תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jorgelarotta

תאריך

אוגוסט 27, 2016 09:51 AM -05
Neogale frenata - Photo (c) davidcooksy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של danny292: Neogale frenata, שייך ל סמוריים (משפחה Mustelidae)
הוסף בתאריך 20 יולי, 2021.
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

juan419

תאריך

אוגוסט 1, 2020 11:01 AM -05
Neogale frenata - Photo (c) davidcooksy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של danny292: Neogale frenata, שייך ל סמוריים (משפחה Mustelidae)
הוסף בתאריך 20 יולי, 2021.
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

juan958

תאריך

מאי 9, 2020 03:56 PM -05
Neogale frenata - Photo (c) davidcooksy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של danny292: Neogale frenata, שייך ל סמוריים (משפחה Mustelidae)
הוסף בתאריך 20 יולי, 2021.
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 04:51 PM -05
Megaceryle torquata - Photo (c) Amelia Ryan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של danny292: Megaceryle torquata, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 04:51 PM -05
Megaceryle torquata - Photo (c) Amelia Ryan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של danny292: Megaceryle torquata, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

קיווית צ'יליאנית Vanellus chilensis

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 04:58 PM -05
קיווית צ'יליאנית - Photo (c) Tiziano Luka Pesci Rubilar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של danny292: קיווית צ'יליאנית (Vanellus chilensis)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 04:58 PM -05
Aramus guarauna - Photo (c) Amy Evenstad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של danny292: Aramus guarauna, שייך ל עגוראים (סדרה Gruiformes)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

אנפת לילה Nycticorax nycticorax

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 04:59 PM -05
אנפת לילה - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של danny292: אנפת לילה (Nycticorax nycticorax)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

אנפת לילה Nycticorax nycticorax

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 05:00 PM -05
אנפת לילה - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של danny292: אנפת לילה (Nycticorax nycticorax)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

אנפת לילה Nycticorax nycticorax

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 05:00 PM -05
אנפת לילה - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של danny292: אנפת לילה (Nycticorax nycticorax)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 05:00 PM -05
Chrysomus icterocephalus - Photo (c) Trisha Shears, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של danny292: Chrysomus icterocephalus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 05:00 PM -05
Chrysomus icterocephalus - Photo (c) Trisha Shears, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של danny292: Chrysomus icterocephalus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 05:02 PM -05
Chrysomus icterocephalus - Photo (c) Trisha Shears, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של danny292: Chrysomus icterocephalus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

לבנית גדולה Ardea alba

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 05:04 PM -05
לבנית גדולה - Photo (c) daverowe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של danny292: לבנית גדולה (Ardea alba)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

קיווית צ'יליאנית Vanellus chilensis

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 05:03 PM -05
קיווית צ'יליאנית - Photo (c) Tiziano Luka Pesci Rubilar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של danny292: קיווית צ'יליאנית (Vanellus chilensis)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

פורפיריה צהובת רגל Porphyrio martinica

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 05:05 PM -05
פורפיריה צהובת רגל - Photo (c) Francesco Veronesi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של danny292: פורפיריה צהובת רגל (Porphyrio martinica)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 05:13 PM -05
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של danny292: Pitangus sulphuratus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 05:13 PM -05
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של danny292: Pitangus sulphuratus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 05:14 PM -05
Columbina talpacoti - Photo (c) nachovallarta, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של danny292: Columbina talpacoti, שייך ל יונאים (משפחה Columbidae)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 05:14 PM -05
Columbina talpacoti - Photo (c) nachovallarta, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של danny292: Columbina talpacoti, שייך ל יונאים (משפחה Columbidae)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

פורפיריה צהובת רגל Porphyrio martinica

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 05:16 PM -05
פורפיריה צהובת רגל - Photo (c) Francesco Veronesi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של danny292: פורפיריה צהובת רגל (Porphyrio martinica)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 05:29 PM -05
Butorides virescens - Photo (c) Heather Pickard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של danny292: Butorides virescens, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

el_naturero

תאריך

יולי 8, 2021 05:31 PM -05
Aramus guarauna - Photo (c) Amy Evenstad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של danny292: Aramus guarauna, שייך ל עגוראים (סדרה Gruiformes)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dymz

תאריך

ינואר 31, 2021 01:15 PM UTC
Caiman crocodilus - Photo (c) Rich Kostecke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של danny292: Caiman crocodilus, שייך ל אליגטוריים (משפחה Alligatoridae)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

דוב נמלים מקסיקני Tamandua mexicana

מתצפת/ת

ddavilareyes

תאריך

יולי 9, 2021 09:04 AM -05
דוב נמלים מקסיקני - Photo (c) huntertxrd, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של danny292: דוב נמלים מקסיקני (Tamandua mexicana)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cristian_osorio_munoz

תאריך

יולי 9, 2021 09:58 AM -05
Sciurus granatensis - Photo (c) ELI RIOS, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של danny292: Sciurus granatensis, שייך ל סנאיים (משפחה Sciuridae)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

תנשמת לבנה Tyto alba

מתצפת/ת

santiago396

תאריך

יולי 9, 2021

תיאור

La lechuza común (Tyto alba), también llamada lechuza de los campanarios o luétiga, es una especie de ave estrigiforme de la familia Tytonidae. El área de distribución de esta rapaz incluye los cinco continentes

תנשמת - Photo (c) Mark Dennis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של danny292: תנשמת לבנה (Tyto alba)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jeffharding

תאריך

נובמבר 18, 2012 04:12 AM PST
Andigena nigrirostris - Photo (c) Joao Quental, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של danny292: Andigena nigrirostris, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

catalinarcp

תאריך

יולי 9, 2021 10:35 AM EDT
Milvago chimachima - Photo (c) Guillermo Vasquez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של danny292: Milvago chimachima, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nicolasr

תאריך

יולי 4, 2021 03:46 PM -05
Gonatodes - Photo (c) Brian Gratwicke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של danny292: סוג Gonatodes, שייך ל ספארוקטיליים (משפחה Sphaerodactylidae)
הוסף בתאריך 10 יולי, 2021.
תומך

סטטיסטיקות

 • 24125