תמונות/קולות

מתצפת/ת

stevendaniel

תאריך

מאי 2022
Erynnis martialis - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של crx2aj3: Erynnis martialis, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 20 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)
Epelis truncataria - Photo (c) David Turgeon, כל הזכויות שמורות, uploaded by David Turgeon
הזיהוי של crx2aj3: Epelis truncataria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
הוסף בתאריך 18 מאי, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)
Arceuthobium pusillum - Photo (c) Bryan Pfeiffer, כל הזכויות שמורות, uploaded by Bryan Pfeiffer
הזיהוי של crx2aj3: Arceuthobium pusillum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 18 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)
Neottia bifolia - Photo (c) cotinis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של crx2aj3: Neottia bifolia, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
הוסף בתאריך 18 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cypselurus

תאריך

מאי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)
Trollius laxus laxus - Photo (c) Kristina Necovska, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Kristina Necovska
הזיהוי של crx2aj3: Trollius laxus ssp. laxus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 13 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cypselurus

תאריך

מאי 11, 2022 05:44 PM EDT
Veratrum viride - Photo (c) J Brew, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by John Brew
הזיהוי של crx2aj3: Veratrum viride, שייך ל שושנאים (סדרה Liliales)
הוסף בתאריך 13 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cypselurus

תאריך

מאי 11, 2022 05:42 PM EDT

מקום

Dryden, NY, US (Google, OSM)
Radula complanata - Photo (c) Paul Cook, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul Cook
הזיהוי של crx2aj3: Radula complanata, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
הוסף בתאריך 13 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cypselurus

תאריך

מאי 11, 2022 05:39 PM EDT

תיאור

?

Rubus pubescens - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by aarongunnar
הזיהוי של crx2aj3: Rubus pubescens, שייך ל פטל (סוג Rubus)
הוסף בתאריך 13 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cypselurus

תאריך

מאי 11, 2022 05:38 PM EDT
Angelica atropurpurea - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by aarongunnar
הזיהוי של crx2aj3: Angelica atropurpurea, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 13 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cypselurus

תאריך

מאי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)
Trollius laxus laxus - Photo (c) Kristina Necovska, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Kristina Necovska
הזיהוי של crx2aj3: Trollius laxus ssp. laxus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 13 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cypselurus

תאריך

מאי 11, 2022 05:37 PM EDT
Hamamelis virginiana - Photo (c) Kent McFarland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Kent McFarland
הזיהוי של crx2aj3: Hamamelis virginiana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 13 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cypselurus

תאריך

מאי 11, 2022 05:36 PM EDT
Maianthemum canadense - Photo (c) Timothy Valentine, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של crx2aj3: Maianthemum canadense, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 13 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cypselurus

תאריך

מאי 11, 2022 05:36 PM EDT
Coptis trifolia - Photo (c) Superior National Forest, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של crx2aj3: Coptis trifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 13 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cypselurus

תאריך

מאי 11, 2022 05:35 PM EDT
Cardamine diphylla - Photo (c) Kent McFarland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של crx2aj3: Cardamine diphylla, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
הוסף בתאריך 13 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cypselurus

תאריך

מאי 11, 2022 05:35 PM EDT
Rubus pubescens - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by aarongunnar
הזיהוי של crx2aj3: Rubus pubescens, שייך ל פטל (סוג Rubus)
הוסף בתאריך 13 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cypselurus

תאריך

מאי 11, 2022 05:33 PM EDT
Caltha palustris - Photo (c) Mathew Zappa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Mathew Zappa
הזיהוי של crx2aj3: Caltha palustris, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 13 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 11, 2022 10:40 AM EDT

מקום

Ithaca, NY, US (Google, OSM)
Lysimachia nummularia - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של crx2aj3: Lysimachia nummularia, שייך ל מירסיניים (תת משפחה Myrsinoideae)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 11, 2022 10:21 AM EDT

מקום

Ithaca, NY, US (Google, OSM)
Lonicera dioica - Photo (c) Rob Routledge, Sault College, Bugwood.org, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של crx2aj3: Lonicera dioica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 11, 2022 10:27 AM EDT

מקום

Ithaca, NY, US (Google, OSM)
Atlanticus davisi - Photo (c) Ian Davies, כל הזכויות שמורות, uploaded by Ian Davies
הזיהוי של crx2aj3: Atlanticus davisi, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 11, 2022 10:41 AM EDT

מקום

Ithaca, NY, US (Google, OSM)
Mitrula - Photo (c) Stuart Tingley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
הזיהוי של crx2aj3: סוג Mitrula, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 11, 2022 10:48 AM EDT

מקום

Ithaca, NY, US (Google, OSM)
Cypripedium acaule - Photo (c) arethusa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by arethusa
הזיהוי של crx2aj3: Cypripedium acaule, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 11, 2022 10:50 AM EDT

מקום

Ithaca, NY, US (Google, OSM)
Cypripedium acaule - Photo (c) arethusa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by arethusa
הזיהוי של crx2aj3: Cypripedium acaule, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 11, 2022 10:50 AM EDT

מקום

Ithaca, NY, US (Google, OSM)
Uvularia sessilifolia - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
הזיהוי של crx2aj3: Uvularia sessilifolia, שייך ל שושנאים (סדרה Liliales)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 11, 2022 11:08 AM EDT

מקום

Ithaca, NY, US (Google, OSM)
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, כל הזכויות שמורות, uploaded by Gerry Salmon
הזיהוי של crx2aj3: Anaxyrus americanus, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)
Betula alleghaniensis - Photo (c) Nathaniel Sharp, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Nathaniel Sharp
הזיהוי של crx2aj3: Betula alleghaniensis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)
Veratrum viride - Photo (c) J Brew, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by John Brew
הזיהוי של crx2aj3: Veratrum viride, שייך ל שושנאים (סדרה Liliales)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)
Caltha palustris - Photo (c) Mathew Zappa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Mathew Zappa
הזיהוי של crx2aj3: Caltha palustris, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)
Trollius laxus laxus - Photo (c) Kristina Necovska, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Kristina Necovska
הזיהוי של crx2aj3: Trollius laxus ssp. laxus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)
Angelica atropurpurea - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by aarongunnar
הזיהוי של crx2aj3: Angelica atropurpurea, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brandonwoo

תאריך

מאי 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)
Coptis trifolia - Photo (c) Superior National Forest, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של crx2aj3: Coptis trifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 5265