תמונות/קולות

מתצפת.ת

raphaela_fb

תאריך

יולי 4, 2016 11:29 לפנה"צ PDT
Balsamorhiza sagittata - Photo (c) Leslie Seaton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של andyjones1: Balsamorhiza sagittata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kortmann

תאריך

יולי 6, 2022 12:11 אחה"צ PDT
Wyethia mollis - Photo (c) faerthen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי faerthen
הזיהוי של andyjones1: Wyethia mollis, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kortmann

תאריך

יולי 6, 2022 01:18 אחה"צ PDT
Balsamorhiza sagittata - Photo (c) Leslie Seaton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של andyjones1: Balsamorhiza sagittata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sheriff_woody_pct

תאריך

אוגוסט 5, 2023 06:45 אחה"צ PDT
Danthonia californica - Photo (c) Belinda Lo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של andyjones1: Danthonia californica, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

goosewrangler

תאריך

יוני 28, 2024 02:04 אחה"צ PDT
Lupinus angustiflorus - Photo (c) faerthen, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי faerthen
הזיהוי של andyjones1: Lupinus angustiflorus, שייך ל תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dblanco

תאריך

יולי 4, 2024 06:02 אחה"צ PDT
Lupinus obtusilobus - Photo (c) 2009 Barry Breckling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של andyjones1: Lupinus obtusilobus, שייך ל תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonaull

תאריך

יולי 5, 2024 04:56 אחה"צ PDT
Erythronium purpurascens - Photo (c) Paul Meidinger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של andyjones1: Erythronium purpurascens, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mhrains

תאריך

יוני 25, 2024 12:05 אחה"צ PDT
Balsamorhiza sagittata - Photo (c) Leslie Seaton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של andyjones1: Balsamorhiza sagittata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mreala

תאריך

יולי 2, 2022 01:58 אחה"צ PDT
Wyethia mollis - Photo (c) faerthen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי faerthen
הזיהוי של andyjones1: Wyethia mollis, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

slsfish

תאריך

יוני 28, 2023 11:31 לפנה"צ PDT
Caltha leptosepala - Photo (c) mhays, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי mhays
הזיהוי של andyjones1: Caltha leptosepala, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kurtgarrison

תאריך

יולי 4, 2024 01:24 אחה"צ PDT
Lupinus obtusilobus - Photo (c) 2009 Barry Breckling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של andyjones1: Lupinus obtusilobus, שייך ל תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 6, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lolaguthrie

תאריך

דצמבר 2, 2023 01:15 אחה"צ PST
Opuntia hyptiacantha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של andyjones1: Opuntia hyptiacantha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך יולי 6, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lexine_schroeder

תאריך

אפריל 30, 2023 11:05 לפנה"צ PDT
Erythranthe nasuta - Photo (c) Morgan Stickrod, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Morgan Stickrod
הזיהוי של andyjones1: Erythranthe nasuta, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך יולי 6, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturalistspace

תאריך

אפריל 26, 2019 04:10 אחה"צ PDT
Erythranthe nasuta - Photo (c) Morgan Stickrod, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Morgan Stickrod
הזיהוי של andyjones1: Erythranthe nasuta, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך יולי 6, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marzduffy

תאריך

מאי 11, 2023 08:39 לפנה"צ PDT
Erythranthe nasuta - Photo (c) Morgan Stickrod, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Morgan Stickrod
הזיהוי של andyjones1: Erythranthe nasuta, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך יולי 6, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sapienshane

תאריך

יולי 4, 2024 08:40 לפנה"צ PDT
Allotropa virgata - Photo (c) Alex Abair, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alex Abair
הזיהוי של andyjones1: Allotropa virgata, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך יולי 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lysandra

תאריך

אוגוסט 11, 2023 09:29 לפנה"צ PDT
Lupinus polyphyllus - Photo (c) Emma Kennedy, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Emma Kennedy
הזיהוי של andyjones1: Lupinus polyphyllus, שייך ל תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 6, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

libbing_life

תאריך

יוני 21, 2022 06:48 אחה"צ PDT
Lupinus leucophyllus - Photo (c) awolfinthewild, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי awolfinthewild
הזיהוי של andyjones1: Lupinus leucophyllus, שייך ל תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

libbing_life

תאריך

יוני 21, 2022 06:48 אחה"צ PDT
Lupinus sericeus - Photo (c) stellaginella, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי stellaginella
הזיהוי של andyjones1: Lupinus sericeus, שייך ל תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

taitsougstad

תאריך

אפריל 5, 2021 03:49 אחה"צ MDT
Lupinus pusillus - Photo (c) Matthias Buck, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matthias Buck
הזיהוי של andyjones1: Lupinus pusillus, שייך ל תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

taitsougstad

תאריך

מאי 21, 2021 10:53 לפנה"צ MDT
Lupinus pusillus - Photo (c) Matthias Buck, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matthias Buck
הזיהוי של andyjones1: Lupinus pusillus, שייך ל תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

taitsougstad

תאריך

מאי 23, 2023 07:42 אחה"צ MDT
Lupinus pusillus - Photo (c) Matthias Buck, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matthias Buck
הזיהוי של andyjones1: Lupinus pusillus, שייך ל תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

taitsougstad

תאריך

יוני 9, 2024 02:40 אחה"צ MDT
Lupinus pusillus - Photo (c) Matthias Buck, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matthias Buck
הזיהוי של andyjones1: Lupinus pusillus, שייך ל תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

תורמוס (סוג Lupinus)

מתצפת.ת

gersonr

תאריך

יולי 4, 2020 01:18 אחה"צ PDT
Lupinus arcticus - Photo (c) Andy Fyon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andy Fyon
הזיהוי של andyjones1: Lupinus arcticus, שייך ל תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

תורמוס (סוג Lupinus)

מתצפת.ת

lindsey09

תאריך

מאי 22, 2023 01:14 אחה"צ PDT

מקום

Selah, WA, US (Google, OSM)

תיאור

Silvery hair underneath leaf

תורמוס - Photo (c) Alma Delia Giles Guzmán, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Alma Delia Giles Guzmán
הזיהוי של andyjones1: תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pagophila

תאריך

מאי 5, 2018 02:51 אחה"צ PDT
Lupinus mollis - Photo (c) padillju, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי padillju
הזיהוי של andyjones1: Lupinus mollis, שייך ל תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris_earle

תאריך

יוני 3, 2024 07:32 לפנה"צ PDT

תגיות

Lupinus sericeus - Photo (c) stellaginella, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי stellaginella
הזיהוי של andyjones1: Lupinus sericeus, שייך ל תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

תורמוס (סוג Lupinus)

מתצפת.ת

tradman

תאריך

יוני 20, 2022 01:43 אחה"צ MDT
תורמוס - Photo (c) Alma Delia Giles Guzmán, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Alma Delia Giles Guzmán
הזיהוי של andyjones1: תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

תורמוס (סוג Lupinus)

מתצפת.ת

josh_cohen

תאריך

יוני 10, 2022 01:22 אחה"צ MDT
תורמוס - Photo (c) Alma Delia Giles Guzmán, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Alma Delia Giles Guzmán
הזיהוי של andyjones1: תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

תורמוס (סוג Lupinus)

מתצפת.ת

kiwikiu

תאריך

אוגוסט 4, 2022 03:24 אחה"צ PDT
תורמוס - Photo (c) Alma Delia Giles Guzmán, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Alma Delia Giles Guzmán
הזיהוי של andyjones1: תורמוס (סוג Lupinus)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 99569