תמונות/קולות

מתצפת/ת

andresoch

תאריך

ינואר 23, 2022 01:32 PM UTC
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aysetezcan

תאריך

דצמבר 29, 2015 01:04 PM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

blakeschmidt

תאריך

ינואר 9, 2022 01:24 PM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

phylogenomics

תאריך

ינואר 24, 2022 09:28 AM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

phylogenomics

תאריך

ינואר 29, 2022 10:51 AM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

phylogenomics

תאריך

ינואר 29, 2022 11:02 AM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mufffin

תאריך

ינואר 30, 2022 11:17 AM CST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

phylogenomics

תאריך

ינואר 29, 2022 11:30 AM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomkennedy

תאריך

ינואר 1, 2013 04:41 PM MST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cpqbivins

תאריך

ינואר 30, 2022 01:19 PM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

keithpittluck

תאריך

ינואר 17, 2022 11:39 AM PST

תיאור

A kite perched on a bare tree in a field in the Ballona Marsh/Wetlands.

Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pholroyd

תאריך

פברואר 6, 2022 01:58 PM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

paulknoepfler

תאריך

פברואר 6, 2022 02:38 PM UTC
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmaley

תאריך

פברואר 7, 2022 08:33 AM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturephotosuze

תאריך

דצמבר 15, 2013 09:21 AM PST

תיאור

Legacy Park

Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

voleman

תאריך

ינואר 2, 2022 02:04 PM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmaughn

תאריך

פברואר 7, 2022 02:37 PM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturephotosuze

תאריך

ינואר 29, 2014 10:24 AM PST

תיאור

Legacy Park

Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

madfox

תאריך

פברואר 12, 2022 12:05 PM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

madfox

תאריך

פברואר 12, 2022 11:38 AM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annette2607

תאריך

פברואר 16, 2022 07:53 AM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

annette2607

תאריך

פברואר 16, 2022 10:05 AM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

phylogenomics

תאריך

פברואר 16, 2022 08:31 AM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

phylogenomics

תאריך

פברואר 1, 2022 08:48 AM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

phylogenomics

תאריך

פברואר 4, 2022 11:43 AM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kccardif

תאריך

פברואר 19, 2022 08:31 AM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

phylogenomics

תאריך

פברואר 2, 2022 12:40 PM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sglider

תאריך

מרץ 2022

מקום

California, US (Google, OSM)

תיאור

In a eucalyptus tree after the rain.

Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sglider

תאריך

מרץ 2022

מקום

California, US (Google, OSM)

תיאור

After the rain.

Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

geodani

תאריך

מרץ 2, 2022 05:04 PM PST
Elanus leucurus - Photo (c) parped, כל הזכויות שמורות, uploaded by parped
הזיהוי של birdwhisperer: Elanus leucurus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

סטטיסטיקות

  • 92005