תמונות/קולות

מתצפת/ת

mrrunshak

תאריך

מאי 21, 2022 12:23 PM CEST

תיאור

An Traubenkirsche

Rhynchites auratus - Photo (c) Mark Gurney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של bagous: Rhynchites auratus, שייך ל חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

toutterrain

תאריך

מאי 23, 2022 01:50 PM CEST
Lixus - Photo (c) Wild Chroma, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של bagous: סוג Lixus, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

isegrimm

תאריך

מאי 14, 2022 01:47 PM CEST
Pseudocleonus cinereus - Photo (c) Benjamin Fabian, כל הזכויות שמורות, uploaded by Benjamin Fabian
הזיהוי של bagous: Pseudocleonus cinereus, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markuslilje

תאריך

מאי 25, 2022 04:38 PM CEST
Curculio villosus - Photo (c) Gilles San Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
הזיהוי של bagous: Curculio villosus, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מה

חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)

מתצפת/ת

lennartm

תאריך

מאי 25, 2022 11:15 AM CEST

תיאור

Artenreiche Wiese 5

Protapion - Photo (c) Christophe Quintin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bagous: סוג Protapion, שייך ל חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מה

חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)

מתצפת/ת

lennartm

תאריך

מאי 25, 2022 11:16 AM CEST

תיאור

Artenreiche Wiese 5

Protapion - Photo (c) Christophe Quintin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bagous: סוג Protapion, שייך ל חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bugboy3

תאריך

מאי 2022
Stomodes gyrosicollis - Photo (c) Konstantin, כל הזכויות שמורות, uploaded by Konstantin
הזיהוי של bagous: Stomodes gyrosicollis, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מה

חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)

מתצפת/ת

lennartm

תאריך

מאי 25, 2022 11:46 AM CEST

תיאור

Blühstreifen 3

Protapion - Photo (c) Christophe Quintin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bagous: סוג Protapion, שייך ל חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מה

חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)

מתצפת/ת

lennartm

תאריך

מאי 25, 2022 11:46 AM CEST

תיאור

Blühstreifen 3

Protapion - Photo (c) Christophe Quintin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bagous: סוג Protapion, שייך ל חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מה

חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)

מתצפת/ת

lennartm

תאריך

מאי 25, 2022 11:47 AM CEST

תיאור

Blühstreifen 3

Protapion - Photo (c) Christophe Quintin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bagous: סוג Protapion, שייך ל חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lennartm

תאריך

מאי 25, 2022 12:01 PM CEST

תיאור

Blühstreifen 3

Tychius - Photo (c) licensed media from BioImages DwCA without owner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של bagous: סוג Tychius, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מה

חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)

מתצפת/ת

lennartm

תאריך

מאי 25, 2022 12:42 PM CEST

תיאור

Blühstreifen 3

Protapion - Photo (c) Christophe Quintin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bagous: סוג Protapion, שייך ל חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

benjaminsisko

תאריך

מאי 25, 2022 05:56 PM CEST

מקום

Meerbusch (Google, OSM)
Otiorhynchus - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
הזיהוי של bagous: סוג Otiorhynchus, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dirkpetersmann

תאריך

מאי 25, 2022 04:55 PM CEST
Mononychus punctumalbum - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
הזיהוי של bagous: Mononychus punctumalbum, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mobbini

תאריך

אפריל 22, 2022 03:58 PM CEST

תיאור

visitors and green stuff at same location/day

Ceutorhynchus pallidactylus - Photo (c) Cédric Mondy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cédric Mondy
הזיהוי של bagous: Ceutorhynchus pallidactylus, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

yzit

תאריך

מאי 22, 2022 01:08 PM CEST
Mononychus punctumalbum - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
הזיהוי של bagous: Mononychus punctumalbum, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hhhilde

תאריך

מאי 26, 2022 05:36 PM CEST
Curculio glandium - Photo (c) Roland Kratzer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של bagous: Curculio glandium, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

peter_t_ruehr

תאריך

מאי 26, 2022 11:18 AM CEST
Cryptorhynchinae - Photo (c) prh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by prh
הזיהוי של bagous: תת משפחה Cryptorhynchinae, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

khd

תאריך

מאי 26, 2022 03:33 PM CEST
Malvapion malvae - Photo (c) Mick Talbot, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של bagous: Malvapion malvae, שייך ל חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

irrwitzer

תאריך

מאי 19, 2022 07:50 PM CEST
Liophloeus tessulatus - Photo (c) Zdeňka Nováková, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
הזיהוי של bagous: Liophloeus tessulatus, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rudiritt

תאריך

מאי 21, 2022 05:09 PM CEST
Chlorophanus viridis - Photo (c) Ouwesok, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bagous: Chlorophanus viridis, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexis_orion

תאריך

מאי 23, 2022 07:38 PM CEST
Brachyderes incanus - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
הזיהוי של bagous: Brachyderes incanus, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tusee

תאריך

מאי 14, 2022 04:38 PM CEST
Liparus coronatus - Photo (c) Laurence Livermore, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bagous: Liparus coronatus, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jtdai

תאריך

מאי 27, 2022 04:35 PM CEST
Strophosoma melanogrammum - Photo (c) Martin Grimm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של bagous: Strophosoma melanogrammum, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

romainclem

תאריך

מאי 2022

מקום

Germany (Google, OSM)
Byctiscus - Photo (c) Andrei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Andrei
הזיהוי של bagous: סוג Byctiscus, שייך ל חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

trullatrine

תאריך

מאי 27, 2022 05:18 PM CEST

מקום

Potsdam (Google, OSM)
Rhynchites auratus - Photo (c) Mark Gurney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של bagous: Rhynchites auratus, שייך ל חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

speedy

תאריך

מאי 27, 2022 03:58 PM CEST
Lixus pulverulentus - Photo (c) Ferran Turmo Gort, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של bagous: Lixus pulverulentus, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ceffx

תאריך

מאי 27, 2022 02:43 PM CEST
Platystomos albinus - Photo (c) Анатолий Озерной /Anatoliy Ozernoy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Анатолий Озерной /Anatoliy Ozernoy
הזיהוי של bagous: Platystomos albinus, שייך ל חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lehelind

תאריך

מאי 23, 2022 10:15 AM CEST
Charagmus griseus - Photo (c) Valter Jacinto, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של bagous: Charagmus griseus, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fotojockl

תאריך

מאי 10, 2022 09:20 AM CEST
Charagmus gressorius - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של bagous: Charagmus gressorius, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 28 מאי, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 10432