תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 30, 2021 12:27 PM EEST

תיאור

Road to Blyznytsia Mt.

Hypericum maculatum - Photo (c) John, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by John
הזיהוי של anasta_kz: Hypericum maculatum, שייך ל פרע (סוג Hypericum)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 29, 2021 11:44 AM EEST

תיאור

Humid broadleaved forest near a stream

Pimpinella major - Photo (c) john shortland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של anasta_kz: Pimpinella major, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

נענה משובלת (Mentha longifolia)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 29, 2021 11:40 AM EEST

תיאור

Humid broadleaved forest near a stream

נענה משובלת - Photo (c) anaarenaria, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by anaarenaria
הזיהוי של anasta_kz: נענה משובלת (Mentha longifolia)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

אפריל 1, 2021 02:53 PM EEST
Ranunculus cassubicus - Photo (c) Sigitas Juzėnas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Sigitas Juzėnas
הזיהוי של anasta_kz: Ranunculus cassubicus, שייך ל נורית (סוג Ranunculus)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

אוגוסט 13, 2021 08:01 AM EEST

תיאור

A border of a pine forest

Corynephorus canescens - Photo (c) Blanka Brandová, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של anasta_kz: Corynephorus canescens, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 27, 2018 01:02 PM EEST
Stipa borysthenica - Photo (c) Denis Davydov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Denis Davydov
הזיהוי של anasta_kz: Stipa borysthenica, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 12 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

מאי 28, 2018 01:23 PM EEST
Stipa borysthenica - Photo (c) Denis Davydov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Denis Davydov
הזיהוי של anasta_kz: Stipa borysthenica, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 12 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יוני 2, 2019 12:12 PM EEST
Stipa borysthenica - Photo (c) Denis Davydov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Denis Davydov
הזיהוי של anasta_kz: Stipa borysthenica, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 12 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יוני 4, 2018 09:07 AM EEST

תיאור

Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin

Stipa borysthenica - Photo (c) Denis Davydov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Denis Davydov
הזיהוי של anasta_kz: Stipa borysthenica, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 12 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 7, 2021 12:43 PM EEST

תיאור

Ruderal area

Euphorbia seguieriana - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות, uploaded by Tig
הזיהוי של anasta_kz: Euphorbia seguieriana, שייך ל חלבלוב (סוג Euphorbia)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

חסה רותמית (Lactuca saligna)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 7, 2021 12:47 PM EEST

תיאור

Ruderal area

חסה רותמית - Photo (c) Stacie Wolny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Stacie Wolny
הזיהוי של anasta_kz: חסה רותמית (Lactuca saligna)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 7, 2021 12:45 PM EEST

תיאור

Ruderal area

Aegilops cylindrica - Photo (c) RJ Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by RJ Taylor
הזיהוי של anasta_kz: Aegilops cylindrica, שייך ל בין-חיטה (סוג Aegilops)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 7, 2021 01:26 PM EEST

תיאור

Ruderal area

Onopordum acanthium - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של anasta_kz: Onopordum acanthium, שייך ל חוחן (סוג Onopordum)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

מקור חסידה גזור (Erodium cicutarium)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 7, 2021 01:25 PM EEST

תיאור

Ruderal area

מקור חסידה גזור - Photo (c) Roberto R. Calderón, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
הזיהוי של anasta_kz: מקור חסידה גזור (Erodium cicutarium)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

יבלית מצויה (Cynodon dactylon)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 7, 2021 04:04 PM EEST

תיאור

Ruderal area

יבלית מצויה - Photo (c) Art Mur, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Art Mur
הזיהוי של anasta_kz: יבלית מצויה (Cynodon dactylon)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

שבר לבן (Peganum harmala)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 10:51 AM EEST

תיאור

Degraded steppe area

שבר לבן - Photo (c) Ostenfuchs, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של anasta_kz: שבר לבן (Peganum harmala)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אספסת קטנה (Medicago minima)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 10:51 AM EEST

תיאור

Degraded steppe area

אספסת קטנה - Photo (c) Fornax, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של anasta_kz: אספסת קטנה (Medicago minima)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 10:52 AM EEST

תיאור

Degraded steppe area

Euphorbia seguieriana - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות, uploaded by Tig
הזיהוי של anasta_kz: Euphorbia seguieriana, שייך ל חלבלוב (סוג Euphorbia)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 10:52 AM EEST

תיאור

Degraded steppe area

Agropyron cristatum - Photo (c) Russell Pfau, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
הזיהוי של anasta_kz: Agropyron cristatum, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 11:05 AM EEST

תיאור

Ruderal area

Centaurea diffusa - Photo (c) latimeria-co, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by latimeria-co
הזיהוי של anasta_kz: Centaurea diffusa, שייך ל דרדר (סוג Centaurea)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 11:19 AM EEST

תיאור

Degraded steppe area

Stipa capillata - Photo (c) Вячеслав Юсупов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Юсупов
הזיהוי של anasta_kz: Stipa capillata, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 11:27 AM EEST

תיאור

Degraded steppe area

Verbascum ovalifolium - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
הזיהוי של anasta_kz: Verbascum ovalifolium, שייך ל בוצין (סוג Verbascum)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 11:32 AM EEST

תיאור

Degraded steppe area

Hyoscyamus niger - Photo (c) HermannFalkner/sokol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של anasta_kz: Hyoscyamus niger, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 11:33 AM EEST

תיאור

Degraded steppe area

Xeranthemum annuum - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
הזיהוי של anasta_kz: Xeranthemum annuum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אספסת קטנה (Medicago minima)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 11:41 AM EEST

תיאור

Degraded steppe area

אספסת קטנה - Photo (c) Fornax, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של anasta_kz: אספסת קטנה (Medicago minima)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 11:43 AM EEST

תיאור

Steppe area

Achillea leptophylla - Photo (c) Marina Gorbunova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Marina Gorbunova
הזיהוי של anasta_kz: Achillea leptophylla, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 11:45 AM EEST

תיאור

Degraded steppe area

Verbascum ovalifolium - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
הזיהוי של anasta_kz: Verbascum ovalifolium, שייך ל בוצין (סוג Verbascum)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 11:58 AM EEST

תיאור

Steppe area

Artemisia fragrans - Photo (c) Marina Gorbunova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Marina Gorbunova
הזיהוי של anasta_kz: Artemisia fragrans, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

שבר לבן (Peganum harmala)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 01:48 PM EEST

תיאור

Ruderal area

שבר לבן - Photo (c) Ostenfuchs, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של anasta_kz: שבר לבן (Peganum harmala)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

חסה רותמית (Lactuca saligna)

מתצפת/ת

davydovbotany

תאריך

יולי 6, 2021 02:07 PM EEST

תיאור

Near a lake

חסה רותמית - Photo (c) Stacie Wolny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Stacie Wolny
הזיהוי של anasta_kz: חסה רותמית (Lactuca saligna)
הוסף בתאריך 24 ינואר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 379