תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת/ת

lvmilko

תאריך

יוני 12, 2021 05:59 PM EDT
פרפראים ועשים - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dmitriy_abramov: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה
Reptiles

תמונות/קולות

מה

זוחלים (מחלקה Reptilia)

מתצפת/ת

arianefohey

תאריך

יוני 12, 2021 07:11 PM EDT
זוחלים - Photo (c) Tyrone Ping, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
הזיהוי של dmitriy_abramov: זוחלים (מחלקה Reptilia)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

adam-k

תאריך

יוני 12, 2021 04:22 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של dmitriy_abramov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

adam-k

תאריך

יוני 12, 2021 04:00 PM EDT

מקום

Durham, NC, US (Google, OSM)
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של dmitriy_abramov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

adam-k

תאריך

יוני 12, 2021 03:38 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של dmitriy_abramov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה
Reptiles

תמונות/קולות

מה

זוחלים (מחלקה Reptilia)

מתצפת/ת

tacade

תאריך

מאי 11, 2021 05:45 PM MDT
זוחלים - Photo (c) Tyrone Ping, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
הזיהוי של dmitriy_abramov: זוחלים (מחלקה Reptilia)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה
Mammals

תמונות/קולות

מה

יונקים (מחלקה Mammalia)

מתצפת/ת

tacade

תאריך

מאי 30, 2021 03:03 PM MDT
יונקים - Photo ללא זכויות יוצרים, uploaded by Abhas Misraraj
הזיהוי של dmitriy_abramov: יונקים (מחלקה Mammalia)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

mathster

תאריך

יוני 14, 2021 07:33 AM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של dmitriy_abramov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lulude1

תאריך

יוני 14, 2021 10:25 AM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של dmitriy_abramov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

tien_ann_shih

תאריך

יוני 2021
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של dmitriy_abramov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

paula340

תאריך

יוני 14, 2021 11:51 AM EDT
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
הזיהוי של dmitriy_abramov: מחלקה Lecanoromycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)

מתצפת/ת

plantlover56

תאריך

יוני 13, 2021 12:20 PM EDT
שרכאים - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Lena Dietz Chiasson
הזיהוי של dmitriy_abramov: שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

בריומאים (סדרה Ephemeroptera)

מתצפת/ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 14, 2021

תיאור

May fly

בעלי־כנף (חרקים) - Photo (c) dhfischer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
הזיהוי של dmitriy_abramov: בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

בריומאים (סדרה Ephemeroptera)

מתצפת/ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 14, 2021

תיאור

Mayfly

בעלי־כנף (חרקים) - Photo (c) dhfischer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
הזיהוי של dmitriy_abramov: בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

caterpillarscount

תאריך

יוני 14, 2021

תיאור

Centipede

Polypodiales - Photo (c) Alexander Malyutkin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Alexander Malyutkin
הזיהוי של dmitriy_abramov: סדרה Polypodiales, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)

מתצפת/ת

jeblanch

תאריך

יוני 15, 2021 11:23 AM EDT
בעלי־כנף (חרקים) - Photo (c) dhfischer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
הזיהוי של dmitriy_abramov: בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מחטנאים (מחלקה Pinopsida)

מתצפת/ת

nathan_leonard

תאריך

יוני 15, 2021 08:11 AM EDT
מחטנאים - Photo (c) Steven Severinghaus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של dmitriy_abramov: מחטנאים (מחלקה Pinopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת/ת

afquincy

תאריך

יוני 15, 2021 11:18 AM EDT
פרפראים ועשים - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dmitriy_abramov: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

ptelea

תאריך

יוני 13, 2021 02:07 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של dmitriy_abramov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)

מתצפת/ת

ptelea

תאריך

יוני 13, 2021 03:20 PM EDT
שרכאים - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Lena Dietz Chiasson
הזיהוי של dmitriy_abramov: שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

jimsteele

תאריך

יוני 16, 2021 08:35 AM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של dmitriy_abramov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

עכבישים (סדרה Araneae)

מתצפת/ת

jtruax

תאריך

יוני 16, 2021 03:45 PM EDT
עכבישניים - Photo (c) Dan Proud, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של dmitriy_abramov: עכבישניים (מחלקה Arachnida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת/ת

celudoc

תאריך

יוני 16, 2021 05:07 PM EDT

תיאור

Tiny little mothlike bug sitting in my cd player's slot. Small as a pen tip. Was clearish white with spotted/speckled legs.

חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של dmitriy_abramov: חרקים (מחלקה Insecta)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
משתפר.ת
Amphibians

תמונות/קולות

מה

דו-חיים (מחלקה Amphibia)

מתצפת/ת

grannyby2

תאריך

יוני 9, 2021 11:14 AM UTC
דו-חיים - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, כל הזכויות שמורות, uploaded by Andrés Mauricio Forero Cano
הזיהוי של dmitriy_abramov: דו-חיים (מחלקה Amphibia)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeffrd

תאריך

יוני 16, 2021 07:15 PM EDT
רכיכות - Photo (c) Mike, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של dmitriy_abramov: רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

jamcristiano

תאריך

יוני 17, 2021 10:32 AM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של dmitriy_abramov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

woodbridge

תאריך

יוני 17, 2021 08:35 AM EDT

תיאור

About 4 ft tall

דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של dmitriy_abramov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

תאריך

יוני 17, 2021 02:00 PM EDT
פרפראים ועשים - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dmitriy_abramov: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת/ת

tom_mitchell

תאריך

יוני 18, 2021 10:27 AM EDT
פרפראים ועשים - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dmitriy_abramov: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת/ת

tom_mitchell

תאריך

יוני 18, 2021 10:27 AM EDT
פרפראים ועשים - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dmitriy_abramov: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 102