תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexlapierre

תאריך

מרץ 4, 2023 10:50 לפנה"צ HST
Dicranales - Photo (c) **AB**, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של brittney_the_botanist: סדרה Dicranales, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 30 אפריל, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexlapierre

תאריך

מרץ 3, 2023 11:44 לפנה"צ HST
Pyrrhobryum spiniforme - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של brittney_the_botanist: Pyrrhobryum spiniforme, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 30 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pmclean1

תאריך

אפריל 23, 2023 09:16 לפנה"צ HST
Pyrrhobryum spiniforme - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של brittney_the_botanist: Pyrrhobryum spiniforme, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 27 אפריל, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidr

תאריך

אפריל 22, 2023 12:23 אחה"צ HST
Phelsuma laticauda - Photo (c) Rick Long, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Rick Long
הזיהוי של brittney_the_botanist: Phelsuma laticauda, שייך ל שממיתיים (משפחה Gekkonidae)
נוסף בתאריך 27 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

p32

תאריך

אפריל 26, 2023 12:57 אחה"צ HST
Phelsuma laticauda - Photo (c) Rick Long, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Rick Long
הזיהוי של brittney_the_botanist: Phelsuma laticauda, שייך ל שממיתיים (משפחה Gekkonidae)
נוסף בתאריך 27 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayquazasaur

תאריך

אוקטובר 3, 2021 03:50 אחה"צ EDT
Polytrichum commune - Photo (c) Paul Marcum, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Marcum
הזיהוי של brittney_the_botanist: Polytrichum commune, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 05 אפריל, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayquazasaur

תאריך

אוקטובר 3, 2021 03:50 אחה"צ EDT
Polytrichum commune - Photo (c) Paul Marcum, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Marcum
הזיהוי של brittney_the_botanist: Polytrichum commune, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 05 אפריל, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stacey10

תאריך

אפריל 8, 2022 08:56 לפנה"צ EDT
Polytrichum commune - Photo (c) Paul Marcum, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Marcum
הזיהוי של brittney_the_botanist: Polytrichum commune, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 05 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bluebellprince

תאריך

אפריל 29, 2022 05:21 אחה"צ EDT
Physcomitrium pyriforme - Photo (c) joelmc, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי joelmc
הזיהוי של brittney_the_botanist: Physcomitrium pyriforme, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 05 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

טחובית כסופה (Bryum argenteum)

מתצפת.ת

bluebellprince

תאריך

ינואר 16, 2023 01:58 אחה"צ EST
טחובית כסופה - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alexis
הזיהוי של brittney_the_botanist: טחובית כסופה (Bryum argenteum)
נוסף בתאריך 05 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bluebellprince

תאריך

ינואר 16, 2023 02:28 אחה"צ EST
Barbula unguiculata - Photo (c) John Game, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brittney_the_botanist: Barbula unguiculata, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 05 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bluebellprince

תאריך

ינואר 16, 2023 02:28 אחה"צ EST
Barbula unguiculata - Photo (c) John Game, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brittney_the_botanist: Barbula unguiculata, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 05 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bluebellprince

תאריך

ינואר 16, 2023 02:28 אחה"צ EST
Barbula unguiculata - Photo (c) John Game, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של brittney_the_botanist: Barbula unguiculata, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 05 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

טחובית כסופה (Bryum argenteum)

מתצפת.ת

bluebellprince

תאריך

ינואר 19, 2023 04:24 אחה"צ EST
טחובית כסופה - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alexis
הזיהוי של brittney_the_botanist: טחובית כסופה (Bryum argenteum)
נוסף בתאריך 05 אפריל, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

williamdreynolds

תאריך

מאי 2, 2021 10:11 לפנה"צ MDT
Metatrichia vesparia - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christian Schwarz
הזיהוי של brittney_the_botanist: Metatrichia vesparia, שייך ל פיטריריות (מחלקה Myxomycetes)
נוסף בתאריך 02 אפריל, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

little_blue_heron

תאריך

יוני 1, 2020 11:21 לפנה"צ MDT
Amblystegiaceae - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של brittney_the_botanist: משפחה Amblystegiaceae, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 19 פברואר, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaelrudy

תאריך

אוגוסט 23, 2022 02:56 אחה"צ MDT

תיאור

Many thanks to Dr. Caners for the ID!

Tetraplodon mnioides - Photo (c) Samuel Brinker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Samuel Brinker
הזיהוי של brittney_the_botanist: Tetraplodon mnioides, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 19 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kmalley

תאריך

פברואר 3, 2023 12:33 אחה"צ MST
Abietinella abietina - Photo (c) Rob Routledge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Routledge
הזיהוי של brittney_the_botanist: Abietinella abietina, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 19 פברואר, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonaht

תאריך

ספטמבר 1, 2016 09:57 לפנה"צ MDT
Sphagnum capillifolium - Photo (c) andrewmelton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי andrewmelton
הזיהוי של brittney_the_botanist: Sphagnum capillifolium, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 19 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

סינטריכיה כפרית (Syntrichia ruralis)

מתצפת.ת

rwr

תאריך

ינואר 21, 2023 11:04 לפנה"צ MST
סינטריכיה כפרית - Photo (c) Matthew Ireland, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Matthew Ireland
הזיהוי של brittney_the_botanist: סינטריכיה כפרית (Syntrichia ruralis)
נוסף בתאריך 19 פברואר, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonaht

תאריך

אוגוסט 19, 2016 02:26 אחה"צ MDT
Polytrichum juniperinum - Photo (c) Carlos G Velazco-Macias, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Carlos G Velazco-Macias
הזיהוי של brittney_the_botanist: Polytrichum juniperinum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 19 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rwr

תאריך

ינואר 21, 2023 11:21 לפנה"צ MST
Orthotrichaceae - Photo (c) Shawn O'Donnell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Shawn O'Donnell
הזיהוי של brittney_the_botanist: משפחה Orthotrichaceae, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 19 פברואר, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonaht

תאריך

ספטמבר 2, 2016 10:38 לפנה"צ MDT
Pleurozium schreberi - Photo (c) Leanne Wallis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Leanne Wallis
הזיהוי של brittney_the_botanist: Pleurozium schreberi, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 19 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonaht

תאריך

ספטמבר 4, 2016 09:46 לפנה"צ MDT
Sphagnum fuscum - Photo (c) Nina Filippova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nina Filippova
הזיהוי של brittney_the_botanist: Sphagnum fuscum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 19 פברואר, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dpryznyk

תאריך

פברואר 12, 2023 10:02 לפנה"צ MST
Pylaisia polyantha - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של brittney_the_botanist: Pylaisia polyantha, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 19 פברואר, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

inspector11

תאריך

פברואר 11, 2023 02:22 אחה"צ MST

תיאור

On a deciduous tree

Nyholmiella obtusifolia - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של brittney_the_botanist: Nyholmiella obtusifolia, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 19 פברואר, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

inspector11

תאריך

פברואר 11, 2023 02:27 אחה"צ MST

תיאור

On a deciduous tree

Pylaisia polyantha - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של brittney_the_botanist: Pylaisia polyantha, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 19 פברואר, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wowokayyes

תאריך

אוגוסט 2022
Ptilium crista-castrensis - Photo (c) copepodo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי copepodo
הזיהוי של brittney_the_botanist: Ptilium crista-castrensis, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 19 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wowokayyes

תאריך

אוגוסט 2022
Ptilium crista-castrensis - Photo (c) copepodo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי copepodo
הזיהוי של brittney_the_botanist: Ptilium crista-castrensis, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 19 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wowokayyes

תאריך

אוגוסט 2022
Polytrichum juniperinum - Photo (c) Carlos G Velazco-Macias, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Carlos G Velazco-Macias
הזיהוי של brittney_the_botanist: Polytrichum juniperinum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 19 פברואר, 2023
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 3896