תמונות/קולות

מתצפת/ת

aterrigeol

תאריך

ספטמבר 6, 2021 11:51 AM EDT
זריזבוביים - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Henk Wallays
הזיהוי של chrisangell: זריזבוביים (משפחה Tachinidae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bmccarthy

תאריך

אוגוסט 17, 2020 05:29 PM EDT
Muscoidea - Photo (c) Marcello Consolo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של chrisangell: משפחת על Muscoidea, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת/ת

canouquebec

תאריך

מאי 22, 2021 08:31 AM EDT
ימשושיים - Photo (c) Don Loarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של chrisangell: ימשושיים (משפחה Chironomidae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sebastianirazuzta

תאריך

מאי 8, 2022 02:35 PM EDT
Epalpus signifer - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של chrisangell: Epalpus signifer, שייך ל זריזבוביים (משפחה Tachinidae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dorothybayern

תאריך

אפריל 18, 2017 01:02 PM CDT
ימשושיים - Photo (c) Don Loarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של chrisangell: ימשושיים (משפחה Chironomidae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kathrynjw

תאריך

ספטמבר 22, 2021 10:43 AM EDT
Drosophilidae - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Katja Schulz
הזיהוי של chrisangell: משפחה Drosophilidae, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brittany101

תאריך

אפריל 29, 2019 04:45 PM EDT
אנתומיתיים - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של chrisangell: אנתומיתיים (משפחה Anthomyiidae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dmpeterson

תאריך

יוני 11, 2020 11:11 PM EDT

תיאור

Gully Point, Rockport, MA

Coelopa frigida - Photo (c) David McCorquodale, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי David McCorquodale
הזיהוי של chrisangell: Coelopa frigida, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oridgen10

תאריך

יוני 2021

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)
Tetanocera rotundicornis - Photo (c) Owen Ridgen, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Owen Ridgen
הזיהוי של chrisangell: Tetanocera rotundicornis, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

erynecroker

תאריך

ספטמבר 25, 2021 02:59 AM EDT
Muscoidea - Photo (c) Marcello Consolo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של chrisangell: משפחת על Muscoidea, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

יתושים (תת-סדרה Nematocera)

מתצפת/ת

the_little_elephant

תאריך

אפריל 2, 2021 09:13 AM EDT
Ptychoptera - Photo (c) Miranda Engelshoven, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Miranda Engelshoven
הזיהוי של chrisangell: סוג Ptychoptera, שייך ל יתושים (תת-סדרה Nematocera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ינצוציים (משפחה Dolichopodidae)

מתצפת/ת

caterpillarscount

תאריך

מאי 25, 2022
ינצוציים - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של chrisangell: ינצוציים (משפחה Dolichopodidae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emilio_c

תאריך

יוני 26, 2021 09:36 PM EDT
Sphaeroceridae - Photo (c) Marcello Consolo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של chrisangell: משפחה Sphaeroceridae, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ינצוציים (משפחה Dolichopodidae)

מתצפת/ת

bugeyedbernie

תאריך

מאי 25, 2021 10:06 AM EDT
ינצוציים - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של chrisangell: ינצוציים (משפחה Dolichopodidae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emilio_c

תאריך

יוני 18, 2021 10:07 PM EDT
Ceratopogonidae - Photo (c) Kenneth Lorenzen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kenneth Lorenzen
הזיהוי של chrisangell: משפחה Ceratopogonidae, שייך ל יתושים (תת-סדרה Nematocera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

זבובאים (סדרה Diptera)

מתצפת/ת

rarelyearly

תאריך

יוני 2022
Empidinae - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של chrisangell: תת משפחה Empidinae, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomandjill

תאריך

יולי 8, 2022 10:06 PM EDT

תיאור

Kind of tall with long legs, abdomen is kind of thin and long also. Attracted to light.

Muscoidea - Photo (c) Marcello Consolo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של chrisangell: משפחת על Muscoidea, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomfeild

תאריך

מאי 22, 2021 05:39 PM EDT
אנתומיתיים - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של chrisangell: אנתומיתיים (משפחה Anthomyiidae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tkoffel

תאריך

ספטמבר 22, 2017 01:30 PM EDT
Gymnosomatini - Photo (c) Marcello Consolo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של chrisangell: שבט Gymnosomatini, שייך ל זריזבוביים (משפחה Tachinidae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mefisher

תאריך

מאי 23, 2019 02:48 PM EDT
Muscoidea - Photo (c) Marcello Consolo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של chrisangell: משפחת על Muscoidea, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ינצוציים (משפחה Dolichopodidae)

מתצפת/ת

mrostrowski

תאריך

יולי 2, 2022 11:33 AM CDT
ינצוציים - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של chrisangell: ינצוציים (משפחה Dolichopodidae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bogend

תאריך

יוני 6, 2020 12:03 PM EDT
Lauxaniidae - Photo (c) Karen Yukich, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Karen Yukich
הזיהוי של chrisangell: משפחה Lauxaniidae, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

the_little_elephant

תאריך

יולי 13, 2022 07:07 PM EDT
Chrysops - Photo (c) Vladimir Bryukhov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vladimir Bryukhov
הזיהוי של chrisangell: סוג Chrysops, שייך ל טבניים (משפחה Tabanidae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)

מתצפת/ת

aubrey155

תאריך

יוני 26, 2022 08:50 AM CDT
Taeniaptera trivittata - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של chrisangell: Taeniaptera trivittata, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

syan1

תאריך

מאי 29, 2022 03:15 PM EDT
Rainieria antennaepes - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של chrisangell: Rainieria antennaepes, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

syan1

תאריך

מאי 28, 2022 02:58 PM EDT
Rivellia - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של chrisangell: סוג Rivellia, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

katie2072

תאריך

נובמבר 26, 2022 06:43 PM EST
דרוזופילה ( תסיסנית ) - Photo (c) Nikolai Vladimirov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nikolai Vladimirov
הזיהוי של chrisangell: דרוזופילה ( תסיסנית ) (סוג Drosophila)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emmanuel

תאריך

אוקטובר 9, 2022 10:43 AM MDT
Setulina prima - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Cheryl Harleston López Espino
הזיהוי של chrisangell: Setulina prima, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bealeiderman

תאריך

יוני 16, 2018 07:55 AM EDT
Lauxaniella - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Katja Schulz
הזיהוי של chrisangell: תת סוג Lauxaniella, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

placeykh

תאריך

אוקטובר 15, 2022 03:34 PM EDT
Toxonevra superba - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Katja Schulz
הזיהוי של chrisangell: Toxonevra superba, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 30830