תמונות/קולות

מתצפת/ת

khrystian

תאריך

ספטמבר 23, 2021 06:49 PM -05
Turdus grayi - Photo (c) Christopher Lindsey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של el_naturero: Turdus grayi, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 12 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

khrystian

תאריך

ספטמבר 23, 2021 06:49 PM -05
עופות - Photo (c) Kenny P., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של el_naturero: ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 12 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

khrystian

תאריך

אוקטובר 6, 2021 06:02 PM -05
Tyrannus tyrannus - Photo (c) Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של el_naturero: Tyrannus tyrannus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 12 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

khrystian

תאריך

אוקטובר 6, 2021 05:50 PM -05
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של el_naturero: Pitangus sulphuratus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 12 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

khrystian

תאריך

ספטמבר 23, 2021 06:50 PM -05
Turdus grayi - Photo (c) Christopher Lindsey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של el_naturero: Turdus grayi, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 12 אוקטובר, 2021
תומך
Birds

תמונות/קולות

מה

ציפורים (מחלקה Aves)

מתצפת/ת

khrystian

תאריך

ספטמבר 24, 2021 05:26 PM -05
Brotogeris jugularis - Photo (c) Alejandro Bayer Tamayo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של el_naturero: Brotogeris jugularis, שייך ל תוכאים (סדרה Psittaciformes)
הוסף בתאריך 12 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

קתרטס סוואנה (Cathartes burrovianus)

מתצפת/ת

andolmos

תאריך

ספטמבר 19, 2021 08:55 AM -05
קתרטס סוואנה - Photo (c) Oscar Perez, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של el_naturero: קתרטס סוואנה (Cathartes burrovianus)
הוסף בתאריך 20 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

מאי 2, 2021 11:23 AM -05
Melanerpes rubricapillus - Photo (c) barloventomagico, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של el_naturero: Melanerpes rubricapillus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 22 אוגוסט, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

מאי 2, 2021 11:20 AM -05
Dendroplex picus - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של el_naturero: Dendroplex picus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 22 אוגוסט, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

מאי 12, 2021 04:52 PM -05
Crotophaga sulcirostris - Photo (c) Jonathan de Jesús Cruz Tamayo, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של el_naturero: Crotophaga sulcirostris, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 22 אוגוסט, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

מאי 12, 2021 04:58 PM -05
Columbina talpacoti - Photo (c) nachovallarta, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של el_naturero: Columbina talpacoti, שייך ל יונאים (משפחה Columbidae)
הוסף בתאריך 22 אוגוסט, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

מאי 12, 2021 04:09 PM -05
Crotophaga ani - Photo (c) Esteban Poveda, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של el_naturero: Crotophaga ani, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 22 אוגוסט, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

יוני 10, 2021 11:09 AM -05
Columbina talpacoti - Photo (c) nachovallarta, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של el_naturero: Columbina talpacoti, שייך ל יונאים (משפחה Columbidae)
הוסף בתאריך 22 אוגוסט, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

יולי 10, 2021 02:38 PM -05
Troglodytes aedon - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של el_naturero: Troglodytes aedon, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 22 אוגוסט, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

יולי 10, 2021 02:41 PM -05
Troglodytes aedon - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של el_naturero: Troglodytes aedon, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 22 אוגוסט, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

יולי 23, 2021 08:54 AM -05
Tigrisoma lineatum - Photo (c) Cláudio Dias Timm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של el_naturero: Tigrisoma lineatum, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 22 אוגוסט, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

אוגוסט 19, 2021 09:07 AM -05
Milvago chimachima - Photo (c) Guillermo Vasquez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של el_naturero: Milvago chimachima, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
הוסף בתאריך 22 אוגוסט, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

אוגוסט 19, 2021 09:01 AM -05
Buteogallus meridionalis - Photo (c) Ryan Shaw, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של el_naturero: Buteogallus meridionalis, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 אוגוסט, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

קתרטס סוואנה (Cathartes burrovianus)

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

אוגוסט 19, 2021 09:39 AM -05
קתרטס סוואנה - Photo (c) Oscar Perez, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של el_naturero: קתרטס סוואנה (Cathartes burrovianus)
הוסף בתאריך 22 אוגוסט, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

אוגוסט 19, 2021 11:06 AM -05
Tyrannus melancholicus - Photo (c) fm5050, כל הזכויות שמורות, uploaded by fm5050
הזיהוי של el_naturero: Tyrannus melancholicus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 22 אוגוסט, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

camilojotage

תאריך

אוקטובר 23, 2020 11:21 AM -05
Rubus floribundus - Photo (c) jnauita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של el_naturero: Rubus floribundus, שייך ל פטל (סוג Rubus)
הוסף בתאריך 27 יוני, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

מאי 12, 2021 11:41 AM -05
Campylorhynchus griseus - Photo (c) nieves martin, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של el_naturero: Campylorhynchus griseus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

מאי 12, 2021 11:10 AM -05
Turdus grayi - Photo (c) Christopher Lindsey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של el_naturero: Turdus grayi, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

מאי 12, 2021 11:11 AM -05
Campylorhynchus nuchalis - Photo (c) barloventomagico, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של el_naturero: Campylorhynchus nuchalis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

מאי 12, 2021 11:14 AM -05
Colaptes punctigula - Photo (c) barloventomagico, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של el_naturero: Colaptes punctigula, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguel1080

תאריך

מאי 12, 2021 11:14 AM -05
Colaptes punctigula - Photo (c) barloventomagico, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של el_naturero: Colaptes punctigula, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

camilojotage

תאריך

ינואר 25, 2021 01:29 PM -05
Chlorophanes spiza - Photo (c) Eduardo Skinner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של el_naturero: Chlorophanes spiza, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 31 ינואר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

camilojotage

תאריך

ינואר 26, 2021 07:04 AM -05
Tityra semifasciata - Photo (c) Arnulfo Moreno, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של el_naturero: Tityra semifasciata, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 31 ינואר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

camilojotage

תאריך

ינואר 25, 2021 01:17 PM -05
Cacicus uropygialis - Photo (c) Carmelo López Abad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של el_naturero: Cacicus uropygialis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 31 ינואר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

camilojotage

תאריך

ינואר 25, 2021 01:30 PM -05
Piranga leucoptera - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של el_naturero: Piranga leucoptera, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 31 ינואר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 1503