תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariannebroug

תאריך

ספטמבר 21, 2023 11:22 לפנה"צ ACST

תיאור

Quite slow. Seen on track.

Rhagionidae - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של chris-lambkin: משפחה Rhagionidae, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 21, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mjbmjb62

תאריך

ספטמבר 17, 2023 11:01 לפנה"צ AEST
Comptosia - Photo (c) Ellura Sanctuary, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ellura Sanctuary
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Comptosia, שייך ל בומביליים (משפחה Bombyliidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juliesarna

תאריך

ספטמבר 20, 2023 08:44 לפנה"צ AEST
Anthrax incomptus - Photo (c) Jean and Fred, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של chris-lambkin: Anthrax incomptus, שייך ל בומביליים (משפחה Bombyliidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicole_andrews

תאריך

ספטמבר 19, 2023 06:08 אחה"צ AEST
Ectinorhynchus - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Steve Kerr
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Ectinorhynchus, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nomennudum

תאריך

ספטמבר 16, 2023 06:36 אחה"צ AEST
Ectinorhynchus - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Steve Kerr
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Ectinorhynchus, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtweed

תאריך

ספטמבר 19, 2023 08:03 אחה"צ AEST

תיאור

Wasp mimic therevid attracted to building lights at Binna Burra campground. Seems to be a good match for this species.

Taenogera notatithorax - Photo (c) Rose Robin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rose Robin
הזיהוי של chris-lambkin: Taenogera notatithorax, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

potoroid

תאריך

ספטמבר 19, 2023 11:24 לפנה"צ AEST

תיאור

Found dead on branch.

Trichophthalma rosea - Photo (c) Nature_Lover, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nature_Lover
הזיהוי של chris-lambkin: Trichophthalma rosea, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alisonpearson

תאריך

ינואר 2021

תיאור

At the white night lights set up to attract moths. Rainforest Patch.
10mm long body.

Thraxan luteus - Photo (c) Graeme Cocks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Graeme Cocks
הזיהוי של chris-lambkin: Thraxan luteus, שייך ל בומביליים (משפחה Bombyliidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtweed

תאריך

ספטמבר 19, 2023 08:06 אחה"צ AEST

תיאור

Attracted to lights at Binna Burra campground.

Ectinorhynchus - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Steve Kerr
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Ectinorhynchus, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

זריזבוביים (משפחה Tachinidae)

מתצפת.ת

jupal04

תאריך

ספטמבר 19, 2023 09:52 אחה"צ NZST
Calyptratae - Photo (c) Nature Lover, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nature Lover
הזיהוי של chris-lambkin: זואו-תת-סקציה Calyptratae, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zoologistmitch

תאריך

ספטמבר 19, 2023 09:38 לפנה"צ AEST
Telostylinus lineolatus - Photo (c) Sophie Pamerlon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sophie Pamerlon
הזיהוי של chris-lambkin: Telostylinus lineolatus, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

port_tack

תאריך

ספטמבר 20, 2023 08:25 לפנה"צ AEST
Triclista media - Photo (c) Andrew Allen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Andrew Allen
הזיהוי של chris-lambkin: Triclista media, שייך ל טבניים (משפחה Tabanidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

malcolm_in_townsville

תאריך

ספטמבר 16, 2023 08:28 לפנה"צ AEST

תיאור

In and beside the dry bed of Bullock Creek.

Agapophytus borealis - Photo (c) Malcolm Tattersall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Malcolm Tattersall
הזיהוי של chris-lambkin: Agapophytus borealis, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kerrystuart

תאריך

אוגוסט 31, 2023 10:01 לפנה"צ AWST
Eristalopsis - Photo (c) Matthew Connors, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matthew Connors
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Eristalopsis, שייך ל בומביליים (משפחה Bombyliidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

בומביליים (משפחה Bombyliidae)

מתצפת.ת

robinssci

תאריך

אוגוסט 2023
Comptosia - Photo (c) Ellura Sanctuary, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ellura Sanctuary
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Comptosia, שייך ל בומביליים (משפחה Bombyliidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kerrystuart

תאריך

אוגוסט 31, 2023 10:01 לפנה"צ AWST
בומביליים - Photo (c) Kurt Hennige, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kurt Hennige
הזיהוי של chris-lambkin: בומביליים (משפחה Bombyliidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ספטמבר 16, 2023 11:28 לפנה"צ AEST
Ectinorhynchus - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Steve Kerr
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Ectinorhynchus, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

malcolm_in_townsville

תאריך

ספטמבר 16, 2023 08:28 לפנה"צ AEST

תיאור

In and beside the dry bed of Bullock Creek.

Therevidae - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של chris-lambkin: משפחה Therevidae, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ספטמבר 16, 2023 11:19 לפנה"צ AEST
Ectinorhynchus - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Steve Kerr
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Ectinorhynchus, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christopherburwell

תאריך

ספטמבר 16, 2023 09:18 לפנה"צ AEST
Anthrax maculatus - Photo (c) Michael Jefferies, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של chris-lambkin: Anthrax maculatus, שייך ל בומביליים (משפחה Bombyliidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

a_kurek

תאריך

ספטמבר 16, 2023 10:17 אחה"צ AEST
Ectinorhynchus - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Steve Kerr
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Ectinorhynchus, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

malcolm_in_townsville

תאריך

ספטמבר 17, 2023 08:02 לפנה"צ AEST
Villini - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Mark Rosenstein
הזיהוי של chris-lambkin: שבט Villini, שייך ל בומביליים (משפחה Bombyliidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimbobo

תאריך

ספטמבר 16, 2023 10:07 אחה"צ AEST

תיאור

Waxing crescent moon, attracted to 50w UV fluro light.

Ectinorhynchus - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Steve Kerr
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Ectinorhynchus, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimbobo

תאריך

ספטמבר 16, 2023 10:03 אחה"צ AEST

תיאור

Waxing crescent moon, attracted to 50w UV fluro light.

Ectinorhynchus - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Steve Kerr
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Ectinorhynchus, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lroganentsocvic

תאריך

ספטמבר 16, 2023 08:22 אחה"צ AEST
Ectinorhynchus - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Steve Kerr
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Ectinorhynchus, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ספטמבר 16, 2023 09:34 אחה"צ AEST
Ectinorhynchus - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Steve Kerr
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Ectinorhynchus, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 17, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

ספטמבר 17, 2023 07:49 אחה"צ AEST
Ectinorhynchus - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Steve Kerr
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Ectinorhynchus, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 17, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

roxylaz

תאריך

ספטמבר 2023
Anabarhynchus - Photo (c) Danilo Hegg, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Danilo Hegg
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Anabarhynchus, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ספטמבר 17, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ffd

תאריך

ספטמבר 17, 2023 02:06 אחה"צ AWST
Bombyliinae - Photo (c) sea-kangaroo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי sea-kangaroo
הזיהוי של chris-lambkin: תת משפחה Bombyliinae, שייך ל בומביליים (משפחה Bombyliidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 17, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ffd

תאריך

ספטמבר 17, 2023 01:58 אחה"צ AWST
Aleucosia - Photo (c) Kerri-Lee Harris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kerri-Lee Harris
הזיהוי של chris-lambkin: סוג Aleucosia, שייך ל בומביליים (משפחה Bombyliidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 17, 2023
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 4711