תמונות/קולות

מתצפת.ת

evatutin

תאריך

יולי 29, 2023 08:08 אחה"צ MSK
Heliopsis helianthoides - Photo (c) Joshua Mayer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של arepieva: Heliopsis helianthoides, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vedmed

תאריך

יוני 1, 2024 06:25 אחה"צ MSK
Angelica archangelica - Photo (c) wojtest, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי wojtest
הזיהוי של arepieva: Angelica archangelica, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך יוני 3, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panasenkonn

תאריך

יוני 17, 2021 11:40 לפנה"צ MSK
Hordeum murinum - Photo (c) Salomé, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של arepieva: Hordeum murinum, שייך ל שעורה (סוג Hordeum)
נוסף בתאריך אפריל 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ev_sklyar

תאריך

יולי 27, 2023 11:32 לפנה"צ MSK
Heracleum sosnowskyi - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של arepieva: Heracleum sosnowskyi, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ev_sklyar

תאריך

אוגוסט 5, 2023 09:50 לפנה"צ MSK
Torilis japonica - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של arepieva: Torilis japonica, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panasenkonn

תאריך

יוני 20, 2020 12:13 אחה"צ MSK
Leymus racemosus - Photo (c) Юрій Бенгус, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Юрій Бенгус
הזיהוי של arepieva: Leymus racemosus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dni_catipo

תאריך

יולי 12, 2023 04:48 אחה"צ MSK
Heracleum sosnowskyi - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של arepieva: Heracleum sosnowskyi, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך יולי 17, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

שעורה (סוג Hordeum)

מתצפת.ת

biolog_2023

תאריך

יוני 13, 2023 09:35 לפנה"צ MSK
Hordeum murinum - Photo (c) Salomé, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של arepieva: Hordeum murinum, שייך ל שעורה (סוג Hordeum)
נוסף בתאריך יולי 10, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maivson

תאריך

יולי 1, 2023 11:45 לפנה"צ MSK
Heracleum sosnowskyi - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של arepieva: Heracleum sosnowskyi, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך יולי 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dni_catipo

תאריך

יוני 11, 2023 03:56 אחה"צ MSK
Heracleum sosnowskyi - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של arepieva: Heracleum sosnowskyi, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך יולי 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikami-kun

תאריך

מאי 31, 2023 08:38 אחה"צ MSK
Angelica archangelica - Photo (c) wojtest, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי wojtest
הזיהוי של arepieva: Angelica archangelica, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך יוני 5, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ev_sklyar

תאריך

אוגוסט 14, 2021 12:41 אחה"צ MSK
Delphinium consolida - Photo (c) Radio Tonreg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של arepieva: Delphinium consolida, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך ינואר 29, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikami-kun

תאריך

יולי 19, 2022 08:32 אחה"צ MSK
Hordeum murinum - Photo (c) Salomé, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של arepieva: Hordeum murinum, שייך ל שעורה (סוג Hordeum)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maivson

תאריך

יוני 2, 2022 07:58 לפנה"צ MSK
Heracleum sosnowskyi - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של arepieva: Heracleum sosnowskyi, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 30, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blashyrkh

תאריך

יולי 6, 2022 09:21 לפנה"צ MSK
Heracleum sosnowskyi - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של arepieva: Heracleum sosnowskyi, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dni_catipo

תאריך

אפריל 23, 2022 11:18 לפנה"צ MSK
Heracleum sosnowskyi - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של arepieva: Heracleum sosnowskyi, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך אפריל 27, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ev_sklyar

תאריך

ספטמבר 12, 2021 02:11 אחה"צ MSK
Fallopia dumetorum - Photo (c) Repina Tatyana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Repina Tatyana
הזיהוי של arepieva: Fallopia dumetorum, שייך ל ארכוביתיים (משפחה Polygonaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

מרור הגינות (Sonchus oleraceus)

מתצפת.ת

ev_sklyar

תאריך

ספטמבר 12, 2021 02:35 אחה"צ MSK
מרור הגינות - Photo (c) ritafoo, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי ritafoo
הזיהוי של arepieva: מרור הגינות (Sonchus oleraceus)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ev_sklyar

תאריך

ספטמבר 12, 2021 02:34 אחה"צ MSK
Arenaria serpyllifolia - Photo (c) Jason Headley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jason Headley
הזיהוי של arepieva: Arenaria serpyllifolia, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 13, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

כשות השדות (Cuscuta campestris)

מתצפת.ת

lilia_efimtseva

תאריך

ספטמבר 5, 2021 08:58 לפנה"צ +03
כשות השדות - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של arepieva: כשות השדות (Cuscuta campestris)
נוסף בתאריך ספטמבר 10, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

פלופיה חבלבלית (Fallopia convolvulus)

מתצפת.ת

lilia_efimtseva

תאריך

ספטמבר 5, 2021 08:32 לפנה"צ +03
פלופיה חבלבלית - Photo (c) Vladimir Bryukhov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vladimir Bryukhov
הזיהוי של arepieva: פלופיה חבלבלית (Fallopia convolvulus)
נוסף בתאריך ספטמבר 10, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

מילה פנסילוונית (Fraxinus pennsylvanica)

מתצפת.ת

lilia_efimtseva

תאריך

ספטמבר 5, 2021 08:50 לפנה"צ +03
מילה פנסילוונית - Photo (c) Keith Kanoti, Maine Forest Service, USA, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של arepieva: מילה פנסילוונית (Fraxinus pennsylvanica)
נוסף בתאריך ספטמבר 10, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

כשות השדות (Cuscuta campestris)

מתצפת.ת

lilia_efimtseva

תאריך

ספטמבר 5, 2021 08:51 לפנה"צ +03
כשות השדות - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של arepieva: כשות השדות (Cuscuta campestris)
נוסף בתאריך ספטמבר 10, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

בולבסן קיפח (Arrhenatherum elatius)

מתצפת.ת

lilia_efimtseva

תאריך

ספטמבר 5, 2021 08:53 לפנה"צ +03
בולבסן קיפח - Photo (c) Zolotukhina Irina, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zolotukhina Irina
הזיהוי של arepieva: בולבסן קיפח (Arrhenatherum elatius)
נוסף בתאריך ספטמבר 10, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lilia_efimtseva

תאריך

ספטמבר 5, 2021 08:55 לפנה"צ +03
Picris hieracioides - Photo (c) Gilles San Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Gilles San Martin
הזיהוי של arepieva: Picris hieracioides, שייך ל מררית (סוג Picris)
נוסף בתאריך ספטמבר 10, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lilia_efimtseva

תאריך

ספטמבר 5, 2021 09:19 לפנה"צ +03
Atriplex tatarica - Photo (c) Diana V. Tretyakova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana V. Tretyakova
הזיהוי של arepieva: Atriplex tatarica, שייך ל מלוח (סוג Atriplex)
נוסף בתאריך ספטמבר 10, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lilia_efimtseva

תאריך

ספטמבר 5, 2021 09:19 לפנה"צ +03
Sonchus arvensis - Photo (c) erielee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של arepieva: Sonchus arvensis, שייך ל מרור (סוג Sonchus)
נוסף בתאריך ספטמבר 10, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lilia_efimtseva

תאריך

ספטמבר 5, 2021 10:18 לפנה"צ +03
Artemisia austriaca - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sergey Mayorov
הזיהוי של arepieva: Artemisia austriaca, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 10, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lilia_efimtseva

תאריך

ספטמבר 5, 2021 10:19 לפנה"צ +03
Artemisia austriaca - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sergey Mayorov
הזיהוי של arepieva: Artemisia austriaca, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 10, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lilia_efimtseva

תאריך

ספטמבר 5, 2021 10:08 לפנה"צ +03
Atriplex tatarica - Photo (c) Diana V. Tretyakova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana V. Tretyakova
הזיהוי של arepieva: Atriplex tatarica, שייך ל מלוח (סוג Atriplex)
נוסף בתאריך ספטמבר 10, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 74