAST
Cussonia spicata - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של evieb: Cussonia spicata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 17 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

botaneek

תאריך

דצמבר 27, 2021 06:41 AM SAST
Widdringtonia nodiflora - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evieb: Widdringtonia nodiflora, שייך ל מחטניים (סדרה Pinales)
הוסף בתאריך 17 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

sandracundill

תאריך

ינואר 12, 2022 05:22 PM SAST
Trichocladus crinitus - Photo (c) Adriaan Grobler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Trichocladus crinitus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sandracundill

תאריך

דצמבר 28, 2021 05:28 PM SAST
Streptocarpus rexii - Photo (c) naturesvalleytrust, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Streptocarpus rexii, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sandracundill

תאריך

ינואר 12, 2022 05:20 PM SAST
Laurophyllus capensis - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evieb: Laurophyllus capensis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

erickmunro

תאריך

ספטמבר 18, 2021 10:00 AM UTC
Lobelia linearis - Photo (c) Steven Molteno, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Lobelia linearis, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annarivandermerwe

תאריך

ספטמבר 20, 2021 12:25 PM SAST
Lobelia tomentosa - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evieb: Lobelia tomentosa, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

baldcoot

תאריך

אוקטובר 14, 2021 04:34 PM SAST
Lobelia tomentosa - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evieb: Lobelia tomentosa, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

krystaltolley

תאריך

נובמבר 6, 2021 09:51 AM SAST

מקום

EC, ZA (Google, OSM)
Lobelia tomentosa - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evieb: Lobelia tomentosa, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

botaneek

תאריך

דצמבר 23, 2021 12:12 PM SAST

מקום

I5 (Google, OSM)
Ochna serrulata - Photo (c) janepannor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Ochna serrulata, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gerhardmalan

תאריך

אוגוסט 28, 2004 11:44 AM SAST
Protea grandiceps - Photo (c) Marian Oliver, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Protea grandiceps, שייך ל פרוטיאה (משפחה Proteaceae)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

knysna_wildflowers

תאריך

נובמבר 9, 2016

מקום

Tierberg (Google, OSM)

תיאור

Cyclopia aurescens


Cyclopia aurescens aurescens - Photo (c) Nick Helme, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evieb: Cyclopia aurescens var. aurescens, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 14 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bjseitz

תאריך

אוקטובר 21, 2021 12:23 PM CEST
Lobelia neglecta - Photo (c) peterswart, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evieb: Lobelia neglecta, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
הוסף בתאריך 14 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

knysna_wildflowers

תאריך

ינואר 12, 2022 11:00 AM SAST
Wahlenbergia desmantha - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evieb: Wahlenbergia desmantha, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
הוסף בתאריך 14 ינואר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 2379