תמונות/קולות

מתצפת/ת

hafeez_sonday

תאריך

ספטמבר 13, 2022 12:02 PM SAST
Geissorhiza - Photo (c) Patrick Lane, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Patrick Lane
הזיהוי של carinalochner: סוג Geissorhiza, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 29 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fredy53

תאריך

ספטמבר 20, 2022 01:18 PM SAST
Ixia versicolor - Photo (c) Corrie du Toit, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Corrie du Toit
הזיהוי של carinalochner: Ixia versicolor, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ohnaw

תאריך

ספטמבר 20, 2022 01:39 PM SAST
Echiostachys incanus - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
הזיהוי של carinalochner: Echiostachys incanus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

corriedt

תאריך

ספטמבר 21, 2022 11:28 AM SAST
Babiana angustifolia - Photo (c) Carina Lochner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
הזיהוי של carinalochner: Babiana angustifolia, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

corriedt

תאריך

ספטמבר 21, 2022 11:41 AM SAST
Geissorhiza aspera - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
הזיהוי של carinalochner: Geissorhiza aspera, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

corriedt

תאריך

ספטמבר 21, 2022 11:47 AM SAST
Corymbium africanum - Photo (c) wonderwalker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by wonderwalker
הזיהוי של carinalochner: Corymbium africanum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

desberry

תאריך

ספטמבר 17, 2022 11:12 AM SAST
Arctopus monacanthus - Photo (c) Roy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Roy
הזיהוי של carinalochner: Arctopus monacanthus, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stuhall

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:49 AM SAST
Pterygodium catholicum - Photo (c) Heather and Andrew Hodgson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Heather and Andrew Hodgson
הזיהוי של carinalochner: Pterygodium catholicum, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

desberry

תאריך

ספטמבר 20, 2022 01:14 PM SAST
Corymbium africanum - Photo (c) wonderwalker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by wonderwalker
הזיהוי של carinalochner: Corymbium africanum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

biffie

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:31 AM SAST
Geissorhiza ornithogaloides - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
הזיהוי של carinalochner: Geissorhiza ornithogaloides, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jariendupreez

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:11 AM SAST
Drosera cistiflora - Photo (c) magriet b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by magriet b
הזיהוי של carinalochner: Drosera cistiflora, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maritzavr75

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:25 AM SAST
Gladiolus alatus - Photo (c) Carina Lochner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
הזיהוי של carinalochner: Gladiolus alatus, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jariendupreez

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:12 AM SAST
Aizoon sarmentosum - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
הזיהוי של carinalochner: Aizoon sarmentosum, שייך ל חיעדיים (משפחה Aizoaceae)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jariendupreez

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:23 AM SAST
Geissorhiza aspera - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
הזיהוי של carinalochner: Geissorhiza aspera, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jariendupreez

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:15 AM SAST
Moraea gawleri - Photo (c) hanacardiaceae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by hanacardiaceae
הזיהוי של carinalochner: Moraea gawleri, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jariendupreez

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:51 AM SAST
Geissorhiza ornithogaloides - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
הזיהוי של carinalochner: Geissorhiza ornithogaloides, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maritzavr75

תאריך

ספטמבר 25, 2022 12:22 PM SAST
Drosera cistiflora - Photo (c) magriet b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by magriet b
הזיהוי של carinalochner: Drosera cistiflora, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jariendupreez

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:53 AM SAST
Babiana angustifolia - Photo (c) Carina Lochner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
הזיהוי של carinalochner: Babiana angustifolia, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jean_lochner

תאריך

ספטמבר 25, 2022 02:48 PM SAST

תגיות

Drosera cistiflora - Photo (c) magriet b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by magriet b
הזיהוי של carinalochner: Drosera cistiflora, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maritzavr75

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:40 AM SAST
Moraea papilionacea - Photo (c) Richard Adcock, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
הזיהוי של carinalochner: Moraea papilionacea, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

paulc12

תאריך

ספטמבר 26, 2022 04:50 PM SAST
Lachenalia mediana mediana - Photo (c) Nick Helme, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
הזיהוי של carinalochner: Lachenalia mediana ssp. mediana, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

paulc12

תאריך

ספטמבר 26, 2022 04:45 PM SAST
Lachenalia mathewsii - Photo (c) mikemittelmeyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של carinalochner: Lachenalia mathewsii, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maritzavr75

תאריך

ספטמבר 25, 2022 12:06 PM SAST
Pauridia capensis - Photo (c) magriet b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by magriet b
הזיהוי של carinalochner: Pauridia capensis, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maritzavr75

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:17 AM SAST
Corymbium africanum - Photo (c) wonderwalker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by wonderwalker
הזיהוי של carinalochner: Corymbium africanum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maritzavr75

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:18 AM SAST
Wachendorfia paniculata - Photo (c) David Hoare, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by David Hoare
הזיהוי של carinalochner: Wachendorfia paniculata, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maritzavr75

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:30 AM SAST
Protea scolymocephala - Photo (c) lukegallant, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by lukegallant
הזיהוי של carinalochner: Protea scolymocephala, שייך ל פרוטיאה (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maritzavr75

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:31 AM SAST
Crossyne guttata - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jan-Hendrik Keet
הזיהוי של carinalochner: Crossyne guttata, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maritzavr75

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:19 AM SAST
Ixia versicolor - Photo (c) Corrie du Toit, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Corrie du Toit
הזיהוי של carinalochner: Ixia versicolor, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maritzavr75

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:30 AM SAST
Leucadendron lanigerum lanigerum - Photo (c) Christo Stemmet, כל הזכויות שמורות, uploaded by Christo Stemmet
הזיהוי של carinalochner: Leucadendron lanigerum var. lanigerum, שייך ל פרוטיאה (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

corriedt

תאריך

ספטמבר 10, 2022 12:52 PM SAST
Lachenalia unifolia - Photo (c) mario_mairal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by mario_mairal
הזיהוי של carinalochner: Lachenalia unifolia, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 ספטמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 2999