תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicholasastevenson

תאריך

אוגוסט 23, 2023 09:36 לפנה"צ EDT
Clematis virginiana - Photo (c) Marilylle Soveran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis virginiana, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewkunik

תאריך

ספטמבר 2, 2023 10:41 לפנה"צ EDT
Clematis virginiana - Photo (c) Marilylle Soveran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis virginiana, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

perro7

תאריך

ספטמבר 5, 2023 06:23 אחה"צ EDT
Clematis virginiana - Photo (c) Marilylle Soveran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis virginiana, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eg_biology

תאריך

ספטמבר 5, 2023 06:07 אחה"צ CDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adiamond

תאריך

ספטמבר 5, 2023 04:37 אחה"צ CDT

מקום

Troy, AL, USA (Google, OSM)
Clematis virginiana - Photo (c) Marilylle Soveran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis virginiana, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nycee

תאריך

ספטמבר 6, 2023 10:47 לפנה"צ EDT

תיאור

Observed on 9/6/2023 with outside temperature of around 95 degrees Fahrenheit. Much vegetation was found to be around including the same species. Close to ground level with little to no insects on or around the plant.

Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elizabeth_carroll

תאריך

ספטמבר 6, 2023 10:35 לפנה"צ EDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laurette7

תאריך

ספטמבר 6, 2023 10:30 לפנה"צ CDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

conniededona

תאריך

ספטמבר 6, 2023 11:21 לפנה"צ EDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

renee30

תאריך

ספטמבר 7, 2023 11:50 לפנה"צ EDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cmcadams

תאריך

ספטמבר 8, 2023 09:31 לפנה"צ EDT
Clematis virginiana - Photo (c) Marilylle Soveran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis virginiana, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kdkshutterbug

תאריך

ספטמבר 8, 2023 10:38 לפנה"צ EDT
Clematis virginiana - Photo (c) Marilylle Soveran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis virginiana, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kandreu

תאריך

ספטמבר 8, 2023 01:43 אחה"צ EDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

geonatura

תאריך

ספטמבר 8, 2023 02:20 אחה"צ EDT

תיאור

with nessus sphinx moth and parasitoid wasp!

Clematis virginiana - Photo (c) Marilylle Soveran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis virginiana, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

msoss18

תאריך

ספטמבר 8, 2023 02:29 אחה"צ EDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ilorroli

תאריך

ספטמבר 8, 2023 05:50 אחה"צ EDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ken11

תאריך

ספטמבר 8, 2023 11:37 לפנה"צ EDT
Clematis virginiana - Photo (c) Marilylle Soveran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis virginiana, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shinygoats

תאריך

ספטמבר 8, 2023 04:12 אחה"צ EDT
Clematis virginiana - Photo (c) Marilylle Soveran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis virginiana, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jesseholifield

תאריך

ספטמבר 5, 2023 07:35 לפנה"צ CDT
Clematis virginiana - Photo (c) Marilylle Soveran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis virginiana, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ldorseybioblitz

תאריך

ספטמבר 9, 2023 10:58 לפנה"צ EDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lynnewheeler1

תאריך

ספטמבר 9, 2023 11:20 לפנה"צ EDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bunnymom20

תאריך

ספטמבר 9, 2023 11:07 לפנה"צ EDT

תיאור

1-10

Clematis virginiana - Photo (c) Marilylle Soveran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis virginiana, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chelse

תאריך

ספטמבר 9, 2023 04:07 אחה"צ EDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hogpeanut

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)
Clematis virginiana - Photo (c) Marilylle Soveran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis virginiana, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michelle_lucille

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

United States (Google, OSM)
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ejistrueneutral

תאריך

ספטמבר 5, 2023 06:21 אחה"צ CDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hvarasin

תאריך

ספטמבר 5, 2023 07:23 אחה"צ EDT
Clematis virginiana - Photo (c) Marilylle Soveran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis virginiana, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maureenclare

תאריך

ספטמבר 10, 2023 01:30 אחה"צ CDT

תיאור

@joelmc this was the mystery plant encountered at the outset of our oxbow visit

Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katecatanese

תאריך

ספטמבר 10, 2023 10:58 לפנה"צ EDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tngardener

תאריך

ספטמבר 9, 2023 01:36 אחה"צ CDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של briggsarmstrong: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 5648