תמונות/קולות

מתצפת.ת

basu_dev_neupane

תאריך

אוגוסט 23, 2021 10:26 לפנה"צ +0545

תיאור

Pedicularis

Pedicularis siphonantha - Photo (c) Kunpeng, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kunpeng
הזיהוי של elizabeth_byers: קומפלקס Pedicularis siphonantha, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

basu_dev_neupane

תאריך

אוגוסט 20, 2021 12:30 אחה"צ +0545

תיאור

Pedicularis sp

Pedicularis megalantha - Photo (c) Elizabeth Byers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Elizabeth Byers
הזיהוי של elizabeth_byers: Pedicularis megalantha, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

basu_dev_neupane

תאריך

אוגוסט 22, 2021 01:28 אחה"צ +0545
Pedicularis siphonantha - Photo (c) Chief RedEarth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Chief RedEarth
הזיהוי של elizabeth_byers: Pedicularis siphonantha, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

basu_dev_neupane

תאריך

אוגוסט 2, 2020 03:04 אחה"צ +0545
Pedicularis siphonantha - Photo (c) Chief RedEarth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Chief RedEarth
הזיהוי של elizabeth_byers: Pedicularis siphonantha, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

basu_dev_neupane

תאריך

אוגוסט 21, 2021 10:39 לפנה"צ +0545
Pedicularis scullyana - Photo (c) Basu Dev Poudel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Basu Dev Poudel
הזיהוי של elizabeth_byers: Pedicularis scullyana, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

basu_dev_neupane

תאריך

יולי 10, 2022 05:03 אחה"צ +0545
Pedicularis siphonantha - Photo (c) Chief RedEarth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Chief RedEarth
הזיהוי של elizabeth_byers: Pedicularis siphonantha, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

basu_dev_neupane

תאריך

יולי 10, 2022 04:22 אחה"צ +0545
Pedicularis siphonantha - Photo (c) Chief RedEarth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Chief RedEarth
הזיהוי של elizabeth_byers: Pedicularis siphonantha, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

basu_dev_neupane

תאריך

יולי 10, 2022 01:34 אחה"צ +0545
Pedicularis siphonantha - Photo (c) Chief RedEarth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Chief RedEarth
הזיהוי של elizabeth_byers: Pedicularis siphonantha, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

basu_dev_neupane

תאריך

יולי 10, 2022 10:30 לפנה"צ +0545
Pedicularis furfuracea - Photo (c) Elizabeth Byers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Elizabeth Byers
הזיהוי של elizabeth_byers: Pedicularis furfuracea, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tdiemer

תאריך

אוגוסט 1, 2014 01:42 אחה"צ +0545
Pedicularis siphonantha - Photo (c) Chief RedEarth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Chief RedEarth
הזיהוי של elizabeth_byers: Pedicularis siphonantha, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tdiemer

תאריך

אוגוסט 4, 2014 09:29 לפנה"צ +0545
Pedicularis megalantha - Photo (c) Elizabeth Byers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Elizabeth Byers
הזיהוי של elizabeth_byers: Pedicularis megalantha, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 27, 2024 08:57 לפנה"צ +0545
Pedicularis furfuracea - Photo (c) Elizabeth Byers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Elizabeth Byers
הזיהוי של elizabeth_byers: Pedicularis furfuracea, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

asivitskis

תאריך

יוני 26, 2021 10:35 לפנה"צ UTC
Pedicularis pantlingii pantlingii - Photo (c) Elizabeth Byers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Elizabeth Byers
הזיהוי של elizabeth_byers: Pedicularis pantlingii ssp. pantlingii, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luvetel_bichoverdeporai

תאריך

נובמבר 2023

מקום

Nepal (Google, OSM)
Ephedra gerardiana - Photo (c) madfox, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי madfox
הזיהוי של elizabeth_byers: Ephedra gerardiana, שייך ל שרביטן (סוג Ephedra)
נוסף בתאריך יולי 20, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reishisagnik

תאריך

מרץ 14, 2024 11:36 אחה"צ +0545
Cryptomeria japonica - Photo (c) Maria Emília Martins, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Maria Emília Martins
הזיהוי של elizabeth_byers: Cryptomeria japonica, שייך ל ברושיים (משפחה Cupressaceae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 22, 2024 01:43 אחה"צ +0545
Impatiens falcifera - Photo (c) Elizabeth Byers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Elizabeth Byers
הזיהוי של elizabeth_byers: Impatiens falcifera, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 22, 2024 01:14 אחה"צ +0545
Veronica cana - Photo (c) Harry Jans, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Harry Jans
הזיהוי של elizabeth_byers: Veronica cana, שייך ל ורוניקה (סוג Veronica)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 22, 2024 12:41 אחה"צ +0545
Prunella vulgaris - Photo (c) fitomorfolog_t, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי fitomorfolog_t
הזיהוי של elizabeth_byers: Prunella vulgaris, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 25, 2024 11:49 לפנה"צ +0545
Chamaenerion conspersum - Photo (c) Étienne Léveillé-Bourret, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Étienne Léveillé-Bourret
הזיהוי של elizabeth_byers: Chamaenerion conspersum, שייך ל נר-הלילה (משפחה) (משפחה Onagraceae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 25, 2024 12:55 אחה"צ +0545
Primula primulina - Photo (c) Elizabeth Byers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Elizabeth Byers
הזיהוי של elizabeth_byers: Primula primulina, שייך ל רקפתיים (משפחה Primulaceae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 25, 2024 12:58 אחה"צ +0545
Primula primulina - Photo (c) Elizabeth Byers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Elizabeth Byers
הזיהוי של elizabeth_byers: Primula primulina, שייך ל רקפתיים (משפחה Primulaceae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 25, 2024 02:55 אחה"צ +0545
Podophyllum hexandrum - Photo (c) Elizabeth Byers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Elizabeth Byers
הזיהוי של elizabeth_byers: Podophyllum hexandrum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 25, 2024 02:58 אחה"צ +0545
Rosa sericea - Photo (c) 兔尾草 | BunnyTailGra22, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי 兔尾草 | BunnyTailGra22
הזיהוי של elizabeth_byers: Rosa sericea, שייך ל ורד (סוג Rosa)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 2024

מקום

East, NP (Google, OSM)
Abies spectabilis - Photo (c) Mckaysavage on Flickr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של elizabeth_byers: Abies spectabilis, שייך ל אורניים (משפחה Pinaceae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 25, 2024 03:09 אחה"צ +0545
Parochetus communis - Photo (c) Jonah Timms, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jonah Timms
הזיהוי של elizabeth_byers: Parochetus communis, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 25, 2024 03:59 אחה"צ +0545
Oxyria digyna - Photo (c) David Greenberger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי David Greenberger
הזיהוי של elizabeth_byers: Oxyria digyna, שייך ל ארכוביתיים (משפחה Polygonaceae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 27, 2024 08:43 לפנה"צ +0545
Gaultheria nummularioides - Photo (c) Naufal Urfi Dhiya'ulhaq, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Naufal Urfi Dhiya'ulhaq
הזיהוי של elizabeth_byers: Gaultheria nummularioides, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 24, 2024 06:48 אחה"צ +0545
Primula wollastonii - Photo (c) Elizabeth Byers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Elizabeth Byers
הזיהוי של elizabeth_byers: Primula wollastonii, שייך ל רקפתיים (משפחה Primulaceae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 24, 2024 06:51 אחה"צ +0545
Polygonatum hookeri - Photo (c) Suresh Ghimire, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Suresh Ghimire
הזיהוי של elizabeth_byers: Polygonatum hookeri, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abe

תאריך

יוני 24, 2024 06:51 אחה"צ +0545
Gaultheria trichophylla - Photo (c) Phuentsho, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Phuentsho
הזיהוי של elizabeth_byers: Gaultheria trichophylla, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 7056