תמונות/קולות

מתצפת/ת

pdegennaro

תאריך

אוגוסט 21, 2021 11:15 AM MST
Zinnia peruviana - Photo (c) Lol crazon sus, כל הזכויות שמורות, uploaded by Israel Pérez
הזיהוי של bjones7777: Zinnia peruviana, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 13 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pdegennaro

תאריך

אוגוסט 21, 2021 09:54 AM MST
Alypiodes geronimo - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של bjones7777: Alypiodes geronimo, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 13 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pdegennaro

תאריך

אוגוסט 21, 2021 12:38 PM MST
Apodemia palmerii - Photo (c) desertharrier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Apodemia palmerii, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
הוסף בתאריך 13 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pdegennaro

תאריך

אוגוסט 21, 2021 12:38 PM MST
Apodemia palmerii - Photo (c) desertharrier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Apodemia palmerii, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
הוסף בתאריך 13 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pdegennaro

תאריך

אוגוסט 21, 2021 10:34 AM MST
Apodemia palmerii - Photo (c) desertharrier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Apodemia palmerii, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
הוסף בתאריך 13 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pdegennaro

תאריך

אוגוסט 21, 2021 12:47 PM MST
Apodemia zela - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של bjones7777: Apodemia zela, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
הוסף בתאריך 13 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pdegennaro

תאריך

אוגוסט 21, 2021 11:43 AM MST
Asterocampa celtis - Photo (c) William Mat Brown, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של bjones7777: Asterocampa celtis, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 13 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mako252

תאריך

ינואר 11, 2022 10:58 AM CST
Thorybes dorantes - Photo (c) djhiker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Thorybes dorantes, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 12 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

דצמבר 3, 2021
Thorybes dorantes - Photo (c) djhiker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Thorybes dorantes, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 23 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

דצמבר 3, 2021
Phyciodes graphica - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של bjones7777: Phyciodes graphica, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 23 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

דצמבר 3, 2021
Myscelia ethusa - Photo (c) DinGo OcTavious, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של bjones7777: Myscelia ethusa, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 23 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

דצמבר 3, 2021
Asterocampa clyton - Photo (c) Sonorabee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Asterocampa clyton, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 23 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

דצמבר 3, 2021
Polites vibex - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של bjones7777: Polites vibex, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 23 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

דצמבר 3, 2021
Atalopedes campestris - Photo (c) Brenda Bull, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Atalopedes campestris, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 23 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

דצמבר 3, 2021
Quasimellana eulogius - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Quasimellana eulogius, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 23 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

נובמבר 7, 2021
Burnsius communis - Photo (c) Kent C. Jensen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Burnsius communis, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 22 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

נובמבר 11, 2021
Burnsius communis - Photo (c) Kent C. Jensen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Burnsius communis, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 22 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

נובמבר 11, 2021
Euonymus americanus - Photo (c) Kevin Metcalf, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Euonymus americanus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 22 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

נובמבר 2, 2021
Atalopedes campestris - Photo (c) Brenda Bull, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Atalopedes campestris, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 17 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

נובמבר 2, 2021
Chioides albofasciatus - Photo (c) Ronnie Pitman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Chioides albofasciatus, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 17 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

נובמבר 2, 2021
Chlosyne endeis - Photo (c) Janet Guardiola, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Chlosyne endeis, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 17 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

נובמבר 2, 2021
Murgaria toxeus - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של bjones7777: Murgaria toxeus, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 17 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

נובמבר 2, 2021
Nyctelius nyctelius - Photo (c) Jon Church, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של bjones7777: Nyctelius nyctelius, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 17 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

נובמבר 2, 2021
Polites vibex - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של bjones7777: Polites vibex, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 17 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

נובמבר 2, 2021
Thorybes dorantes - Photo (c) djhiker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Thorybes dorantes, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 17 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ajtrently

תאריך

נובמבר 22, 2021 11:46 AM CST
Nekemias arborea - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של bjones7777: Nekemias arborea, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 23 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

אוקטובר 30, 2021
Calephelis perditalis - Photo (c) Robby Deans, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Calephelis perditalis, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
הוסף בתאריך 18 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

אוקטובר 30, 2021
Eantis tamenund - Photo (c) tex-anne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bjones7777: Eantis tamenund, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 18 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

אוקטובר 30, 2021
Echinargus isola - Photo (c) Marshal Hedin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של bjones7777: Echinargus isola, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
הוסף בתאריך 18 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mmcmasters

תאריך

אוקטובר 30, 2021
Strymon melinus - Photo (c) Jason Michael Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של bjones7777: Strymon melinus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
הוסף בתאריך 18 נובמבר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 1295