תמונות/קולות

מה

איית צרעים (Pernis apivorus)

מתצפת.ת

bianca_t

תאריך

יולי 14, 2024 03:26 אחה"צ CEST
איית צרעים - Photo (c) vyatka, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי vyatka
הזיהוי של birdingjulia: איית צרעים (Pernis apivorus)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robertzimmermann

תאריך

יוני 28, 2024 10:46 לפנה"צ CEST
Biastes brevicornis - Photo (c) naturalist_ua, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של birdingjulia: Biastes brevicornis, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

רפרף החלבלוב (Hyles euphorbiae)

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יולי 14, 2024 05:48 אחה"צ CEST
רפרף החלבלוב - Photo (c) Luca Boscain, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Luca Boscain
הזיהוי של birdingjulia: רפרף החלבלוב (Hyles euphorbiae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cynthia-t

תאריך

יולי 14, 2024 04:12 אחה"צ CEST
Stelis punctulatissima - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Henk Wallays
הזיהוי של birdingjulia: Stelis punctulatissima, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יולי 6, 2024 09:56 לפנה"צ CEST
Coelioxys - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של birdingjulia: סוג Coelioxys, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 13, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יולי 6, 2024 09:16 לפנה"צ CEST
Osmia - Photo (c) Rusty Burlew, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rusty Burlew
הזיהוי של birdingjulia: סוג Osmia, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 13, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jsrmo

תאריך

יולי 13, 2024 12:11 אחה"צ CEST
Cupido argiades - Photo (c) Marcello Consolo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של birdingjulia: Cupido argiades, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך יולי 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת.ת

cynthia-t

תאריך

יוני 24, 2024 06:48 אחה"צ CEST
דבורת הדבש - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Georges-Alexandre Cotnoir
הזיהוי של birdingjulia: דבורת הדבש (Apis mellifera)
נוסף בתאריך יולי 13, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 16, 2024 12:31 אחה"צ CEST
Hoplitis - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של birdingjulia: סוג Hoplitis, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 16, 2024 11:28 לפנה"צ CEST
Andrena agilissima - Photo (c) ingridaltmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של birdingjulia: Andrena agilissima, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 16, 2024 10:58 לפנה"צ CEST
Rophites canus - Photo (c) Karim Strohriegl, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Karim Strohriegl
הזיהוי של birdingjulia: Rophites canus, שייך ל הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 16, 2024 11:33 לפנה"צ CEST
Andrena nasuta - Photo (c) Julia Moning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Julia Moning
הזיהוי של birdingjulia: Andrena nasuta, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 16, 2024 12:30 אחה"צ CEST
Hoplitis adunca - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של birdingjulia: Hoplitis adunca, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 16, 2024 01:12 אחה"צ CEST
Coelioxys - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של birdingjulia: סוג Coelioxys, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 23, 2024 05:04 אחה"צ CEST
Anthophora bimaculata - Photo (c) Christoph Moning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christoph Moning
הזיהוי של birdingjulia: Anthophora bimaculata, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 23, 2024 05:39 אחה"צ CEST
Xanthosarus - Photo (c) Brandon Woo, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Brandon Woo
הזיהוי של birdingjulia: תת סוג Xanthosarus, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 23, 2024 05:11 אחה"צ CEST
Anthophora bimaculata - Photo (c) Christoph Moning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christoph Moning
הזיהוי של birdingjulia: Anthophora bimaculata, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 9, 2024 11:50 לפנה"צ CEST
Picoides tridactylus - Photo (c) Sergey Yeliseev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של birdingjulia: Picoides tridactylus, שייך ל נקריים (משפחה Picidae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 9, 2024 10:30 לפנה"צ CEST
Picoides tridactylus - Photo (c) Sergey Yeliseev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של birdingjulia: Picoides tridactylus, שייך ל נקריים (משפחה Picidae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 23, 2024 10:42 לפנה"צ CEST
Hoplitis papaveris - Photo (c) Christoph Moning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christoph Moning
הזיהוי של birdingjulia: Hoplitis papaveris, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 23, 2024 11:23 לפנה"צ CEST
Hoplitis papaveris - Photo (c) Christoph Moning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christoph Moning
הזיהוי של birdingjulia: Hoplitis papaveris, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 23, 2024 01:13 אחה"צ CEST
Hoplitis papaveris - Photo (c) Christoph Moning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christoph Moning
הזיהוי של birdingjulia: Hoplitis papaveris, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 23, 2024 01:40 אחה"צ CEST
Hoplitis papaveris - Photo (c) Christoph Moning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christoph Moning
הזיהוי של birdingjulia: Hoplitis papaveris, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 23, 2024 01:23 אחה"צ CEST
Hoplitis papaveris - Photo (c) Christoph Moning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christoph Moning
הזיהוי של birdingjulia: Hoplitis papaveris, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 23, 2024 11:48 לפנה"צ CEST
Osmia - Photo (c) Rusty Burlew, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rusty Burlew
הזיהוי של birdingjulia: סוג Osmia, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 23, 2024 10:10 לפנה"צ CEST
Halictus scabiosae - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Felix Riegel
הזיהוי של birdingjulia: Halictus scabiosae, שייך ל הליקטית (סוג Halictus)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 23, 2024 10:16 לפנה"צ CEST
Epeolus - Photo (c) Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של birdingjulia: סוג Epeolus, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 23, 2024 11:48 לפנה"צ CEST
Hoplitis - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של birdingjulia: סוג Hoplitis, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christoph_moning

תאריך

יוני 23, 2024 12:31 אחה"צ CEST
Epeolus - Photo (c) Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של birdingjulia: סוג Epeolus, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

umai64

תאריך

יולי 7, 2024 02:03 אחה"צ CEST
Anthidiellum strigatum - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Henk Wallays
הזיהוי של birdingjulia: Anthidiellum strigatum, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 2064