תמונות/קולות

מתצפת.ת

kristinwyatt

תאריך

ספטמבר 22, 2023 02:51 אחה"צ EDT
Micrathena gracilis - Photo (c) macrobrice, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי macrobrice
הזיהוי של cadecampbell: Micrathena gracilis, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

melissaburt

תאריך

אוגוסט 19, 2023 07:09 אחה"צ EDT
Cornus alternifolia - Photo (c) Frank J. Comodeca, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Frank J. Comodeca
הזיהוי של cadecampbell: Cornus alternifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

melissaburt

תאריך

אוגוסט 18, 2023 06:38 אחה"צ EDT
Lygaeus turcicus - Photo (c) John Boback, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי John Boback
הזיהוי של cadecampbell: Lygaeus turcicus, שייך ל פנדוריים (משפחה Lygaeidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lindsbouldin

תאריך

ספטמבר 24, 2023 10:31 לפנה"צ EDT
Sorbus americana - Photo (c) jpc.raleigh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cadecampbell: Sorbus americana, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

theresa2

תאריך

ספטמבר 24, 2023 04:02 אחה"צ EDT
Aeshna umbrosa - Photo (c) Guy Lemelin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Guy Lemelin
הזיהוי של cadecampbell: Aeshna umbrosa, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

theresa2

תאריך

ספטמבר 24, 2023 03:55 אחה"צ EDT
Picipes badius - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cadecampbell: Picipes badius, שייך ל בְּהוּקִיתִיִּים (משפחה Polyporaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

theresa2

תאריך

ספטמבר 24, 2023 04:10 אחה"צ EDT
Microcentrum retinerve - Photo (c) Stott Noble, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stott Noble
הזיהוי של cadecampbell: Microcentrum retinerve, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

theresa2

תאריך

ספטמבר 24, 2023 04:21 אחה"צ EDT
Campanula divaricata - Photo (c) zen Sutherland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cadecampbell: Campanula divaricata, שייך ל פעמונית (סוג Campanula)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

theresa2

תאריך

ספטמבר 24, 2023 03:54 אחה"צ EDT
Cucullia convexipennis - Photo (c) Fluff Berger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Fluff Berger
הזיהוי של cadecampbell: Cucullia convexipennis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthewinabinett

תאריך

ספטמבר 24, 2023 03:30 אחה"צ EDT
Scolia dubia - Photo (c) Thomas Shahan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Thomas Shahan
הזיהוי של cadecampbell: Scolia dubia, שייך ל פגיונאים (משפחה Scoliidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

renhin

תאריך

מאי 25, 2023 03:59 אחה"צ EDT
Desmognathus ochrophaeus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cadecampbell: Desmognathus ochrophaeus, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

codymaynard

תאריך

מרץ 30, 2023 01:52 אחה"צ EDT
Pseudacris brachyphona - Photo (c) Jance S Carter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jance S Carter
הזיהוי של cadecampbell: Pseudacris brachyphona, שייך ל אילניתיים (משפחה Hylidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fishingintheforest

תאריך

ספטמבר 8, 2023 11:43 לפנה"צ -05

מקום

Manu, PE-MD, PE (Google, OSM)
Pteroglossus castanotis - Photo (c) Carlos Sanchez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Carlos Sanchez
הזיהוי של cadecampbell: Pteroglossus castanotis, שייך ל טוּקָניים (משפחה Ramphastidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 21, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mountain_wayfarer

תאריך

ספטמבר 18, 2023 11:52 לפנה"צ EDT
Clematis virginiana - Photo (c) Marilylle Soveran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cadecampbell: Clematis virginiana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mountain_wayfarer

תאריך

ספטמבר 18, 2023 11:28 לפנה"צ EDT
Vaccinium macrocarpon - Photo (c) Todd Norris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Todd Norris
הזיהוי של cadecampbell: Vaccinium macrocarpon, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paulmarek

תאריך

ספטמבר 20, 2023 03:52 אחה"צ EDT
Phobetron pithecium - Photo (c) Kai Squires, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Kai Squires
הזיהוי של cadecampbell: Phobetron pithecium, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gillydilly

תאריך

ספטמבר 19, 2023 10:58 לפנה"צ EDT

תיאור

Roadside

Helenium amarum - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cadecampbell: Helenium amarum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gillydilly

תאריך

ספטמבר 19, 2023 10:58 לפנה"צ EDT

תיאור

Roadside utility row

Chamaecrista nictitans - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של cadecampbell: Chamaecrista nictitans, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeanaddison

תאריך

ספטמבר 20, 2023 02:18 אחה"צ EDT

מקום

Bristol, TN, US (Google, OSM)
Lithobates palustris - Photo (c) J.D. Willson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי J.D. Willson
הזיהוי של cadecampbell: Lithobates palustris, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drewgabe04

תאריך

ספטמבר 17, 2023 09:39 לפנה"צ EDT
Sorbus americana - Photo (c) jpc.raleigh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של cadecampbell: Sorbus americana, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnnybirder

תאריך

ספטמבר 2023
Panax quinquefolius - Photo (c) Lori Owenby, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lori Owenby
הזיהוי של cadecampbell: Panax quinquefolius, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 17, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leeannmcc

תאריך

ספטמבר 2023
Leucauge argyrobapta - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cadecampbell: Leucauge argyrobapta, שייך ל פגיוניים (משפחה Tetragnathidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mykidsared0gs

תאריך

ספטמבר 13, 2023 03:05 אחה"צ EDT
Lindera benzoin - Photo (c) Ian Meske, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ian Meske
הזיהוי של cadecampbell: Lindera benzoin, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tysmith

תאריך

ספטמבר 2, 2023 12:58 לפנה"צ EDT
Mesodon thyroidus - Photo (c) Richard Coldiron, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Richard Coldiron
הזיהוי של cadecampbell: Mesodon thyroidus, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tysmith

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Virginia, US (Google, OSM)
Gyrinophilus porphyriticus duryi - Photo (c) Chia aka Cory Chiappone, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chia aka Cory Chiappone
הזיהוי של cadecampbell: Gyrinophilus porphyriticus ssp. duryi, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mangoverde

תאריך

אוגוסט 31, 2023 05:35 אחה"צ MDT
Spizella passerina - Photo (c) Ad Konings, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ad Konings
הזיהוי של cadecampbell: Spizella passerina, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 11, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbond

תאריך

יולי 2023
Oreamnos americanus - Photo (c) guyincognito, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי guyincognito
הזיהוי של cadecampbell: Oreamnos americanus, שייך ל יעלים (שבט Caprini)
נוסף בתאריך ספטמבר 11, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbond

תאריך

יולי 4, 2023 08:34 לפנה"צ PDT
Marmota caligata - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Braden J. Judson
הזיהוי של cadecampbell: Marmota caligata, שייך ל סנאיים (משפחה Sciuridae)
נוסף בתאריך ספטמבר 11, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

travelaunt

תאריך

אוגוסט 4, 2023 10:20 לפנה"צ EDT
Lilium michauxii - Photo (c) BlueRidgeKitties, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cadecampbell: Lilium michauxii, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 11, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

travelaunt

תאריך

אוגוסט 4, 2023 09:27 לפנה"צ EDT
Lilium michauxii - Photo (c) BlueRidgeKitties, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של cadecampbell: Lilium michauxii, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 11, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 11370