תמונות/קולות

מתצפת/ת

aneld

תאריך

אוקטובר 23, 2021 10:15 AM SAST
Lachenalia contaminata - Photo (c) Richard Adcock, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Lachenalia contaminata, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sihlej

תאריך

ספטמבר 21, 2021 01:06 PM SAST
Lachenalia unifolia - Photo (c) mario_mairal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של andrev: Lachenalia unifolia, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sihlej

תאריך

ספטמבר 21, 2021 12:38 PM SAST
Sparaxis grandiflora fimbriata - Photo (c) Brian du Preez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של andrev: Sparaxis grandiflora ssp. fimbriata, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sihlej

תאריך

ספטמבר 21, 2021 12:35 PM SAST
Hemimeris racemosa - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Hemimeris racemosa, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sihlej

תאריך

ספטמבר 21, 2021 12:30 PM SAST
Geissorhiza aspera - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של andrev: Geissorhiza aspera, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joachimhendrik

תאריך

אוקטובר 2, 2021 04:45 PM SAST
Ferraria crispa - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Ferraria crispa, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joachimhendrik

תאריך

אוקטובר 2, 2021 04:45 PM SAST
Ferraria crispa - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Ferraria crispa, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joachimhendrik

תאריך

אוקטובר 2, 2021 04:48 PM SAST
Ferraria crispa - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Ferraria crispa, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joachimhendrik

תאריך

אוקטובר 2, 2021 06:05 PM SAST
Crassula ciliata - Photo (c) botanicexpedition2019nl-saf, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של andrev: Crassula ciliata, שייך ל טבוריתיים (משפחה Crassulaceae)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joachimhendrik

תאריך

אוקטובר 2, 2021 06:18 PM SAST
Oxalis tomentosa - Photo (c) Alex Lansdowne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Oxalis tomentosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joachimhendrik

תאריך

אוקטובר 3, 2021 05:02 PM SAST
Ferraria crispa - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Ferraria crispa, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marisa07

תאריך

ספטמבר 29, 2021 01:30 PM SAST
Berkheya armata - Photo (c) Richard Adcock, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Berkheya armata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sihlej

תאריך

אוגוסט 5, 2021 01:29 PM SAST
Muraltia ononidifolia - Photo (c) Brian du Preez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של andrev: Muraltia ononidifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lesleyvh

תאריך

אוקטובר 5, 2021 06:46 AM SAST
Sparaxis bulbifera - Photo (c) Patrick Fraser, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Sparaxis bulbifera, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lesleyvh

תאריך

אוקטובר 5, 2021 06:48 AM SAST
Chironia baccifera - Photo (c) Peter Slingsby, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Chironia baccifera, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lesleyvh

תאריך

אוקטובר 5, 2021 06:50 AM SAST
Moraea vegeta - Photo (c) Brian du Preez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של andrev: Moraea vegeta, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

claire273

תאריך

אוקטובר 3, 2021 01:38 PM SAST
Babiana nervosa - Photo (c) markberry, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Babiana nervosa, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

claire273

תאריך

אוקטובר 3, 2021 01:42 PM SAST
Sparaxis bulbifera - Photo (c) Patrick Fraser, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Sparaxis bulbifera, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

claire273

תאריך

אוקטובר 3, 2021 01:50 PM SAST
Podalyria sericea - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של andrev: Podalyria sericea, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

claire273

תאריך

אוקטובר 3, 2021 01:51 PM SAST
Phylica plumosa - Photo (c) Heather and Andrew Hodgson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Phylica plumosa, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

claire273

תאריך

אוקטובר 3, 2021 01:51 PM SAST
Helichrysum teretifolium - Photo (c) Sandra Falanga, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Helichrysum teretifolium, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

claire273

תאריך

אוקטובר 3, 2021 02:24 PM SAST
Pterygodium catholicum - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של andrev: Pterygodium catholicum, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

claire273

תאריך

אוקטובר 3, 2021 02:36 PM SAST
Drosera cistiflora - Photo (c) magriet b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של andrev: Drosera cistiflora, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

claire273

תאריך

אוקטובר 3, 2021 02:39 PM SAST
Helichrysum teretifolium - Photo (c) Sandra Falanga, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Helichrysum teretifolium, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

claire273

תאריך

אוקטובר 3, 2021 02:39 PM SAST
Sparaxis bulbifera - Photo (c) Patrick Fraser, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של andrev: Sparaxis bulbifera, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

claire273

תאריך

אוקטובר 3, 2021 02:43 PM SAST
Leucadendron lanigerum lanigerum - Photo (c) Christo Stemmet, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של andrev: Leucadendron lanigerum var. lanigerum, שייך ל פרוטיאה (משפחה Proteaceae)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

claire273

תאריך

אוקטובר 3, 2021 02:44 PM SAST
Pauridia capensis - Photo (c) magriet b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של andrev: Pauridia capensis, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

heinrich_primic

תאריך

ספטמבר 13, 2021 10:28 AM SAST
Anthospermum spathulatum - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של andrev: Anthospermum spathulatum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 03 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

heinrich_primic

תאריך

ספטמבר 13, 2021 10:28 AM SAST
Anthospermum - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של andrev: סוג Anthospermum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 03 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ohnaw

תאריך

יולי 31, 2021 09:51 AM UTC
Osteospermum incanum - Photo (c) botanicexpedition2019nl-saf, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של andrev: Osteospermum incanum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 03 אוקטובר, 2021
שיפור

סטטיסטיקות

 • 1142