תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

karenlin

תאריך

אוקטובר 19, 2017 07:29 AM CDT
Schoenoplectus - Photo (c) Nick Varvel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של evgeniib: סוג Schoenoplectus, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 22 נובמבר, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מה

אירוס ענף Iris pseudacorus

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 8, 2020 10:05 AM MSK
אירוס ענף - Photo (c) Mark Kluge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של evgeniib: אירוס ענף (Iris pseudacorus)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

קנה מצוי Phragmites australis

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 8, 2020 10:39 AM MSK
קנה מצוי - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evgeniib: קנה מצוי (Phragmites australis)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 8, 2020 11:29 AM MSK
Viola canina - Photo (c) else15, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Michael
הזיהוי של evgeniib: Viola canina, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 8, 2020 01:39 PM MSK
Galium trifidum - Photo (c) Jim Morefield, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של evgeniib: Galium trifidum, שייך ל דבקה (סוג Galium)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

בצעוני מצוי Eleocharis palustris

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 8, 2020 01:56 PM MSK
בצעוני מצוי - Photo (c) James K. Lindsey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evgeniib: בצעוני מצוי (Eleocharis palustris)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 8, 2020 02:04 PM MSK
Ranunculus circinatus - Photo (c) Jörg Hempel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evgeniib: Ranunculus circinatus, שייך ל נורית (סוג Ranunculus)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

חבלבלן המשוכות Calystegia sepium

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 8, 2020 02:38 PM MSK
חבלבלן המשוכות - Photo (c) Ivar Leidus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evgeniib: חבלבלן המשוכות (Calystegia sepium)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 8, 2020 02:46 PM MSK
Amelanchier alnifolia - Photo (c) Gravitywave, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של evgeniib: Amelanchier alnifolia, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 8, 2020 03:01 PM MSK
Malus - Photo (c) Peter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evgeniib: סוג Malus, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 15, 2020 11:08 AM MSK
Malus sylvestris - Photo (c) Bas Kers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של evgeniib: Malus sylvestris, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 16, 2020 10:19 AM MSK
Tilia europaea - Photo (c) Martina Francese, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של evgeniib: Tilia europaea, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 16, 2020 05:35 PM MSK
Zizania latifolia - Photo (c) Eduard Garin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evgeniib: Zizania latifolia, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 16, 2020 05:41 PM MSK
Zizania latifolia - Photo (c) Eduard Garin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evgeniib: Zizania latifolia, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 18, 2020 03:17 PM MSK
Amelanchier alnifolia - Photo (c) Gravitywave, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של evgeniib: Amelanchier alnifolia, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 22, 2020 03:55 PM MSK
Zizania latifolia - Photo (c) Eduard Garin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evgeniib: Zizania latifolia, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 22, 2020 03:56 PM MSK
Achillea ptarmica - Photo (c) Juha Haataja, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של evgeniib: Achillea ptarmica, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 22, 2020 03:58 PM MSK
Carex acuta - Photo (c) Colin Avison, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של evgeniib: Carex acuta, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

חבלבלן המשוכות Calystegia sepium

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 22, 2020 03:58 PM MSK
חבלבלן המשוכות - Photo (c) Ivar Leidus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evgeniib: חבלבלן המשוכות (Calystegia sepium)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 22, 2020 03:58 PM MSK
Salix cinerea - Photo (c) Janie Easterman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של evgeniib: Salix cinerea, שייך ל ערבה (סוג Salix)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 22, 2020 03:59 PM MSK
Glyceria maxima - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של evgeniib: Glyceria maxima, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 22, 2020 04:01 PM MSK

תיאור

Берег водоёма, в ивняке.

Ribes rubrum - Photo (c) Rafael Muxiven, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evgeniib: Ribes rubrum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

חבלבלן המשוכות Calystegia sepium

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 22, 2020 04:24 PM MSK
חבלבלן המשוכות - Photo (c) Ivar Leidus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evgeniib: חבלבלן המשוכות (Calystegia sepium)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 22, 2020 04:25 PM MSK
Rorippa amphibia - Photo (c) anonymous, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evgeniib: Rorippa amphibia, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

שנית גדולה Lythrum salicaria

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 22, 2020 04:26 PM MSK
שנית גדולה - Photo (c) hilbert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evgeniib: שנית גדולה (Lythrum salicaria)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 22, 2020 04:27 PM MSK
Persicaria minor - Photo (c) Sara Rall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evgeniib: Persicaria minor, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

ספטמבר 27, 2020 01:33 PM MSK
Salix myrsinifolia - Photo (c) Oskar Gran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evgeniib: Salix myrsinifolia, שייך ל ערבה (סוג Salix)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

אוקטובר 5, 2020 04:04 PM MSK
Oenanthe aquatica - Photo (c) Natural England, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של evgeniib: Oenanthe aquatica, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

אוקטובר 5, 2020 04:04 PM MSK
Agrostis stolonifera - Photo (c) Matt Lavin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של evgeniib: Agrostis stolonifera, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eduard_garin

תאריך

אוקטובר 5, 2020 04:10 PM MSK
Zizania latifolia - Photo (c) Eduard Garin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של evgeniib: Zizania latifolia, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2020.
תומך

סטטיסטיקות

 • 1132