תמונות/קולות

מתצפת/ת

ronthill

תאריך

נובמבר 9, 2022 11:38 AM CST

תיאור

2022-TX-4260-SN

Micrathyria hagenii - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של beschwar: Micrathyria hagenii, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 27 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

attila21

תאריך

נובמבר 6, 2022 02:04 PM -03
Acanthagrion - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
הזיהוי של beschwar: סוג Acanthagrion, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 23 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hmt5

תאריך

נובמבר 22, 2022 10:15 PM CST
Sympetrum corruptum - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של beschwar: Sympetrum corruptum, שייך ל עפיפונית (סוג Sympetrum)
נוסף בתאריך 23 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancyjwatson

תאריך

נובמבר 6, 2022 02:06 PM CST

תיאור

Santa Anna NWR

Ischnura hastata - Photo (c) Erland Refling Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של beschwar: Ischnura hastata, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
נוסף בתאריך 23 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancyjwatson

תאריך

נובמבר 6, 2022 01:11 PM CST

תיאור

Santa Anna NWR

Lestes forficula - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של beschwar: Lestes forficula, שייך ל שביבית (סוג Lestes)
נוסף בתאריך 23 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dmfraser

תאריך

נובמבר 3, 2022 09:48 AM CDT
Enallagma civile - Photo (c) ronthill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של beschwar: Enallagma civile, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 23 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rikimiller

תאריך

נובמבר 21, 2022 03:23 PM CST

תיאור

These find their way into the shop and never find their way out, but that means I get some nicely preserved specimen to collect.

Epiaeschna heros - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של beschwar: Epiaeschna heros, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 23 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancyjwatson

תאריך

נובמבר 6, 2022 01:09 PM CST

תיאור

Santa Anna NWR

Perithemis domitia - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
הזיהוי של beschwar: Perithemis domitia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 23 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tinaungwin

תאריך

נובמבר 16, 2022 05:37 PM +0630

מקום

Ye-U (Google, OSM)
Bradinopyga geminata - Photo (c) purperlibel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by purperlibel
הזיהוי של beschwar: Bradinopyga geminata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 23 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancynorman

תאריך

נובמבר 8, 2022 01:40 PM CST
Tramea onusta - Photo (c) TexasEagle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של beschwar: Tramea onusta, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 23 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tyler_irvin

תאריך

נובמבר 17, 2022 12:43 PM CST
Anax junius - Photo (c) Chad Arment, כל הזכויות שמורות, uploaded by Chad Arment
הזיהוי של beschwar: Anax junius, שייך ל סירן (סוג Anax)
נוסף בתאריך 21 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cintylee

תאריך

נובמבר 20, 2022 11:43 AM CST
Anax concolor - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של beschwar: Anax concolor, שייך ל סירן (סוג Anax)
נוסף בתאריך 21 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andyjordan

תאריך

נובמבר 5, 2022 01:51 PM CDT
Lestes australis - Photo (c) Anthony Zukoff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של beschwar: Lestes australis, שייך ל שביבית (סוג Lestes)
נוסף בתאריך 20 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

boverser

תאריך

אוקטובר 30, 2022 09:27 AM CDT
Enallagma civile - Photo (c) ronthill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של beschwar: Enallagma civile, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 20 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancyjwatson

תאריך

נובמבר 5, 2022 03:51 PM CDT

תיאור

Falcon Dam Zapata Co.

Enallagma civile - Photo (c) ronthill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של beschwar: Enallagma civile, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 20 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancyjwatson

תאריך

נובמבר 5, 2022 03:55 PM CDT

תיאור

Falcon Dam Zapata Co.

Ischnura ramburii - Photo (c) JeffreyGammon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by JeffreyGammon
הזיהוי של beschwar: Ischnura ramburii, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
נוסף בתאריך 20 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jkhatfield

תאריך

נובמבר 6, 2022 01:42 PM CST

תיאור

Second of 2 separate males from same location on same day. Right hindwing wear and tear on wingtip and seemingly older individual.

Sympetrum illotum - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של beschwar: Sympetrum illotum, שייך ל עפיפונית (סוג Sympetrum)
נוסף בתאריך 20 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

גלשונית נודת (Pantala flavescens)

מתצפת/ת

shirwin

תאריך

נובמבר 11, 2022 03:55 PM CST

מקום

Mission, TX, US (Google, OSM)
גלשונית נודת - Photo (c) Mariano Fernández Kloster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Mariano Fernández Kloster
הזיהוי של beschwar: גלשונית נודת (Pantala flavescens)
נוסף בתאריך 20 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sierramoline

תאריך

נובמבר 19, 2022 11:16 AM CST
Orthemis ferruginea - Photo (c) Cory Campora, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של beschwar: Orthemis ferruginea, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 20 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

texotics

תאריך

נובמבר 19, 2022 03:23 PM CST

מקום

Irving (Google, OSM)
Sympetrum corruptum - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של beschwar: Sympetrum corruptum, שייך ל עפיפונית (סוג Sympetrum)
נוסף בתאריך 20 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mjschillin

תאריך

נובמבר 19, 2022 10:25 AM CST
Enallagma - Photo (c) roamingthewoods, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by roamingthewoods
הזיהוי של beschwar: סוג Enallagma, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 20 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lorospericos

תאריך

ספטמבר 2021
Aeshna persephone - Photo (c) kibuyu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של beschwar: Aeshna persephone, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 19 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

simonenderby

תאריך

פברואר 12, 2020 07:05 AM AWST

תיאור

Dead I am afraid.

Gynacantha - Photo (c) Janus Olajuan Boediman, כל הזכויות שמורות, uploaded by Janus Olajuan Boediman
הזיהוי של beschwar: סוג Gynacantha, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 19 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

adealy

תאריך

פברואר 2022

מקום

חסר מיקום
Heliaeschna - Photo (c) Chalita Varaguttânanda, כל הזכויות שמורות, uploaded by Chalita Varaguttânanda
הזיהוי של beschwar: סוג Heliaeschna, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 19 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

סירן (סוג Anax)

מתצפת/ת

kithood

תאריך

יולי 11, 2020 04:33 PM EDT

מקום

Sharon, Vt (Google, OSM)
סירן - Photo (c) Stavros Markopoulos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של beschwar: סירן (סוג Anax)
נוסף בתאריך 19 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancyjwatson

תאריך

נובמבר 3, 2022 02:45 PM CDT

תיאור

Texas Parks and Wildlife Fisheries Field Station, Coastal Division

Perithemis domitia - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
הזיהוי של beschwar: Perithemis domitia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 19 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gcwarbler

תאריך

נובמבר 6, 2022 11:42 AM CST

תגיות

Argia funebris - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של beschwar: Argia funebris, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 19 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancyjwatson

תאריך

נובמבר 4, 2022 12:24 PM CDT

תיאור

Resaca De La Palma

Libellula pulchella - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של beschwar: Libellula pulchella, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך 19 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

suestutzman

תאריך

נובמבר 17, 2022 02:17 PM CST
Lestes australis - Photo (c) Anthony Zukoff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של beschwar: Lestes australis, שייך ל שביבית (סוג Lestes)
נוסף בתאריך 19 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

skyla____

תאריך

נובמבר 7, 2022 01:42 PM CST

תיאור

Dragonfly flaps it’s wings and moves from plant to plant.

Enallagma civile - Photo (c) ronthill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של beschwar: Enallagma civile, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 19 נובמבר, 2022
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 15048