תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

brendan_smith1

תאריך

אפריל 26, 2024 09:10 לפנה"צ -05
פרפראים ועשים - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של danielbadillom: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

camilo_garcia_907

תאריך

אפריל 26, 2024 12:16 אחה"צ -05

תיאור

Planta

צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של danielbadillom: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

camilo_garcia_907

תאריך

אפריל 26, 2024 12:23 אחה"צ -05

תיאור

Arbusto

Duranta - Photo (c) Horacio Prado, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Horacio Prado
הזיהוי של danielbadillom: סוג Duranta, שייך ל ורבניים (משפחה Verbenaceae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brendan_smith1

תאריך

אפריל 26, 2024 09:25 לפנה"צ -05
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של danielbadillom: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 11:50 לפנה"צ -05
Coffea arabica - Photo (c) Martín Vargas Echeverri, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Martín Vargas Echeverri
הזיהוי של danielbadillom: Coffea arabica, שייך ל פואתיים (משפחה Rubiaceae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 11:54 לפנה"צ -05
Brunfelsia - Photo (c) Akitada Fujita, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Akitada Fujita
הזיהוי של danielbadillom: סוג Brunfelsia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 11:54 לפנה"צ -05
Musa - Photo (c) rewood1221, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי rewood1221
הזיהוי של danielbadillom: סוג Musa, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 11:55 לפנה"צ -05
Mimosa - Photo (c) aacocucci, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי aacocucci
הזיהוי של danielbadillom: סוג Mimosa, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

שבלול ענק אפריקאי (Lissachatina fulica)

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 11:56 לפנה"צ -05
שבלול ענק אפריקאי - Photo (c) PK Yeung, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי PK Yeung
הזיהוי של danielbadillom: שבלול ענק אפריקאי (Lissachatina fulica)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 11:59 לפנה"צ -05
Bougainvillea - Photo (c) Martin LaBar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של danielbadillom: סוג Bougainvillea, שייך ל ציפורנאים (סדרה Caryophyllales)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 12:00 אחה"צ -05
עיריתיים - Photo (c) Ronald Werson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Ronald Werson
הזיהוי של danielbadillom: עיריתיים (משפחה Asphodelaceae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 12:01 אחה"צ -05
Acanthaceae - Photo (c) anetteffm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי anetteffm
הזיהוי של danielbadillom: משפחה Acanthaceae, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 12:01 אחה"צ -05
חלבלוביים - Photo (c) jrebman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jrebman
הזיהוי של danielbadillom: חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 12:02 אחה"צ -05
Lantana - Photo (c) Alberto, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alberto
הזיהוי של danielbadillom: סוג Lantana, שייך ל ורבניים (משפחה Verbenaceae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צסטרום לילי (Cestrum nocturnum)

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 12:02 אחה"צ -05
צסטרום לילי - Photo (c) David Foster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי David Foster
הזיהוי של danielbadillom: צסטרום לילי (Cestrum nocturnum)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 12:03 אחה"צ -05
Heliconiaceae - Photo (c) Jesús Cabrera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של danielbadillom: משפחה Heliconiaceae, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 12:03 אחה"צ -05
Plumbago - Photo (c) Riana Fourie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Riana Fourie
הזיהוי של danielbadillom: סוג Plumbago, שייך ל עפריתיים (משפחה Plumbaginaceae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 12:04 אחה"צ -05
חלמיתיים - Photo (c) Philip Bouchard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של danielbadillom: חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 12:04 אחה"צ -05
אירוסיים - Photo (c) harum.koh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי harum.koh
הזיהוי של danielbadillom: אירוסיים (משפחה Iridaceae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 12:06 אחה"צ -05
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של danielbadillom: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פילית קטנת-עלים (Pilea microphylla)

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 12:06 אחה"צ -05
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של danielbadillom: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 12:28 אחה"צ -05
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של danielbadillom: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

נמלים (משפחה Formicidae)

מתצפת.ת

jakovo_david

תאריך

אפריל 26, 2024 12:30 אחה"צ -05
נמלים - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Gerónimo Martín Alonso
הזיהוי של danielbadillom: נמלים (משפחה Formicidae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

angely_salgar_9-9

תאריך

אפריל 26, 2024 07:50 לפנה"צ -05

תיאור

Es uno de esos insectos que hacen parte de su cuerpo cosas que son del ambiente para protegerse del mismo. No se su nombre

חרקים - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של danielbadillom: חרקים (מחלקה Insecta)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דבוראים (סדרה Hymenoptera)

מתצפת.ת

joanduque

תאריך

אפריל 26, 2024 03:34 אחה"צ -05
חרקים - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של danielbadillom: חרקים (מחלקה Insecta)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariajose_caballero_9-1

תאריך

אפריל 26, 2024 10:08 לפנה"צ -05
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של danielbadillom: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oscar_julian08

תאריך

אפריל 26, 2024 09:21 לפנה"צ -05
Columbina talpacoti - Photo (c) Celso Modesto Jr., כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Celso Modesto Jr.
הזיהוי של danielbadillom: Columbina talpacoti, שייך ל יונאים (משפחה Columbidae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aura_ortega_blanco

תאריך

אפריל 26, 2024 09:56 לפנה"צ -05

תיאור

Ave

Pyrocephalus rubinus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Miguel Artigas Azas
הזיהוי של danielbadillom: Pyrocephalus rubinus, שייך ל טירניים (משפחה Tyrannidae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laureano22397

תאריך

אפריל 26, 2024 09:55 לפנה"צ -05

תיאור

Ave

Pyrocephalus rubinus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Miguel Artigas Azas
הזיהוי של danielbadillom: Pyrocephalus rubinus, שייך ל טירניים (משפחה Tyrannidae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michael_aga

תאריך

אפריל 26, 2024 05:42 אחה"צ -05
Tyrannus melancholicus - Photo (c) Enrique Giron, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Enrique Giron
הזיהוי של danielbadillom: Tyrannus melancholicus, שייך ל טירניים (משפחה Tyrannidae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 1221