תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanandrews

תאריך

מאי 31, 2022 12:09 PM EDT
Leucorrhinia - Photo (c) sankax, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של benjaminshamgochian: סוג Leucorrhinia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanandrews

תאריך

מאי 31, 2022 12:07 PM EDT
Leucorrhinia - Photo (c) sankax, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של benjaminshamgochian: סוג Leucorrhinia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanandrews

תאריך

מאי 31, 2022 12:09 PM EDT
Leucorrhinia - Photo (c) sankax, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של benjaminshamgochian: סוג Leucorrhinia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanandrews

תאריך

מאי 31, 2022 11:31 AM EDT

תיאור

Possibly not this genus

Cordulia - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של benjaminshamgochian: סוג Cordulia, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanandrews

תאריך

מאי 31, 2022 11:51 AM EDT
Cordulia shurtleffii - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של benjaminshamgochian: Cordulia shurtleffii, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanandrews

תאריך

מאי 31, 2022 11:44 AM EDT
Ladona julia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של benjaminshamgochian: Ladona julia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanandrews

תאריך

מאי 2022
Amphiagrion saucium - Photo (c) kestrel360, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של benjaminshamgochian: Amphiagrion saucium, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanandrews

תאריך

מאי 2022
Amphiagrion saucium - Photo (c) kestrel360, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של benjaminshamgochian: Amphiagrion saucium, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanandrews

תאריך

יוני 2022
Ladona julia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של benjaminshamgochian: Ladona julia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanandrews

תאריך

יוני 7, 2022 08:08 AM EDT
Macromia illinoiensis - Photo (c) Eric Isley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Eric Isley
הזיהוי של benjaminshamgochian: Macromia illinoiensis, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanandrews

תאריך

יוני 2022
Gomphaeschna furcillata - Photo (c) Owen Ridgen, כל הזכויות שמורות, uploaded by Owen Ridgen
הזיהוי של benjaminshamgochian: Gomphaeschna furcillata, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanandrews

תאריך

יוני 16, 2022 01:55 PM EDT
Calopteryx amata - Photo (c) Mike Ostrowski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של benjaminshamgochian: Calopteryx amata, שייך ל תכשיטית (סוג Calopteryx)
נוסף בתאריך 26 יוני, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanandrews

תאריך

יוני 24, 2022 08:17 AM EDT
Phanogomphus borealis - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
הזיהוי של benjaminshamgochian: Phanogomphus borealis, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

beesearcher

תאריך

יוני 5, 2021 03:11 PM EDT
Basiaeschna janata - Photo (c) Seabrooke Leckie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של benjaminshamgochian: Basiaeschna janata, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 06 יוני, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

beesearcher

תאריך

יוני 5, 2021 04:42 PM EDT
Cordulegaster maculata - Photo (c) Denis Doucet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
הזיהוי של benjaminshamgochian: Cordulegaster maculata, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך 06 יוני, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

beesearcher

תאריך

יוני 5, 2021 03:10 PM EDT
Hylogomphus adelphus - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של benjaminshamgochian: Hylogomphus adelphus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 06 יוני, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

beesearcher

תאריך

יוני 5, 2021 04:41 PM EDT

תיאור

Brook snaketail? Somewhat Sandy bottom to river

Ophiogomphus aspersus - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של benjaminshamgochian: Ophiogomphus aspersus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 06 יוני, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mccallmjohnson

תאריך

יוני 2020
Malaclemys terrapin terrapin - Photo (c) MTSOfan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של benjaminshamgochian: Malaclemys terrapin ssp. terrapin, שייך ל צבים ביצתיים (משפחה Emydidae)
נוסף בתאריך 14 אפריל, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

justin_cifello

תאריך

ספטמבר 2020

תיאור

Disturbed eggs very close to beach. I believe the terrapin is the only saltwater nesting turtle in the area.

Malaclemys terrapin - Photo (c) Chance Feimster, כל הזכויות שמורות, uploaded by Chance Feimster
הזיהוי של benjaminshamgochian: Malaclemys terrapin, שייך ל צבים ביצתיים (משפחה Emydidae)
נוסף בתאריך 14 אפריל, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ed_flagler

תאריך

אפריל 2021

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Malaclemys terrapin - Photo (c) Chance Feimster, כל הזכויות שמורות, uploaded by Chance Feimster
הזיהוי של benjaminshamgochian: Malaclemys terrapin, שייך ל צבים ביצתיים (משפחה Emydidae)
נוסף בתאריך 14 אפריל, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

אביבית בינונית (Draba verna)

מתצפת/ת

beesearcher

תאריך

אפריל 7, 2021 02:58 PM EDT
אביבית בינונית - Photo (c) Zdeňka Nováková, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
הזיהוי של benjaminshamgochian: אביבית בינונית (Draba verna)
נוסף בתאריך 08 אפריל, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

natemarchessault

תאריך

נובמבר 1, 2020 02:38 PM EST
Ganoderma tsugae - Photo (c) smoore13, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של benjaminshamgochian: Ganoderma tsugae, שייך ל בהוקית (סוג Ganoderma)
נוסף בתאריך 25 ינואר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

swampyouth

תאריך

יוני 21, 2020 06:28 PM EDT

מקום

Doane's Falls (Google, OSM)
Ganoderma tsugae - Photo (c) smoore13, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של benjaminshamgochian: Ganoderma tsugae, שייך ל בהוקית (סוג Ganoderma)
נוסף בתאריך 22 יוני, 2020
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidhsmall

תאריך

יוני 21, 2020 02:28 PM EDT
Phanogomphus exilis - Photo (c) Jim Lemon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jim Lemon
הזיהוי של benjaminshamgochian: Phanogomphus exilis, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 22 יוני, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

finn227

תאריך

יוני 21, 2020 11:39 AM EDT
Laetiporus sulphureus - Photo (c) Stephen John Davies, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Stephen John Davies
הזיהוי של benjaminshamgochian: Laetiporus sulphureus, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 22 יוני, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ralstondawnjones

תאריך

פברואר 8, 2020 12:24 PM UTC
Glaucidium brasilianum - Photo (c) Felipe Eduardo San Martín González, כל הזכויות שמורות, uploaded by Felipe Eduardo San Martín González
הזיהוי של benjaminshamgochian: Glaucidium brasilianum, שייך ל ינשופיים (משפחה Strigidae)
נוסף בתאריך 26 מרץ, 2020
יוצא מן הכלל

תמונות/קולות

מה

דרור הבית (Passer domesticus)

מתצפת/ת

fuscus

תאריך

אוגוסט 28, 2019 11:54 AM EDT
דרור הבית - Photo (c) Ximo Galarza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של benjaminshamgochian: דרור הבית (Passer domesticus)
נוסף בתאריך 25 מרץ, 2020
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 27