תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

מאי 17, 2019 06:10 אחה"צ MSK
Pisidia bluteli - Photo (c) Marco Piga, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Marco Piga
הזיהוי של anastasiasays: Pisidia bluteli, שייך ל מעשירי רגל (סדרה Decapoda)
נוסף בתאריך מאי 19, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

אוקטובר 23, 2020 03:51 אחה"צ MSK
Phlebia radiata - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של anastasiasays: Phlebia radiata, שייך ל דּוּרִיתִיִּים (משפחה Meruliaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 13, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

יולי 24, 2019 04:25 אחה"צ MSK
Calycina citrina - Photo (c) Gitte Langgaard Jensen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gitte Langgaard Jensen
הזיהוי של anastasiasays: Calycina citrina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 13, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

ספטמבר 27, 2019 08:30 אחה"צ MSK
Calvatia gigantea - Photo (c) Krystelle Denis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Krystelle Denis
הזיהוי של anastasiasays: Calvatia gigantea, שייך ל אבקיתים (משפחה Lycoperdaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 13, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

נברן מים (Arvicola amphibius)

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

ספטמבר 28, 2019 04:49 אחה"צ MSK
נברן מים - Photo (c) heikkih, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי heikkih
הזיהוי של anastasiasays: נברן מים (Arvicola amphibius)
נוסף בתאריך נובמבר 13, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

מאי 20, 2019 12:44 אחה"צ MSK
Clathrus ruber - Photo (c) Dave Gough, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של anastasiasays: Clathrus ruber, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 13, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

מאי 2, 2019 06:29 אחה"צ MSK
Macrovipera lebetinus - Photo (c) Gert Jan Verspui, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gert Jan Verspui
הזיהוי של anastasiasays: Macrovipera lebetinus, שייך ל צפעונים (תת משפחה Viperinae)
נוסף בתאריך נובמבר 13, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

מאי 20, 2019 09:56 לפנה"צ MSK
Astraeus - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christian Schwarz
הזיהוי של anastasiasays: סוג Astraeus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 13, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

קמטן החורש (Pseudopus apodus)

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

אפריל 30, 2019 09:40 לפנה"צ MSK
קמטן החורש - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Roberto Sindaco
הזיהוי של anastasiasays: קמטן החורש (Pseudopus apodus)
נוסף בתאריך נובמבר 13, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

קמטן החורש (Pseudopus apodus)

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

אפריל 29, 2019 07:37 לפנה"צ MSK
קמטן החורש - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Roberto Sindaco
הזיהוי של anastasiasays: קמטן החורש (Pseudopus apodus)
נוסף בתאריך נובמבר 13, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

אפריל 28, 2019 06:29 אחה"צ MSK
Eirenis collaris - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Roberto Sindaco
הזיהוי של anastasiasays: Eirenis collaris, שייך ל שלוון (סוג Eirenis)
נוסף בתאריך נובמבר 13, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

Bufo bufo

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

אפריל 30, 2018 07:00 אחה"צ MSK
Bufo bufo - Photo (c) Mauro Paschetta, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של anastasiasays: Bufo bufo, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

יולי 14, 2019 04:03 אחה"צ MSK
Hericium coralloides - Photo (c) raquel crites, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי raquel crites
הזיהוי של anastasiasays: Hericium coralloides, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

יולי 24, 2019 06:20 אחה"צ MSK
Triops cancriformis - Photo (c) Daniele Seglie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Daniele Seglie
הזיהוי של anastasiasays: Triops cancriformis, שייך ל סרטנים מסננים (מחלקה Branchiopoda)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

מאי 2020

מקום

Nizhegorod, RU (Google, OSM)
Sarcosoma globosum - Photo (c) Eugene Popov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Eugene Popov
הזיהוי של anastasiasays: Sarcosoma globosum, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

מאי 9, 2020 01:47 אחה"צ MSK
Caltha palustris - Photo (c) Mathew Zappa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Mathew Zappa
הזיהוי של anastasiasays: Caltha palustris, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

מאי 9, 2020 02:44 אחה"צ MSK
Vipera berus - Photo (c) Malgoire Pavel, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Malgoire Pavel
הזיהוי של anastasiasays: Vipera berus, שייך ל צפעונים (תת משפחה Viperinae)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

מאי 11, 2020 02:16 אחה"צ MSK
Anguis fragilis - Photo (c) royc614, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי royc614
הזיהוי של anastasiasays: Anguis fragilis, שייך ל קמטניים (משפחה Anguidae)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

מאי 11, 2020 02:25 אחה"צ MSK
Zootoca vivipara - Photo (c) Thor Håkonsen, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Thor Håkonsen
הזיהוי של anastasiasays: Zootoca vivipara, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

סלבִיניה צפה (Salvinia natans)

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

יולי 18, 2020 04:26 אחה"צ MSK
סלביניה צפה - Photo (c) HermannFalkner/sokol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anastasiasays: סלבִיניה צפה (Salvinia natans)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

ספטמבר 17, 2020 10:08 לפנה"צ MSK
Riccia fluitans - Photo (c) Minnette Marr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Minnette Marr
הזיהוי של anastasiasays: Riccia fluitans, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

סלבִיניה צפה (Salvinia natans)

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

יולי 24, 2020 07:34 אחה"צ MSK
סלביניה צפה - Photo (c) HermannFalkner/sokol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anastasiasays: סלבִיניה צפה (Salvinia natans)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

יולי 8, 2018 04:30 אחה"צ MSK
Trapa natans - Photo (c) Daniela Hlavka, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Daniela Hlavka
הזיהוי של anastasiasays: Trapa natans, שייך ל כפריים (משפחה Lythraceae)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

יולי 7, 2018 12:35 לפנה"צ MSK
Pelobates fuscus - Photo (c) Alexandre Roux, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anastasiasays: Pelobates fuscus, שייך ל חפריתיים (משפחה Pelobatidae)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

מאי 21, 2016 04:37 אחה"צ MSK
Coronella austriaca - Photo (c) Daniel Branch, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Daniel Branch
הזיהוי של anastasiasays: Coronella austriaca, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

מאי 21, 2016 05:02 אחה"צ MSK
Rhododendron tomentosum - Photo (c) Kirkku, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של anastasiasays: Rhododendron tomentosum, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

מאי 21, 2016 05:15 אחה"צ MSK
Drosera rotundifolia - Photo (c) Chris Parker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של anastasiasays: Drosera rotundifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

מאי 22, 2016 07:54 לפנה"צ MSK
Eriophorum vaginatum - Photo (c) dhope, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anastasiasays: Eriophorum vaginatum, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

אוגוסט 18, 2016 08:42 לפנה"צ MSK
Vipera berus - Photo (c) Malgoire Pavel, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Malgoire Pavel
הזיהוי של anastasiasays: Vipera berus, שייך ל צפעונים (תת משפחה Viperinae)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisopavlik

תאריך

ספטמבר 25, 2016 12:07 אחה"צ MSK
Protostropharia semiglobata - Photo (c) Sarah Tappon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sarah Tappon
הזיהוי של anastasiasays: Protostropharia semiglobata, שייך ל אַבְנֵטִיתִיִּים (משפחה Strophariaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2020
תומך

סטטיסטיקות

 • 81