תמונות/קולות

מתצפת.ת

victorivera

תאריך

יולי 12, 2024 09:00 לפנה"צ CST
Crotalus molossus - Photo (c) Yinan Li, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Yinan Li
הזיהוי של anibal-dvp: Crotalus molossus, שייך ל עכסנים (סוג Crotalus)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

victorivera

תאריך

יולי 12, 2024 09:03 לפנה"צ CST
Crotalus molossus - Photo (c) Yinan Li, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Yinan Li
הזיהוי של anibal-dvp: Crotalus molossus, שייך ל עכסנים (סוג Crotalus)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

לטאות (תת-סדרה Sauria)

מתצפת.ת

elizabethadp

תאריך

יולי 14, 2024 02:30 אחה"צ CST
Barisia imbricata - Photo (c) Cristian Olvera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Cristian Olvera
הזיהוי של anibal-dvp: Barisia imbricata, שייך ל קמטניים (משפחה Anguidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_erick_gomez

תאריך

יוני 10, 2024 11:47 לפנה"צ CST
Sceloporus spinosus - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jorge A. Pérez Torres
הזיהוי של anibal-dvp: Sceloporus spinosus, שייך ל לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

תאריך

יולי 5, 2024 11:26 לפנה"צ CST
Phrynosoma braconnieri - Photo (c) Elí García-Padilla, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Elí García-Padilla
הזיהוי של anibal-dvp: Phrynosoma braconnieri, שייך ל לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

תאריך

יולי 7, 2024 10:56 לפנה"צ CST
Thamnophis pulchrilatus - Photo (c) Cristian Olvera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Cristian Olvera
הזיהוי של anibal-dvp: Thamnophis pulchrilatus, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך יולי 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miguel3234

תאריך

יולי 7, 2024 10:21 לפנה"צ CST
Sceloporus grammicus microlepidotus - Photo (c) Scott Loarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של anibal-dvp: Sceloporus grammicus ssp. microlepidotus, שייך ל לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)
נוסף בתאריך יולי 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miguel3234

תאריך

יולי 7, 2024 12:56 אחה"צ CST
Lithobates spectabilis - Photo (c) Esaú Valdenegro-Brito, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Esaú Valdenegro-Brito
הזיהוי של anibal-dvp: Lithobates spectabilis, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך יולי 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

geofer

תאריך

יולי 6, 2024 06:25 אחה"צ CST
Storeria storerioides - Photo (c) Elvis Herrera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Elvis Herrera
הזיהוי של anibal-dvp: Storeria storerioides, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juanmdiaz

תאריך

יוני 2024

מקום

Mexico (Google, OSM)
Chiropterotriton orculus - Photo (c) Alejandro Calzada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alejandro Calzada
הזיהוי של anibal-dvp: Chiropterotriton orculus, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך יולי 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juanmdiaz

תאריך

יוני 21, 2024 08:00 אחה"צ CST
Pseudoeurycea leprosa - Photo (c) Lizette Pons, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lizette Pons
הזיהוי של anibal-dvp: Pseudoeurycea leprosa, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך יולי 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sandra_gdj

תאריך

יולי 4, 2024 03:19 אחה"צ CST
Crotalus ravus - Photo (c) nauhyacacoatl, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי nauhyacacoatl
הזיהוי של anibal-dvp: Crotalus ravus, שייך ל עכסנים (סוג Crotalus)
נוסף בתאריך יולי 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cexil

תאריך

יוני 28, 2024 02:30 אחה"צ CST
Sceloporus grammicus - Photo (c) Yabal Alfaro Castillo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Yabal Alfaro Castillo
הזיהוי של anibal-dvp: Sceloporus grammicus, שייך ל לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)
נוסף בתאריך יוני 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sergio_murillopadilla

תאריך

יוני 27, 2024 06:44 אחה"צ CST
Aspidoscelis costatus - Photo (c) Daniel, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Daniel
הזיהוי של anibal-dvp: Aspidoscelis costatus, שייך ל טגואיים (משפחה Teiidae)
נוסף בתאריך יוני 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sari7715

תאריך

יוני 25, 2024 08:49 אחה"צ CST
Spea multiplicata - Photo (c) Andrew DuBois, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anibal-dvp: Spea multiplicata, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך יוני 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miguel3234

תאריך

מרץ 8, 2018 09:35 אחה"צ CST
Salvadora bairdi - Photo (c) Cristian Olvera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Cristian Olvera
הזיהוי של anibal-dvp: Salvadora bairdi, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך יוני 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miguel3234

תאריך

מרץ 18, 2021 04:25 אחה"צ CST
Sceloporus aeneus - Photo (c) Zabdiel Peralta, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Zabdiel Peralta
הזיהוי של anibal-dvp: Sceloporus aeneus, שייך ל לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)
נוסף בתאריך יוני 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miguel3234

תאריך

אפריל 7, 2021 01:56 אחה"צ CDT
Sceloporus bicanthalis - Photo (c) Tregua Catala Ezpera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tregua Catala Ezpera
הזיהוי של anibal-dvp: Sceloporus bicanthalis, שייך ל לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)
נוסף בתאריך יוני 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miguel3234

תאריך

יולי 21, 2021 12:28 אחה"צ CDT
Barisia imbricata - Photo (c) Cristian Olvera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Cristian Olvera
הזיהוי של anibal-dvp: Barisia imbricata, שייך ל קמטניים (משפחה Anguidae)
נוסף בתאריך יוני 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miguel3234

תאריך

יולי 21, 2021 01:45 אחה"צ CDT
Sceloporus bicanthalis - Photo (c) Tregua Catala Ezpera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tregua Catala Ezpera
הזיהוי של anibal-dvp: Sceloporus bicanthalis, שייך ל לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)
נוסף בתאריך יוני 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miguel3234

תאריך

אוגוסט 13, 2020 09:35 אחה"צ CDT
Pseudoeurycea leprosa - Photo (c) Lizette Pons, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lizette Pons
הזיהוי של anibal-dvp: Pseudoeurycea leprosa, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך יוני 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miguel3234

תאריך

יוני 23, 2024 10:10 לפנה"צ CST
Barisia imbricata - Photo (c) Cristian Olvera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Cristian Olvera
הזיהוי של anibal-dvp: Barisia imbricata, שייך ל קמטניים (משפחה Anguidae)
נוסף בתאריך יוני 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miguel3234

תאריך

יוני 23, 2024 10:14 לפנה"צ CST
Sceloporus grammicus - Photo (c) Yabal Alfaro Castillo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Yabal Alfaro Castillo
הזיהוי של anibal-dvp: Sceloporus grammicus, שייך ל לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)
נוסף בתאריך יוני 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miguel3234

תאריך

יוני 23, 2024 11:02 לפנה"צ CST
Hyla plicata - Photo (c) Bibiana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bibiana
הזיהוי של anibal-dvp: Hyla plicata, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך יוני 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miguel3234

תאריך

יוני 23, 2024 10:55 לפנה"צ CST
Crotalus ravus - Photo (c) nauhyacacoatl, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי nauhyacacoatl
הזיהוי של anibal-dvp: Crotalus ravus, שייך ל עכסנים (סוג Crotalus)
נוסף בתאריך יוני 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miguel3234

תאריך

יוני 23, 2024 10:48 לפנה"צ CST
Crotalus triseriatus - Photo (c) Cesar A. Arcadia-Hernández, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cesar A. Arcadia-Hernández
הזיהוי של anibal-dvp: Crotalus triseriatus, שייך ל עכסנים (סוג Crotalus)
נוסף בתאריך יוני 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jose_javier_bf

תאריך

יולי 16, 2023 02:36 אחה"צ CST
Sceloporus grammicus - Photo (c) Yabal Alfaro Castillo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Yabal Alfaro Castillo
הזיהוי של anibal-dvp: Sceloporus grammicus, שייך ל לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)
נוסף בתאריך יוני 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jose_javier_bf

תאריך

יולי 16, 2023 02:35 אחה"צ CST
Sceloporus grammicus - Photo (c) Yabal Alfaro Castillo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Yabal Alfaro Castillo
הזיהוי של anibal-dvp: Sceloporus grammicus, שייך ל לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)
נוסף בתאריך יוני 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jose_javier_bf

תאריך

יולי 16, 2023 08:53 לפנה"צ CST
Sceloporus grammicus - Photo (c) Yabal Alfaro Castillo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Yabal Alfaro Castillo
הזיהוי של anibal-dvp: Sceloporus grammicus, שייך ל לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)
נוסף בתאריך יוני 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jose_javier_bf

תאריך

יולי 16, 2023 08:52 לפנה"צ CST
Sceloporus grammicus - Photo (c) Yabal Alfaro Castillo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Yabal Alfaro Castillo
הזיהוי של anibal-dvp: Sceloporus grammicus, שייך ל לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)
נוסף בתאריך יוני 25, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 1926