תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

אפריל 6, 2023 11:27 לפנה"צ CEST
Andrena vaga - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Andrena vaga, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

יולי 10, 2023 04:49 אחה"צ CEST
Hylaeus - Photo (c) quoll2, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: סוג Hylaeus, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

יולי 10, 2023 04:42 אחה"צ CEST
Megachile - Photo (c) Even Dankowicz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Even Dankowicz
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: סוג Megachile, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

יולי 24, 2023 11:50 לפנה"צ CEST
Anthidium manicatum - Photo (c) Axel Gosseries, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Axel Gosseries
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Anthidium manicatum, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

אוגוסט 15, 2023 10:46 לפנה"צ CEST
Sphecodes - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: סוג Sphecodes, שייך ל הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

יוני 30, 2022 01:13 אחה"צ CEST
Andrena - Photo (c) Max McCarthy, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Max McCarthy
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: סוג Andrena, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

הליקטיתיים (משפחה Halictidae)

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

יולי 9, 2022 05:59 אחה"צ CEST
הליקטיתיים - Photo (c) dlbowls, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי dlbowls
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

יולי 25, 2022 04:24 אחה"צ CEST
Hylaeus - Photo (c) quoll2, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: סוג Hylaeus, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

ספטמבר 3, 2023 12:33 אחה"צ CEST
Colletes hederae - Photo (c) Alain C., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Colletes hederae, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

יוני 17, 2023 12:06 אחה"צ CEST
Bombus pascuorum - Photo (c) Fero Bednar, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Fero Bednar
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Bombus pascuorum, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך יוני 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

יוני 16, 2023 09:40 לפנה"צ CEST
Macropis fulvipes - Photo (c) Gilles San Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Gilles San Martin
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Macropis fulvipes, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יוני 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

מאי 23, 2022 09:01 לפנה"צ CEST
Anthophora - Photo (c) Tara Armijo-Prewitt, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tara Armijo-Prewitt
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: סוג Anthophora, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך מאי 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

מאי 26, 2023 12:37 אחה"צ CEST
Sphecodes - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: סוג Sphecodes, שייך ל הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
נוסף בתאריך מאי 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

מאי 26, 2023 01:07 אחה"צ CEST
Anthophora aestivalis - Photo (c) Robert Zimmermann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Robert Zimmermann
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Anthophora aestivalis, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך מאי 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

מאי 26, 2023 02:12 אחה"צ CEST
Melecta luctuosa - Photo (c) Robert Zimmermann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Robert Zimmermann
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Melecta luctuosa, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך מאי 26, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

מאי 4, 2023 10:35 לפנה"צ CEST
Anthophora aestivalis - Photo (c) Robert Zimmermann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Robert Zimmermann
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Anthophora aestivalis, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

מאי 24, 2023 12:37 אחה"צ CEST
Nomada - Photo (c) Riley Walsh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Riley Walsh
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: סוג Nomada, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך מאי 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

אפריל 29, 2023 06:24 אחה"צ CEST
Andrena nitida - Photo (c) Wildlife in a Dorset garden. Thanks for 150,000 views, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Andrena nitida, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך מאי 25, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

מאי 7, 2023 05:34 אחה"צ CEST
Andrena bicolor - Photo (c) S. Rae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Andrena bicolor, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך מאי 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

מאי 9, 2023 12:58 אחה"צ CEST
Halictus scabiosae - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Felix Riegel
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Halictus scabiosae, שייך ל הליקטית (סוג Halictus)
נוסף בתאריך מאי 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

מאי 16, 2023 09:57 לפנה"צ CEST
Andrena vaga - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Andrena vaga, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך מאי 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kilian_f

תאריך

מאי 22, 2023 03:36 אחה"צ CEST
Halictus subauratus - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Halictus subauratus, שייך ל הליקטית (סוג Halictus)
נוסף בתאריך מאי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

מאי 2, 2022 09:20 לפנה"צ CEST
Anthophora aestivalis - Photo (c) Robert Zimmermann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Robert Zimmermann
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Anthophora aestivalis, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

מאי 26, 2022 11:33 לפנה"צ CEST
Colletes cunicularius - Photo (c) Michael Bierbaumer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael Bierbaumer
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Colletes cunicularius, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

בומבוס האדמה (Bombus terrestris)

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

יולי 9, 2022 05:55 אחה"צ CEST
Bombus - Photo (c) Valter Jacinto, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Valter Jacinto
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: תת סוג Bombus, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

מרץ 21, 2022 01:41 אחה"צ CET
Osmia cornuta - Photo (c) Stefan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Osmia cornuta, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

יולי 9, 2022 05:53 אחה"צ CEST
Bombus lapidarius - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Bombus lapidarius, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

מאי 23, 2022 09:11 לפנה"צ CEST
Colletes cunicularius - Photo (c) Michael Bierbaumer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael Bierbaumer
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Colletes cunicularius, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rike_

תאריך

יוני 5, 2022 02:26 אחה"צ CEST
Osmia - Photo (c) Rusty Burlew, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rusty Burlew
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: סוג Osmia, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonepaffrath

תאריך

אוגוסט 7, 2022 04:50 אחה"צ CEST
Halictus scabiosae - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Felix Riegel
הזיהוי של bund_naturschutz_kreisgruppe_muenchen: Halictus scabiosae, שייך ל הליקטית (סוג Halictus)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 78