תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tikhokhodka

תאריך

אוגוסט 3, 2021 03:43 PM +08
Lilium martagon pilosiusculum - Photo (c) Mihail Knjasev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Lilium martagon var. pilosiusculum, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 04:20 PM +08
Delphinium grandiflorum - Photo (c) Undruul Altangerel, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של daba: Delphinium grandiflorum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 04:21 PM +08
Peucedanum baicalense - Photo (c) Павел Голяков, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Peucedanum baicalense, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 04:21 PM +08
Potentilla acaulis - Photo (c) Юлия, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של daba: Potentilla acaulis, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

דקורניהמנוצה Descurainia sophia

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 1, 2021 07:40 PM +08
דקורניהמנוצה - Photo (c) Susan J. Hewitt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: דקורניהמנוצה (Descurainia sophia)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 2, 2021 08:29 AM +08
Astragalus inopinatus - Photo (c) Игорь Поспелов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Astragalus inopinatus, שייך ל קדד (סוג Astragalus)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 2, 2021 08:30 AM +08
Oxytropis deflexa - Photo (c) Pyak Andrei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Oxytropis deflexa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 2, 2021 08:32 AM +08
Vicia nervata - Photo (c) V.S. Volkotrub, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Vicia nervata, שייך ל בקיה (סוג Vicia)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 2, 2021 08:33 AM +08
Silene amoena - Photo (c) Boris Bolshakov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Silene amoena, שייך ל ציפורנית (סוג Silene)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 2, 2021 08:39 AM +08
Artemisia tanacetifolia - Photo (c) V.S. Volkotrub, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Artemisia tanacetifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 2, 2021 08:37 AM +08
Halenia corniculata - Photo (c) V.S. Volkotrub, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Halenia corniculata, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 04:32 PM +08
Ephedra monosperma - Photo (c) Павел Голяков, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Ephedra monosperma, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 04:31 PM +08
Ephedra monosperma - Photo (c) Павел Голяков, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Ephedra monosperma, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 04:31 PM +08
Thermopsis lanceolata - Photo (c) Alla Verkhozina, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Thermopsis lanceolata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 04:29 PM +08
Phedimus aizoon - Photo (c) Svetlana Nesterova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Phedimus aizoon, שייך ל טבוריתיים (משפחה Crassulaceae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 04:27 PM +08
Crepidifolium tenuifolium - Photo (c) Natalya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של daba: Crepidifolium tenuifolium, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 04:26 PM +08
Goniolimon speciosum - Photo (c) Dmitry Kuzmenckin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Goniolimon speciosum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 04:26 PM +08
Orostachys spinosa - Photo (c) Lu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Orostachys spinosa, שייך ל טבוריתיים (משפחה Crassulaceae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 06:59 PM +08
Cerastium arvense - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של daba: Cerastium arvense, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

naturalist57797

תאריך

אוגוסט 3, 2021 08:18 AM +08
Trifolium lupinaster - Photo (c) snv2, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של daba: Trifolium lupinaster, שייך ל תלתן (סוג Trifolium)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 06:58 PM +08
Dianthus chinensis - Photo (c) yvesbas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של daba: Dianthus chinensis, שייך ל ציפורן (סוג Dianthus)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 06:58 PM +08
Aconitum barbatum - Photo (c) Oyuntsetseg Batlai, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של daba: Aconitum barbatum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 06:59 PM +08
Goniolimon speciosum - Photo (c) Dmitry Kuzmenckin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Goniolimon speciosum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 06:59 PM +08
Sanguisorba officinalis - Photo (c) Shihmei Barger 舒詩玫, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של daba: Sanguisorba officinalis, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 07:00 PM +08
Onobrychis arenaria - Photo (c) Евгений Скляр, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Onobrychis arenaria, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 2, 2021 08:28 AM +08
Populus tremula - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של daba: Populus tremula, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

יולי 10, 2021 07:18 PM +08
Paris quadrifolia - Photo (c) balmierpluto, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Paris quadrifolia, שייך ל שושנאים (סדרה Liliales)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

יולי 13, 2021 05:48 PM +08
Lathyrus gmelinii - Photo (c) Alexey Zyryanov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Lathyrus gmelinii, שייך ל טופח (סוג Lathyrus)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 01:01 PM +08
Chenopodium karoi - Photo (c) Игорь Поспелов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Chenopodium karoi, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

allaverkhozina

תאריך

אוגוסט 3, 2021 04:50 PM +08
Scutellaria galericulata - Photo (c) Ryan Jacob, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של daba: Scutellaria galericulata, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2021.
מוביל

סטטיסטיקות

 • 26214