תמונות/קולות

מתצפת.ת

gaell

תאריך

אוגוסט 19, 2023 05:25 לפנה"צ -05
Sericochroa - Photo (c) Kimberlie Sasan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND), הועלה על ידי Kimberlie Sasan
הזיהוי של carlocabella-2020: סוג Sericochroa, שייך ל שנגביים (משפחה Notodontidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

alexbovo

תאריך

ספטמבר 30, 2023 07:54 אחה"צ -03
Acrolophus - Photo (c) sdrov, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי sdrov
הזיהוי של carlocabella-2020: סוג Acrolophus, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ehessels

תאריך

ספטמבר 7, 2023 09:30 אחה"צ -05

מקום

Iquitos, Peru (Google, OSM)
Spodoptera frugiperda - Photo (c) assmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי assmann
הזיהוי של carlocabella-2020: Spodoptera frugiperda, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

ehessels

תאריך

ספטמבר 6, 2023 11:30 אחה"צ -05

מקום

Iquitos, Peru (Google, OSM)
Epipaschiinae - Photo (c) Ian McMillan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ian McMillan
הזיהוי של carlocabella-2020: תת משפחה Epipaschiinae, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

ldibiccari

תאריך

ספטמבר 30, 2023 08:06 אחה"צ -05
Hypoptinae - Photo (c) Pedro Alanis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Alanis
הזיהוי של carlocabella-2020: תת משפחה Hypoptinae, שייך ל ססעציים (משפחה Cossidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joao_ortolan

תאריך

ספטמבר 21, 2023 07:50 לפנה"צ -03
Condica - Photo (c) krancmm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי krancmm
הזיהוי של carlocabella-2020: סוג Condica, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zamoner_maristela

תאריך

אוקטובר 1, 2023 08:55 לפנה"צ -03
Hampsonodes mastoides - Photo (c) Gaell Mainguy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Gaell Mainguy
הזיהוי של carlocabella-2020: Hampsonodes mastoides, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joao_ortolan

תאריך

ספטמבר 24, 2023 08:37 לפנה"צ -03
Bryolymnia bicon - Photo (c) Thorsten Usée, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Thorsten Usée
הזיהוי של carlocabella-2020: Bryolymnia bicon, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joao_ortolan

תאריך

ספטמבר 25, 2023 09:08 לפנה"צ -03
Bryolymnia bicon - Photo (c) Thorsten Usée, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Thorsten Usée
הזיהוי של carlocabella-2020: Bryolymnia bicon, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gaell

תאריך

אוגוסט 20, 2023 07:41 אחה"צ -05

תיאור

alt: 2100m

Anicla ignicans - Photo (c) Chuck Sexton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chuck Sexton
הזיהוי של carlocabella-2020: Anicla ignicans, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zamoner_maristela

תאריך

אוקטובר 1, 2023 07:37 אחה"צ -03

תיאור

Id INaturalist

Eriopyga - Photo (c) Arthur de Jesús Chavarría Pérez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Arthur de Jesús Chavarría Pérez
הזיהוי של carlocabella-2020: סוג Eriopyga, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)

מתצפת.ת

hsgzoe

תאריך

יולי 21, 2018 07:27 אחה"צ -04
Spodoptera dolichos - Photo (c) Lyle Buss, University of Florida, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של carlocabella-2020: Spodoptera dolichos, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

geffc

תאריך

אוגוסט 2022
Plynteria irrespondens - Photo (c) Eerika Schulz, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של carlocabella-2020: Plynteria irrespondens, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joffreg

תאריך

אוקטובר 2, 2023 06:36 אחה"צ -05
Hemeroblemma leontia - Photo (c) Vaughn-Xavier Jameer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Vaughn-Xavier Jameer
הזיהוי של carlocabella-2020: Hemeroblemma leontia, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lauragrca

תאריך

ספטמבר 8, 2019 10:28 אחה"צ -03
Proteinania achatioides - Photo (c) Maria Isabel Weyermanns, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Maria Isabel Weyermanns
הזיהוי של carlocabella-2020: Proteinania achatioides, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardo20445

תאריך

אוקטובר 2, 2023 07:18 אחה"צ -05

מקום

16300, Perú (Google, OSM)
Ceroctena amynta - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Cheryl Harleston López Espino
הזיהוי של carlocabella-2020: Ceroctena amynta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pedroivobarbosa

תאריך

ספטמבר 30, 2023 10:20 לפנה"צ -03
Erebidae - Photo (c) Roger C. Kendrick, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Roger C. Kendrick
הזיהוי של carlocabella-2020: משפחה Erebidae, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אוקטובר 2, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

indianacristo

תאריך

אוקטובר 1, 2023 10:07 אחה"צ -05
Hyperandra appendiculata - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Ferhat Gundogdu
הזיהוי של carlocabella-2020: Hyperandra appendiculata, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך אוקטובר 2, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joao_ortolan

תאריך

ספטמבר 24, 2023 07:46 לפנה"צ -03
Psamathia - Photo (c) Francisco Ramírez Palacios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Francisco Ramírez Palacios
הזיהוי של carlocabella-2020: סוג Psamathia, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אוקטובר 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chatonov

תאריך

ספטמבר 22, 2023 12:16 אחה"צ -03
Tricentrogyna - Photo (c) Annika Lindqvist, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Annika Lindqvist
הזיהוי של carlocabella-2020: סוג Tricentrogyna, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אוקטובר 2, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

תאריך

ספטמבר 23, 2023 09:39 לפנה"צ -03
Seirocastnia - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Juan Cruzado Cortés
הזיהוי של carlocabella-2020: סוג Seirocastnia, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kimlea

תאריך

ספטמבר 29, 2023 08:33 אחה"צ -05

מקום

17600, Peru (Google, OSM)
Thysania zenobia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי José Belem Hernández Díaz
הזיהוי של carlocabella-2020: Thysania zenobia, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

eduardogelli

תאריך

יולי 11, 2011 05:51 אחה"צ -05
Gamelia - Photo (c) Jhonatan Santos, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jhonatan Santos
הזיהוי של carlocabella-2020: סוג Gamelia, שייך ל שבתאיים (משפחה Saturniidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rickelmy_holanda

תאריך

ספטמבר 27, 2023 03:39 אחה"צ -04
Ennominae - Photo (c) Roger C. Kendrick, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של carlocabella-2020: תת משפחה Ennominae, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

geffc

תאריך

מאי 2022
Micrathetis tecnion - Photo (c) Annika Lindqvist, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Annika Lindqvist
הזיהוי של carlocabella-2020: Micrathetis tecnion, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

graterman

תאריך

אוקטובר 8, 2022 08:47 אחה"צ -05

תיאור

Wild Sumaco Lodge

Enigmogramma feisthamelii - Photo (c) Frederico Acaz Sonntag, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Frederico Acaz Sonntag
הזיהוי של carlocabella-2020: Enigmogramma feisthamelii, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 30, 2023
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zamoner_maristela

תאריך

ספטמבר 29, 2023 08:25 אחה"צ -03

תיאור

Id INaturalist

Dysodia - Photo (c) Roger C. Kendrick, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Roger C. Kendrick
הזיהוי של carlocabella-2020: סוג Dysodia, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך ספטמבר 30, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chatonov

תאריך

ספטמבר 15, 2023 09:00 לפנה"צ -03

מקום

Itacaré, BA (Google, OSM)
Oxydia - Photo (c) Andreas Kay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של carlocabella-2020: סוג Oxydia, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך ספטמבר 30, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ftsautter

תאריך

ספטמבר 27, 2023 01:57 אחה"צ -03
Meganola - Photo (c) David McCorquodale, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי David McCorquodale
הזיהוי של carlocabella-2020: סוג Meganola, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך ספטמבר 30, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

belweyermanns

תאריך

יולי 27, 2020 11:56 אחה"צ -03

תיאור

Reserva Aguas do Brilhante, Itajai, Santa Catarina, Brasil - foto de Maria Isabel Weyermanns.

Melipotis fasciolaris - Photo (c) Jose S. Garza Herrera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jose S. Garza Herrera
הזיהוי של carlocabella-2020: Melipotis fasciolaris, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך ספטמבר 30, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 18942