תמונות/קולות

מתצפת.ת

paulagodfrey

תאריך

יוני 8, 2023 04:28 אחה"צ NZST

תיאור

Outside hunterwasser, seedlings starting to spread.

Cordyline rubra - Photo (c) Geoffrey Sinclair, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Geoffrey Sinclair
הזיהוי של cco: Cordyline rubra, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_rockefeller

תאריך

יוני 8, 2023 04:28 אחה"צ NZST
Coriaria pteridoides - Photo (c) Simon Nicholas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Simon Nicholas
הזיהוי של cco: Coriaria pteridoides, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arnim

תאריך

יוני 5, 2023 09:18 לפנה"צ NZST
Juncus kraussii - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של cco: Juncus kraussii, שייך ל סמר (סוג Juncus)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arnim

תאריך

יוני 5, 2023 09:03 לפנה"צ NZST

תיאור

Sole flowering plant of this species noted this morning.

תגיות

Leontodon saxatilis - Photo (c) Valter Jacinto, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של cco: Leontodon saxatilis, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arnim

תאריך

יוני 5, 2023 08:41 לפנה"צ NZST
Juncus caespiticius - Photo (c) Pat Enright, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pat Enright
הזיהוי של cco: Juncus caespiticius, שייך ל סמר (סוג Juncus)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arnim

תאריך

יוני 5, 2023 08:25 לפנה"צ NZST

תגיות

Goodenia heenanii - Photo (c) Pat Enright, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pat Enright
הזיהוי של cco: Goodenia heenanii, שייך ל אסטראים (סדרה Asterales)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arnim

תאריך

יוני 5, 2023 08:25 לפנה"צ NZST

תגיות

Goodenia heenanii - Photo (c) Pat Enright, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pat Enright
הזיהוי של cco: Goodenia heenanii, שייך ל אסטראים (סדרה Asterales)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

btforester

תאריך

יוני 2023

מקום

New Zealand (Google, OSM)
Raukaua anomalus - Photo (c) chrismorse, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של cco: Raukaua anomalus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

btforester

תאריך

יוני 2023

מקום

New Zealand (Google, OSM)
Elaeocarpus hookerianus - Photo (c) Murray NZ, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Murray NZ
הזיהוי של cco: Elaeocarpus hookerianus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

duncanmc42

תאריך

יוני 7, 2023 12:56 אחה"צ NZST

תיאור

At side of track on the way to Windy Point - in Wooded Peak Forest section.

Elaeocarpus hookerianus - Photo (c) Murray NZ, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Murray NZ
הזיהוי של cco: Elaeocarpus hookerianus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

duncanmc42

תאריך

יוני 7, 2023 12:15 אחה"צ NZST

תיאור

Trackside on Wooded Peak Forest section. Unusually dark individual.

Leptecophylla juniperina - Photo (c) Grzegorz Grzejszczak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Grzegorz Grzejszczak
הזיהוי של cco: Leptecophylla juniperina, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nburkepile

תאריך

יוני 4, 2023 12:32 אחה"צ NZST
Lepidosperma australe - Photo (c) mattward, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי mattward
הזיהוי של cco: Lepidosperma australe, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nburkepile

תאריך

יוני 4, 2023 12:11 אחה"צ NZST
Blechnum minus - Photo (c) Geoffrey Cox, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Geoffrey Cox
הזיהוי של cco: Blechnum minus, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nburkepile

תאריך

יוני 4, 2023 12:12 אחה"צ NZST
Coprosma robusta - Photo (c) Tony Foster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של cco: Coprosma robusta, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nburkepile

תאריך

יוני 4, 2023 12:32 אחה"צ NZST
גמאיים - Photo (c) José María Escolano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cco: גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nburkepile

תאריך

יוני 4, 2023 12:41 אחה"צ NZST
Coprosma robusta - Photo (c) Tony Foster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של cco: Coprosma robusta, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paulinab

תאריך

יוני 5, 2023 12:36 אחה"צ NZST
Cotoneaster coriaceus - Photo (c) K Schneider, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי K Schneider
הזיהוי של cco: Cotoneaster coriaceus, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maxtweddell

תאריך

יוני 6, 2023 03:16 אחה"צ NZST
Parsonsia heterophylla - Photo (c) chrismorse, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של cco: Parsonsia heterophylla, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laurac

תאריך

יוני 6, 2023 12:16 אחה"צ NZST

מקום

Windwhistle (Google, OSM)
Sophora molloyi - Photo (c) Jon Sullivan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cco: Sophora molloyi, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jennysaito

תאריך

יוני 4, 2023 10:44 לפנה"צ NZST
Piper excelsum - Photo (c) Richard Davies, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Richard Davies
הזיהוי של cco: Piper excelsum, שייך ל פלפלאים (סדרה Piperales)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jennysaito

תאריך

יוני 4, 2023 10:45 לפנה"צ NZST
Coprosma robusta - Photo (c) Tony Foster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של cco: Coprosma robusta, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מרור הגינות (Sonchus oleraceus)

מתצפת.ת

jennysaito

תאריך

יוני 4, 2023 02:53 אחה"צ NZST
מרור הגינות - Photo (c) ritafoo, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי ritafoo
הזיהוי של cco: מרור הגינות (Sonchus oleraceus)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jennysaito

תאריך

יוני 4, 2023 02:53 אחה"צ NZST
Ficinia nodosa - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של cco: Ficinia nodosa, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jennysaito

תאריך

יוני 4, 2023 03:04 אחה"צ NZST
Poa annua - Photo (c) Christian Berg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christian Berg
הזיהוי של cco: קומפלקס Poa annua, שייך ל סיסנית (סוג Poa)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

סלק מצוי (Beta vulgaris)

מתצפת.ת

jennysaito

תאריך

יוני 4, 2023 04:22 אחה"צ NZST
סלק מצוי - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Vasily Reinkymov
הזיהוי של cco: סלק מצוי (Beta vulgaris)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jennysaito

תאריך

יוני 5, 2023 02:26 אחה"צ NZST
Metrosideros excelsa - Photo (c) loribrummer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי loribrummer
הזיהוי של cco: Metrosideros excelsa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מצליבים (משפחה Brassicaceae)

מתצפת.ת

jennysaito

תאריך

יוני 5, 2023 04:41 אחה"צ NZST
שחליים - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Peter de Lange
הזיהוי של cco: שחליים (סוג Lepidium)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jennysaito

תאריך

יוני 6, 2023 09:10 לפנה"צ NZST
Myoporum laetum laetum - Photo (c) Ron Vanderhoff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ron Vanderhoff
הזיהוי של cco: Myoporum laetum var. laetum, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מורכבים (משפחה Asteraceae)

מתצפת.ת

jennysaito

תאריך

יוני 6, 2023 09:24 לפנה"צ NZST
Delairea odorata - Photo (c) Pedro Beja, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Beja
הזיהוי של cco: Delairea odorata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lakells

תאריך

יוני 6, 2023 12:19 אחה"צ NZST
Gunnera prorepens - Photo (c) rubecula, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cco: Gunnera prorepens, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 6245