תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

anastasiapopelskaya

תאריך

יוני 21, 2020 12:01 AM +13
Leucanthemum ircutianum - Photo (c) Natalya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של dinanesterkova: Leucanthemum ircutianum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

anastasiapopelskaya

תאריך

יולי 4, 2010 12:06 PM -11
Trollius europaeus - Photo (c) Joan Simon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של dinanesterkova: Trollius europaeus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

anastasiapopelskaya

תאריך

אפריל 25, 2010 01:58 PM -11
Picea obovata - Photo (c) Irina Krug, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dinanesterkova: Picea obovata, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2020.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturalist35399

תאריך

נובמבר 13, 2020 11:44 AM +05
Equisetum hyemale - Photo (c) Brian Starzomski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dinanesterkova: Equisetum hyemale, שייך ל שבטבט (סוג Equisetum)
הוסף בתאריך 13 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

palfedor

תאריך

אוגוסט 13, 2020 09:04 AM +05
Dryobates minor - Photo (c) Sergey Yeliseev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של dinanesterkova: Dryobates minor, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 12 נובמבר, 2020.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sundry_divers

תאריך

ספטמבר 26, 2020 10:31 AM +05
Cygnus cygnus - Photo (c) Bird Explorers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dinanesterkova: Cygnus cygnus, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
הוסף בתאריך 12 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

naturalist35399

תאריך

נובמבר 12, 2020 12:34 PM +05
Spinulum annotinum - Photo (c) dogtooth77, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של dinanesterkova: Spinulum annotinum, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 12 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

naturalist35399

תאריך

נובמבר 12, 2020 11:49 AM +05
Prunella vulgaris - Photo (c) fitomorfolog_t, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dinanesterkova: Prunella vulgaris, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
הוסף בתאריך 12 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מה

עלווית אפורה Phylloscopus trochilus

מתצפת/ת

sundry_divers

תאריך

ספטמבר 12, 2020 09:23 AM +05
עלווית אפורה - Photo (c) Enric LLao Sanchez, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של dinanesterkova: עלווית אפורה (Phylloscopus trochilus)
הוסף בתאריך 12 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_shilov

תאריך

מאי 5, 2019 05:03 PM +05
Viola hirta - Photo (c) --Tico--, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של dinanesterkova: Viola hirta, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 10 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sundry_divers

תאריך

נובמבר 7, 2020 01:11 PM +05
Acanthis flammea - Photo (c) Cynthia Crawford, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של dinanesterkova: Acanthis flammea, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sundry_divers

תאריך

נובמבר 7, 2020 01:20 PM +05
Aegithalos caudatus - Photo (c) Татьяна Спицына, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של dinanesterkova: Aegithalos caudatus, שייך ל גנובתניים (משפחה Aegithalidae)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

ירגזי שחור Periparus ater

מתצפת/ת

sundry_divers

תאריך

נובמבר 7, 2020 01:39 PM +05
ירגזי שחור - Photo (c) Fero Bednar, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של dinanesterkova: ירגזי שחור (Periparus ater)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

ירגזי מצוי Parus major

מתצפת/ת

sundry_divers

תאריך

נובמבר 7, 2020 01:45 PM +05
ירגזי מצוי - Photo (c) Mikhail Ezdakov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dinanesterkova: ירגזי מצוי (Parus major)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sundry_divers

תאריך

נובמבר 7, 2020 01:50 PM +05
Poecile montanus - Photo (c) Sergey Yeliseev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של dinanesterkova: Poecile montanus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sundry_divers

תאריך

נובמבר 7, 2020 01:56 PM +05
Pyrrhula pyrrhula - Photo (c) Thomas Koffel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dinanesterkova: Pyrrhula pyrrhula, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sundry_divers

תאריך

נובמבר 7, 2020 01:58 PM +05
Dendrocopos major - Photo (c) Paolo, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של dinanesterkova: Dendrocopos major, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מה

ירגזי מצוי Parus major

מתצפת/ת

sundry_divers

תאריך

נובמבר 7, 2020 02:13 PM +05
ירגזי מצוי - Photo (c) Mikhail Ezdakov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dinanesterkova: ירגזי מצוי (Parus major)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך
Sitta europaea - Photo (c) Frank Vassen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של dinanesterkova: Sitta europaea, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_shilov

תאריך

נובמבר 7, 2020 10:55 AM +05
Digitalis grandiflora - Photo (c) Slavko Struna, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של dinanesterkova: Digitalis grandiflora, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_shilov

תאריך

נובמבר 7, 2020 10:59 AM +05
Rabelera holostea - Photo (c) Anne SORBES, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
הזיהוי של dinanesterkova: Rabelera holostea, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

denis_shilov

תאריך

נובמבר 7, 2020 11:57 AM +05
Polypodium vulgare - Photo (c) Eulalia Dupuy Julià, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של dinanesterkova: Polypodium vulgare, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_shilov

תאריך

נובמבר 7, 2020 10:51 AM +05
Polypodium vulgare - Photo (c) Eulalia Dupuy Julià, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של dinanesterkova: Polypodium vulgare, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_shilov

תאריך

נובמבר 7, 2020 10:47 AM +05
Betonica officinalis - Photo (c) Les, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של dinanesterkova: Betonica officinalis, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_shilov

תאריך

נובמבר 7, 2020 01:29 PM +05
Equisetum pratense - Photo Borealis55, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של dinanesterkova: Equisetum pratense, שייך ל שבטבט (סוג Equisetum)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_shilov

תאריך

נובמבר 7, 2020 01:33 PM +05
Pulmonaria mollis - Photo (c) sergejseleznev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dinanesterkova: Pulmonaria mollis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

denis_shilov

תאריך

נובמבר 7, 2020 12:56 PM +05
Succisa pratensis - Photo (c) Udo Schmidt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של dinanesterkova: Succisa pratensis, שייך ל שלמוניים (תת משפחה Dipsacoideae)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_shilov

תאריך

נובמבר 7, 2020 12:14 PM +05
Pinus sylvestris - Photo (c) anemoneprojectors (no internet at the moment), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של dinanesterkova: Pinus sylvestris, שייך ל אורן (סוג Pinus)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_shilov

תאריך

נובמבר 7, 2020 12:55 PM +05
Lilium martagon - Photo (c) Hermann Falkner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dinanesterkova: Lilium martagon, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_shilov

תאריך

נובמבר 7, 2020 12:48 PM +05
Juniperus communis - Photo (c) Hermann Falkner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dinanesterkova: Juniperus communis, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020.
תומך

סטטיסטיקות

 • 6758