תמונות/קולות

מתצפת.ת

jvdbrugge

תאריך

ספטמבר 24, 2023 02:14 אחה"צ CEST
Natrix astreptophora - Photo (c) Gilberto Sánchez Jardón, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Gilberto Sánchez Jardón
הזיהוי של clo_09: Natrix astreptophora, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ranta

תאריך

ספטמבר 25, 2023 10:34 לפנה"צ CEST
Podarcis muralis - Photo (c) Leon van der Noll, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של clo_09: Podarcis muralis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kikegr89

תאריך

אוגוסט 2018
Iberolacerta aranica - Photo (c) Alexandre Roux, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של clo_09: Iberolacerta aranica, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

louis_cox

תאריך

ספטמבר 14, 2023 10:21 לפנה"צ CEST
Podarcis muralis - Photo (c) Leon van der Noll, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של clo_09: Podarcis muralis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thibaudfournier

תאריך

ספטמבר 21, 2023 03:12 אחה"צ CEST
Podarcis muralis - Photo (c) Leon van der Noll, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של clo_09: Podarcis muralis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jordi-soliveres

תאריך

ספטמבר 17, 2023 01:23 אחה"צ CEST
Bufo spinosus - Photo (c) snake snake, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי snake snake
הזיהוי של clo_09: Bufo spinosus, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jesorg

תאריך

ספטמבר 17, 2023 03:35 אחה"צ CEST
Podarcis liolepis - Photo (c) Pascal Dubois, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pascal Dubois
הזיהוי של clo_09: Podarcis liolepis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stefan-berger

תאריך

ספטמבר 18, 2023 10:31 לפנה"צ CEST
Podarcis liolepis - Photo (c) Pascal Dubois, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pascal Dubois
הזיהוי של clo_09: Podarcis liolepis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jrs3

תאריך

ספטמבר 19, 2023 01:01 אחה"צ CEST
Podarcis liolepis - Photo (c) Pascal Dubois, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pascal Dubois
הזיהוי של clo_09: Podarcis liolepis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

majipi

תאריך

ספטמבר 19, 2023 03:34 אחה"צ CEST
Podarcis muralis - Photo (c) Leon van der Noll, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של clo_09: Podarcis muralis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berndbaum

תאריך

אוגוסט 23, 2023 01:56 אחה"צ CEST
Podarcis muralis - Photo (c) Leon van der Noll, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של clo_09: Podarcis muralis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צפרדע (סוג Pelophylax)

מתצפת.ת

y-delaunay

תאריך

ספטמבר 19, 2023 05:50 אחה"צ CEST
צפרדע - Photo (c) Татьяна, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Татьяна
הזיהוי של clo_09: צפרדע (סוג Pelophylax)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anna_nikolenko

תאריך

ספטמבר 17, 2023 12:43 אחה"צ CEST
Podarcis liolepis - Photo (c) Pascal Dubois, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pascal Dubois
הזיהוי של clo_09: Podarcis liolepis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anna_nikolenko

תאריך

ספטמבר 17, 2023 01:37 אחה"צ CEST
Podarcis liolepis - Photo (c) Pascal Dubois, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pascal Dubois
הזיהוי של clo_09: Podarcis liolepis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anna_nikolenko

תאריך

ספטמבר 17, 2023 01:46 אחה"צ CEST
Podarcis liolepis - Photo (c) Pascal Dubois, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pascal Dubois
הזיהוי של clo_09: Podarcis liolepis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sardine44

תאריך

אוגוסט 25, 2023 12:23 אחה"צ CEST

מקום

Bethmale (Google, OSM)
Rana temporaria - Photo (c) Richard Bartz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של clo_09: Rana temporaria, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 18, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

louis_aureglia

תאריך

אוגוסט 29, 2023 09:47 אחה"צ CEST
Rana temporaria - Photo (c) Richard Bartz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של clo_09: Rana temporaria, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 18, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jarvis

תאריך

ספטמבר 3, 2023 03:18 אחה"צ CEST
Lissotriton helveticus - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של clo_09: Lissotriton helveticus, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
נוסף בתאריך ספטמבר 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

natael51

תאריך

אוגוסט 23, 2023 10:00 לפנה"צ CEST
Rana temporaria - Photo (c) Richard Bartz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של clo_09: Rana temporaria, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

remyp

תאריך

אוגוסט 12, 2023 03:25 אחה"צ CEST
Rana temporaria - Photo (c) Richard Bartz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של clo_09: Rana temporaria, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 12, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

natael51

תאריך

אוגוסט 23, 2023 09:32 אחה"צ CEST
Rana temporaria - Photo (c) Richard Bartz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של clo_09: Rana temporaria, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 12, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jarvis

תאריך

אוגוסט 31, 2023 11:10 לפנה"צ CEST

תיאור

Juvenile

Podarcis muralis - Photo (c) Leon van der Noll, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של clo_09: Podarcis muralis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

romain_grandchamp

תאריך

אוגוסט 31, 2023 02:26 אחה"צ CEST
Lacerta bilineata - Photo (c) giuliomelandri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי giuliomelandri
הזיהוי של clo_09: Lacerta bilineata, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jarvis

תאריך

אוגוסט 31, 2023 07:16 אחה"צ CEST

תיאור

Juvenile

Podarcis muralis - Photo (c) Leon van der Noll, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של clo_09: Podarcis muralis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zyouteanddjigr

תאריך

אוגוסט 31, 2023 03:29 אחה"צ CEST
Podarcis muralis - Photo (c) Leon van der Noll, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של clo_09: Podarcis muralis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 1, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zyouteanddjigr

תאריך

אוגוסט 31, 2023 05:56 אחה"צ CEST
Podarcis muralis - Photo (c) Leon van der Noll, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של clo_09: Podarcis muralis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 1, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jean_luc92150

תאריך

אוגוסט 26, 2023 04:18 אחה"צ CEST

מקום

Le Monna (Google, OSM)
Lacerta bilineata - Photo (c) giuliomelandri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי giuliomelandri
הזיהוי של clo_09: Lacerta bilineata, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mesoke

תאריך

מאי 1, 2022 05:44 אחה"צ CEST
Lacerta bilineata - Photo (c) giuliomelandri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי giuliomelandri
הזיהוי של clo_09: Lacerta bilineata, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mesoke

תאריך

מאי 3, 2022 02:36 אחה"צ CEST
Lacerta bilineata - Photo (c) giuliomelandri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי giuliomelandri
הזיהוי של clo_09: Lacerta bilineata, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mesoke

תאריך

מאי 3, 2022 02:44 אחה"צ CEST
Podarcis muralis - Photo (c) Leon van der Noll, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של clo_09: Podarcis muralis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 28, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 33461