תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

vitaliy13

תאריך

מרץ 28, 2020 04:22 PM UTC
Ornithogalum orthophyllum kochii - Photo (c) Дмитрий Епихин, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anasta_kz: Ornithogalum orthophyllum ssp. kochii, שייך ל נץ-חלב (סוג Ornithogalum)
הוסף בתאריך 17 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vitaliy13

תאריך

מרץ 27, 2020 04:13 PM UTC
Crocus reticulatus - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של anasta_kz: Crocus reticulatus, שייך ל כרכום (סוג Crocus)
הוסף בתאריך 17 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 23, 2013 12:06 PM EEST
Heracleum sosnowskyi - Photo (c) Aurelijus Narbutas, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של anasta_kz: Heracleum sosnowskyi, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מה

כריך מרוחק Carex distans

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 3, 2019 02:34 PM EEST
כריך מרוחק - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של anasta_kz: כריך מרוחק (Carex distans)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

כריך מרוחק Carex distans

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 7, 2011 12:00 AM EEST
כריך מרוחק - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של anasta_kz: כריך מרוחק (Carex distans)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 27, 2018 01:02 PM EEST
Stipa pennata sabulosa - Photo (c) Denis Davydov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anasta_kz: Stipa pennata ssp. sabulosa, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 28, 2018 01:23 PM EEST
Stipa pennata sabulosa - Photo (c) Denis Davydov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anasta_kz: Stipa pennata ssp. sabulosa, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 21, 2018 11:06 AM EEST
Thinopyrum elongatum - Photo (c) Lauren Baur, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של anasta_kz: Thinopyrum elongatum, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 21, 2018 11:23 AM EEST
Camphorosma annua - Photo (c) Zoltán Nagy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anasta_kz: Camphorosma annua, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

אסתרהביצות Tripolium pannonicum

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 21, 2018 11:23 AM EEST
אסתרהביצות - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של anasta_kz: אסתרהביצות (Tripolium pannonicum)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 31, 2018 12:00 AM EEST
Galium humifusum - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anasta_kz: Galium humifusum, שייך ל דבקה (סוג Galium)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מרץ 11, 2020 10:58 AM EET
Salix cinerea - Photo (c) Janie Easterman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של anasta_kz: Salix cinerea, שייך ל ערבה (סוג Salix)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

אוגוסט 8, 2018 12:00 AM EEST
Camphorosma annua - Photo (c) Zoltán Nagy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anasta_kz: Camphorosma annua, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מרץ 26, 2020 10:20 AM EET
Carex digitata - Photo (c) David GENOUD, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של anasta_kz: Carex digitata, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מה

שנית שוות-שיניים Lythrum tribracteatum

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 4, 2018 07:48 AM EEST
שנית שוות-שיניים - Photo (c) Alex Abair, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anasta_kz: שנית שוות-שיניים (Lythrum tribracteatum)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מה

סכיכון משונן Holosteum umbellatum

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מרץ 23, 2014 02:55 PM EET
סכיכון משונן - Photo (c) jacinta lluch valero, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של anasta_kz: סכיכון משונן (Holosteum umbellatum)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 2, 2014 12:04 PM EEST
Papaver dubium stevenianum - Photo (c) Юрий Данилевский (Yuriy Danilevsky), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של anasta_kz: Papaver dubium ssp. stevenianum, שייך ל פרג (סוג Papaver)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 11, 2014 10:24 AM EEST
Stipa pennata - Photo (c) felixerhard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anasta_kz: Stipa pennata, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 5, 2014 06:45 AM EEST
Galatella villosa - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anasta_kz: Galatella villosa, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

כריך חד Carex acutiformis

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 1, 2018 07:30 PM EEST
כריך חד - Photo Аимаина хикари, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של anasta_kz: כריך חד (Carex acutiformis)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מה

סיסנית היערות Poa nemoralis

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 13, 2020 10:19 AM EEST
סיסנית היערות - Photo (c) אנונימי, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anasta_kz: סיסנית היערות (Poa nemoralis)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 13, 2020 10:37 AM EEST
Lepidium densiflorum - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anasta_kz: Lepidium densiflorum, שייך ל שחליים (סוג Lepidium)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 13, 2020 10:47 AM EEST
Prunus fruticosa - Photo (c) Václav Dvořák, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anasta_kz: Prunus fruticosa, שייך ל פרונוס (סוג Prunus)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 17, 2020 09:07 AM EEST
Salvia pratensis - Photo (c) Bas Kers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של anasta_kz: Salvia pratensis, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 24, 2020 10:39 AM EEST
Anthemis ruthenica - Photo (c) vladimir_epiktetov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anasta_kz: Anthemis ruthenica, שייך ל קחוון (סוג Anthemis)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 27, 2020 12:21 PM EEST
Poa palustris - Photo (c) Matt Lavin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של anasta_kz: Poa palustris, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 27, 2020 02:07 PM EEST
Poa compressa - Photo (c) Bas Kers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של anasta_kz: Poa compressa, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 28, 2019 08:38 AM EEST
Cardamine parviflora - Photo (c) Michelle Lawrence, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של anasta_kz: Cardamine parviflora, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יוני 3, 2020 09:47 AM EEST
Athyrium filix-femina - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של anasta_kz: Athyrium filix-femina, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יוני 8, 2020 07:41 PM EEST
Festuca rubra - Photo (c) podiceps, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Susan
הזיהוי של anasta_kz: Festuca rubra, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 30 אוקטובר, 2020.
תומך

סטטיסטיקות

 • 201