תמונות/קולות

מתצפת/ת

joshuacde

תאריך

אוקטובר 8, 2021 11:09 AM MDT
Hyperepia jugifera - Photo (c) Laura Gaudette, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של cehmoth: Hyperepia jugifera, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Sympistis occata - Photo (c) Daryl Coldren, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis occata, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Sympistis occata - Photo (c) Daryl Coldren, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis occata, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Sympistis occata - Photo (c) Daryl Coldren, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis occata, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

egordon88

תאריך

אוקטובר 6, 2021 10:25 PM MDT
Helicoverpa zea - Photo (c) John Ratzlaff, כל הזכויות שמורות, uploaded by J. Allen Ratzlaff
הזיהוי של cehmoth: Helicoverpa zea, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ellen5

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

New Mexico, US (Google, OSM)
Sympistis augustus - Photo (c) Doug Macaulay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis augustus, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ellen5

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

New Mexico, US (Google, OSM)

תיאור

length = 17 mm
forewing length = 15 mm

Euxoa atomaris - Photo (c) Gary Nunn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Euxoa atomaris, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Megalographa biloba - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cehmoth: Megalographa biloba, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ellen5

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

New Mexico, US (Google, OSM)

תיאור

length = 20.6 mm
forewing length = 17.8 mm

Sympistis augustus - Photo (c) Doug Macaulay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis augustus, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ellen5

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

New Mexico, US (Google, OSM)
Mythimna unipuncta - Photo (c) Dick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cehmoth: Mythimna unipuncta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Mythimna unipuncta - Photo (c) Dick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cehmoth: Mythimna unipuncta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Sympistis augustus - Photo (c) Doug Macaulay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis augustus, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Trichoplusia ni - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Trichoplusia ni, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miadimm

תאריך

אוקטובר 17, 2021 02:58 PM MDT
Megalographa biloba - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cehmoth: Megalographa biloba, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Sympistis augustus - Photo (c) Doug Macaulay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis augustus, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021

תיאור

occata?

Sympistis occata - Photo (c) Daryl Coldren, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis occata, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Plagiomimicus navia - Photo (c) Chuck Sexton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Plagiomimicus navia, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Sympistis apis - Photo (c) David G. Barker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis apis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Dypterygia patina - Photo (c) Chuck Sexton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Dypterygia patina, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Sympistis augustus - Photo (c) Doug Macaulay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis augustus, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Sympistis occata - Photo (c) Daryl Coldren, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis occata, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Sympistis augustus - Photo (c) Doug Macaulay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis augustus, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

blazeclaw

תאריך

אוגוסט 12, 2021 08:42 PM MDT

מקום

Roswell, NM, US (Google, OSM)
Schinia regina - Photo (c) David Andreas Tønnessen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Schinia regina, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

blazeclaw

תאריך

אוגוסט 12, 2021 08:40 PM MDT

מקום

Roswell, NM, US (Google, OSM)
Schinia regina - Photo (c) David Andreas Tønnessen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Schinia regina, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Sympistis augustus - Photo (c) Doug Macaulay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis augustus, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Sympistis augustus - Photo (c) Doug Macaulay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis augustus, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Peridroma saucia - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, uploaded by Jay L. Keller
הזיהוי של cehmoth: Peridroma saucia, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Sympistis augustus - Photo (c) Doug Macaulay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis augustus, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Sympistis augustus - Photo (c) Doug Macaulay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis augustus, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dbh

תאריך

אוקטובר 2021
Sympistis augustus - Photo (c) Doug Macaulay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cehmoth: Sympistis augustus, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 12998