תמונות/קולות

מתצפת/ת

madisonruther

תאריך

אוקטובר 23, 2022 09:15 AM CDT

תיאור

turkey

Meleagris gallopavo - Photo (c) Matt K, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Matt K
הזיהוי של baxter-slye: Meleagris gallopavo, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

madisonruther

תאריך

אוקטובר 23, 2022 10:10 AM CDT
Polistes annularis - Photo (c) Sam Kieschnick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Sam Kieschnick
הזיהוי של baxter-slye: Polistes annularis, שייך ל פלכית (סוג Polistes)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ורדנאים (סדרה Rosales)

מתצפת/ת

madisonruther

תאריך

אוקטובר 23, 2022 05:17 PM CDT
מקלורה זהובה - Photo (c) hilliri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של baxter-slye: מקלורה זהובה (Maclura pomifera)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

בהוקית (סוג Ganoderma)

מתצפת/ת

madisonruther

תאריך

נובמבר 8, 2022 01:53 PM CST
בהוקית - Photo (c) Jessica, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Jessica
הזיהוי של baxter-slye: בהוקית (סוג Ganoderma)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

סולנופסיס (סוג Solenopsis)

מתצפת/ת

madisonruther

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:24 PM CDT
סולנופסיס - Photo (c) Clarence Holmes, כל הזכויות שמורות, uploaded by Clarence Holmes
הזיהוי של baxter-slye: סולנופסיס (סוג Solenopsis)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

madisonruther

תאריך

נובמבר 10, 2022 09:04 AM CST
Potentilla indica - Photo (c) Morgan Thigpen, כל הזכויות שמורות, uploaded by Morgan Thigpen
הזיהוי של baxter-slye: Potentilla indica, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

madisonruther

תאריך

נובמבר 10, 2022 09:26 AM CST
Taraxacum - Photo (c) Peter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של baxter-slye: סוג Taraxacum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

סנאי שועלי (Sciurus niger)

מתצפת/ת

madisonruther

תאריך

נובמבר 18, 2022 04:44 PM CST
סנאי שועלי - Photo (c) molanic, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by molanic
הזיהוי של baxter-slye: סנאי שועלי (Sciurus niger)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

חלבלוב (סוג Euphorbia)

מתצפת/ת

madisonruther

תאריך

נובמבר 12, 2022 03:27 PM CST
חלבלוב - Photo (c) jrebman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by jrebman
הזיהוי של baxter-slye: חלבלוב (סוג Euphorbia)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

isaaceastland

תאריך

נובמבר 30, 2022 03:32 PM CST

מקום

EESAT Building (Google, OSM)
Porcellionides - Photo (c) Graham Montgomery, כל הזכויות שמורות, uploaded by Graham Montgomery
הזיהוי של baxter-slye: סוג Porcellionides, שייך ל טחביות (תת-סדרה Oniscidea)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

חמנית (סוג) (סוג Helianthus)

מתצפת/ת

madisonruther

תאריך

נובמבר 12, 2022 04:30 PM CST
חמנית (סוג) - Photo (c) Stefano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של baxter-slye: חמנית (סוג) (סוג Helianthus)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

madisonruther

תאריך

נובמבר 12, 2022 04:24 PM CST
Burnsius communis - Photo (c) Alvin Diamond, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Alvin Diamond
הזיהוי של baxter-slye: קומפלקס Burnsius communis, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

נזמית לופתת (Lamium amplexicaule)

מתצפת/ת

madisonruther

תאריך

נובמבר 12, 2022 04:22 PM CST
נזמית לופתת - Photo (c) hchuang, כל הזכויות שמורות, uploaded by hchuang
הזיהוי של baxter-slye: נזמית לופתת (Lamium amplexicaule)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sarahparoski

תאריך

נובמבר 30, 2022 01:07 PM CST
Naupactus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
הזיהוי של baxter-slye: סוג Naupactus, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

isaaceastland

תאריך

נובמבר 10, 2022 09:04 AM CST
Mazus pumilus - Photo (c) ajblake, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by ajblake
הזיהוי של baxter-slye: Mazus pumilus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

isaaceastland

תאריך

נובמבר 17, 2022 12:17 AM CST
Paramormia furcata - Photo (c) Kimberlie Sasan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
הזיהוי של baxter-slye: Paramormia furcata, שייך ל יתושעשיים (משפחה Psychodidae)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kaitlynnnn

תאריך

נובמבר 17, 2022 11:33 AM CST
Ramalina - Photo (c) Linda Phillips, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Linda Phillips
הזיהוי של baxter-slye: סוג Ramalina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

isaaceastland

תאריך

נובמבר 25, 2022 02:31 PM CST
Ulmus - Photo (c) Will Van Hemessen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Will Van Hemessen
הזיהוי של baxter-slye: סוג Ulmus, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ohdeeritsfio

תאריך

נובמבר 28, 2022 08:42 AM CST
Brochymena - Photo (c) Kai Joaquin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Kai Joaquin
הזיהוי של baxter-slye: סוג Brochymena, שייך ל תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sarahparoski

תאריך

נובמבר 28, 2022 01:20 PM CST
Chilocorus stigma - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
הזיהוי של baxter-slye: Chilocorus stigma, שייך ל מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
יוצא מן הכלל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sarahparoski

תאריך

נובמבר 28, 2022 03:50 PM CST
Calosoma sayi - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
הזיהוי של baxter-slye: Calosoma sayi, שייך ל רצניתיים (משפחה Carabidae)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

faith_labry

תאריך

נובמבר 28, 2022 03:40 PM CST
Menecles insertus - Photo (c) Bill Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של baxter-slye: Menecles insertus, שייך ל תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

isaaceastland

תאריך

נובמבר 27, 2022 11:17 AM CST
Modiola caroliniana - Photo (c) Phil Bendle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
הזיהוי של baxter-slye: Modiola caroliniana, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך 27 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

isaaceastland

תאריך

נובמבר 27, 2022 11:08 AM CST
Diabrotica undecimpunctata - Photo (c) Patrick Coin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של baxter-slye: Diabrotica undecimpunctata, שייך ל עליתיים (משפחה Chrysomelidae)
נוסף בתאריך 27 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אופסום וירג'יניה (Didelphis virginiana)

מתצפת/ת

aidanmortimer13

תאריך

נובמבר 26, 2022 08:27 PM CST
אופסום וירג'יניה - Photo (c) Greg Hanisek, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Hanisek
הזיהוי של baxter-slye: אופסום וירג'יניה (Didelphis virginiana)
נוסף בתאריך 27 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

חמנית מצויה (Helianthus annuus)

מתצפת/ת

april_pease

תאריך

נובמבר 1, 2022 06:52 PM CDT

מקום

Denton (Google, OSM)
חמנית מצויה - Photo (c) Kassie Henrikson, כל הזכויות שמורות, uploaded by Kassie Henrikson
הזיהוי של baxter-slye: חמנית מצויה (Helianthus annuus)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

april_pease

תאריך

נובמבר 2, 2022 04:10 PM CDT

מקום

Denton (Google, OSM)
Croton - Photo (c) behiel, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של baxter-slye: סוג Croton, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

חבלבל השדה (Convolvulus arvensis)

מתצפת/ת

april_pease

תאריך

נובמבר 2, 2022 05:08 PM CDT

מקום

Denton (Google, OSM)
חבלבל השדה - Photo (c) Mathias Meunier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Mathias Meunier
הזיהוי של baxter-slye: חבלבל השדה (Convolvulus arvensis)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

april_pease

תאריך

נובמבר 2, 2022 05:10 PM CDT

מקום

Denton (Google, OSM)
Solidago - Photo (c) Bev Currie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של baxter-slye: סוג Solidago, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

april_pease

תאריך

נובמבר 2, 2022 05:12 PM CDT

מקום

Denton (Google, OSM)
Solidago - Photo (c) Bev Currie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של baxter-slye: סוג Solidago, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2022
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 23501