תמונות/קולות

מתצפת.ת

martine_lapointe

תאריך

יולי 14, 2023 10:35 לפנה"צ CEST

תגיות

Globularia cordifolia - Photo (c) Mark, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mark
הזיהוי של epsilon: Globularia cordifolia, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

martine_lapointe

תאריך

יולי 14, 2023 09:29 לפנה"צ CEST
Globularia cordifolia - Photo (c) Mark, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mark
הזיהוי של epsilon: Globularia cordifolia, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sastreo

תאריך

דצמבר 10, 2023 11:52 לפנה"צ CET
Globularia alypum - Photo (c) .Bambo., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של epsilon: Globularia alypum, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patp1

תאריך

יוני 14, 2015 10:13 לפנה"צ CEST
Gentiana acaulis - Photo (c) OggioniAle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי OggioniAle
הזיהוי של epsilon: Gentiana acaulis, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

שלחופן עטוי (Anthyllis vulneraria)

מתצפת.ת

patp1

תאריך

יוני 14, 2015 10:10 לפנה"צ CEST
שלחופן עטוי - Photo (c) Thomas Horvath, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Thomas Horvath
הזיהוי של epsilon: שלחופן עטוי (Anthyllis vulneraria)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

martine_lapointe

תאריך

יולי 16, 2023 12:04 אחה"צ CEST
Chamaenerion fleischeri - Photo (c) Jakob Jilg, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jakob Jilg
הזיהוי של epsilon: Chamaenerion fleischeri, שייך ל נר-הלילה (משפחה) (משפחה Onagraceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maworo

תאריך

יולי 12, 2017 01:59 אחה"צ CEST
Phyteuma hedraianthifolium - Photo (c) belvedere04, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי belvedere04
הזיהוי של epsilon: Phyteuma hedraianthifolium, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maworo

תאריך

יולי 5, 2017 12:59 אחה"צ CEST
Papaver alpinum - Photo (c) Andrea Simonato, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Andrea Simonato
הזיהוי של epsilon: Papaver alpinum, שייך ל פרג (סוג Papaver)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maworo

תאריך

יולי 14, 2017 10:03 לפנה"צ CEST
Campanula glomerata - Photo (c) Andrey Efremov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrey Efremov
הזיהוי של epsilon: Campanula glomerata, שייך ל פעמונית (סוג Campanula)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maworo

תאריך

יולי 29, 2017 02:36 אחה"צ CEST
Gentiana pannonica - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jakob Fahr
הזיהוי של epsilon: Gentiana pannonica, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maworo

תאריך

מאי 26, 2016 10:43 לפנה"צ CEST
Pedicularis verticillata - Photo (c) Ryan O'Donnell, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ryan O'Donnell
הזיהוי של epsilon: Pedicularis verticillata, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

c_rickert

תאריך

יוני 2020

מקום

חסר מיקום
Traunsteinera globosa - Photo (c) 异草志, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי 异草志
הזיהוי של epsilon: Traunsteinera globosa, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maworo

תאריך

יוני 12, 2016 02:00 אחה"צ CEST
Ranunculus thora - Photo (c) 异草志, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי 异草志
הזיהוי של epsilon: Ranunculus thora, שייך ל נורית (סוג Ranunculus)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maworo

תאריך

מאי 26, 2016 09:26 לפנה"צ CEST
Gentiana clusii - Photo (c) Peter Hanegraaf, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של epsilon: Gentiana clusii, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maworo

תאריך

יוני 15, 2016 08:55 לפנה"צ CEST
Fritillaria meleagris - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של epsilon: Fritillaria meleagris, שייך ל גביעונית (סוג Fritillaria)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maworo

תאריך

יוני 2016
Fritillaria meleagris - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של epsilon: Fritillaria meleagris, שייך ל גביעונית (סוג Fritillaria)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maworo

תאריך

יוני 14, 2016 11:50 לפנה"צ CEST
Pedicularis verticillata - Photo (c) Ryan O'Donnell, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ryan O'Donnell
הזיהוי של epsilon: Pedicularis verticillata, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maworo

תאריך

יוני 14, 2016 11:11 לפנה"צ CEST
Anemonastrum narcissiflorum - Photo (c) Luca Fornasari, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Luca Fornasari
הזיהוי של epsilon: Anemonastrum narcissiflorum, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maworo

תאריך

יוני 2016
Fritillaria meleagris - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של epsilon: Fritillaria meleagris, שייך ל גביעונית (סוג Fritillaria)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

c_rickert

תאריך

יוני 22, 2020 01:53 אחה"צ CEST
Astrantia major - Photo (c) .Bambo., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של epsilon: Astrantia major, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

c_rickert

תאריך

יוני 22, 2020 03:33 אחה"צ CEST
Gentiana clusii - Photo (c) Peter Hanegraaf, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של epsilon: Gentiana clusii, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markus_dumke

תאריך

יולי 7, 2022 02:08 אחה"צ CEST
Lilium martagon - Photo (c) Stefan Neuwirth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Neuwirth
הזיהוי של epsilon: Lilium martagon, שייך ל שושן (סוג Lilium)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

c_rickert

תאריך

יוני 25, 2020 10:22 לפנה"צ CEST
Primula auricula - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של epsilon: Primula auricula, שייך ל רקפתיים (משפחה Primulaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maworo

תאריך

יוני 23, 2016 09:21 לפנה"צ CEST
Eritrichium nanum - Photo (c) Andrea Peterlongo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrea Peterlongo
הזיהוי של epsilon: Eritrichium nanum, שייך ל זיפניים (משפחה Boraginaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

c_rickert

תאריך

יוני 27, 2020 10:23 לפנה"צ CEST
Pedicularis foliosa - Photo (c) Ivano Marques, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ivano Marques
הזיהוי של epsilon: Pedicularis foliosa, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

c_rickert

תאריך

יוני 27, 2020 10:29 לפנה"צ CEST
Traunsteinera globosa - Photo (c) 异草志, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי 异草志
הזיהוי של epsilon: Traunsteinera globosa, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

c_rickert

תאריך

יוני 27, 2020 01:28 אחה"צ CEST
Rhododendron ferrugineum - Photo (c) Paseos por los Alpes 2007, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של epsilon: Rhododendron ferrugineum, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markus_dumke

תאריך

יולי 5, 2022 04:18 אחה"צ CEST
Veratrum lobelianum - Photo (c) Werner Witte, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של epsilon: Veratrum lobelianum, שייך ל שושנאים (סדרה Liliales)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maworo

תאריך

יוני 23, 2016 11:35 לפנה"צ CEST
Saxifraga oppositifolia - Photo (c) Anthony B. Zerafa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Anthony B. Zerafa
הזיהוי של epsilon: Saxifraga oppositifolia, שייך ל בקעצוריים (משפחה Saxifragaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maworo

תאריך

יוני 23, 2016 12:14 אחה"צ CEST
Petrocallis pyrenaica - Photo (c) Apollonio Tottoli, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של epsilon: Petrocallis pyrenaica, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 10, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 103263