תמונות/קולות

מתצפת/ת

elenasuslova

תאריך

מאי 15, 2019 01:41 PM UTC
Psephellus marschallianus - Photo (c) Александр Химин, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Александр Химин
הזיהוי של amir_kaniev: Psephellus marschallianus, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

papplebeast

תאריך

ספטמבר 19, 2021 03:25 PM UTC
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של amir_kaniev: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

stephanie1502

תאריך

ספטמבר 19, 2021 12:32 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

torse

תאריך

ספטמבר 19, 2021 07:11 PM UTC
פטרית עץ - Photo (c) Bill Yule, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Bill Yule
הזיהוי של amir_kaniev: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

bmrmora

תאריך

ספטמבר 19, 2021 07:31 PM UTC
פטרית עץ - Photo (c) Bill Yule, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Bill Yule
הזיהוי של amir_kaniev: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

elvern

תאריך

ספטמבר 19, 2021 01:13 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

jessicaeblack

תאריך

ספטמבר 19, 2021 12:53 PM PDT

מקום

Three Rivers (Google, OSM)
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

supercilium

תאריך

ספטמבר 18, 2021 08:31 AM CDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

elvern

תאריך

ספטמבר 19, 2021 12:37 PM EDT
פטרית עץ - Photo (c) Bill Yule, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Bill Yule
הזיהוי של amir_kaniev: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robert_nooning

תאריך

ספטמבר 19, 2021 09:10 PM EDT
עכבישניים - Photo (c) Dan Proud, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של amir_kaniev: עכבישניים (מחלקה Arachnida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

jillbarker

תאריך

ספטמבר 17, 2021 06:44 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

felinez

תאריך

ספטמבר 18, 2021 10:35 AM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

krechmer

תאריך

ספטמבר 19, 2021 02:53 PM EDT
Pucciniales - Photo (c) Tim N, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Tim N
הזיהוי של amir_kaniev: סדרה Pucciniales, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lovelace_s

תאריך

ספטמבר 19, 2021 04:13 PM UTC
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
הזיהוי של amir_kaniev: מחלקה Lecanoromycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

krugan

תאריך

ספטמבר 19, 2021 05:59 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

אורניים (משפחה Pinaceae)

מתצפת/ת

keri0405

תאריך

ספטמבר 19, 2021 10:25 PM EDT
מחטנאים - Photo (c) Steven Severinghaus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של amir_kaniev: מחטנאים (מחלקה Pinopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

andres_guzman

תאריך

ספטמבר 19, 2021 08:27 PM MDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של amir_kaniev: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hmantcs

תאריך

ספטמבר 18, 2021 10:00 AM UTC
עכבישניים - Photo (c) Dan Proud, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של amir_kaniev: עכבישניים (מחלקה Arachnida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

crhall1

תאריך

ספטמבר 19, 2021 11:08 AM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

acruz12

תאריך

ספטמבר 19, 2021 03:32 PM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)

מתצפת/ת

purplehedgehog

תאריך

ספטמבר 18, 2021 12:50 PM CDT
חיפושיות - Photo (c) Wynand Uys, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Wynand Uys
הזיהוי של amir_kaniev: חיפושיות (סדרה Coleoptera)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

gardengal4him

תאריך

ספטמבר 16, 2021 12:29 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

elizseabury

תאריך

ספטמבר 18, 2021 11:01 AM EDT

תיאור

W10

דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

elizseabury

תאריך

ספטמבר 18, 2021 10:54 AM EDT

תיאור

W10

דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

seegercreane

תאריך

ספטמבר 20, 2021 07:46 AM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

גמאיים (משפחה Cyperaceae)

מתצפת/ת

jlegier

תאריך

ספטמבר 20, 2021 07:58 AM EDT
גמאיים - Photo (c) José María Escolano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של amir_kaniev: גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

mi_spy

תאריך

ספטמבר 19, 2021 10:30 AM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פרפרים (משפחת על Papilionoidea)

מתצפת/ת

mangusx2

תאריך

ספטמבר 16, 2021 03:43 PM EDT

תיאור

Chrysallis formed less than a day after I found the caterpillars.

פרפרים - Photo (c) Nicholas John Fisher, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של amir_kaniev: פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

nickdort

תאריך

ספטמבר 20, 2021 08:13 AM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

אבליה גדולת-פרחים (Abelia × grandiflora)

מתצפת/ת

iustbflower

תאריך

ספטמבר 20, 2021 07:18 AM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של amir_kaniev: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2021
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 112