תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

יוני 13, 2015 12:46 PM +08
Adonis apennina - Photo (c) Nina Filippova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של alexeisutkin: Adonis apennina, שייך ל דמומית (סוג Adonis)
הוסף בתאריך 31 אוקטובר, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

אוקטובר 26, 2021 02:11 PM +08
Oxytropis lanata - Photo (c) Daba, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alexeisutkin: Oxytropis lanata, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 27 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

אוגוסט 4, 2005 04:14 PM JST
Oxytropis lanata - Photo (c) Daba, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alexeisutkin: Oxytropis lanata, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 27 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:11 AM +08
Polygonum aviculare - Photo (c) Dalgial, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של alexeisutkin: Polygonum aviculare, שייך ל ארכובית (סוג Polygonum)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:12 AM +08
Astragalus propinquus - Photo (c) Aleksandr Ebel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alexeisutkin: Astragalus propinquus, שייך ל קדד (סוג Astragalus)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:13 AM +08
Crepis tectorum - Photo (c) Nikolay V Dorofeev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alexeisutkin: Crepis tectorum, שייך ל ניסנית (סוג Crepis)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:14 AM +08
Oxytropis caespitosa - Photo (c) Daba, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alexeisutkin: Oxytropis caespitosa, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:17 AM +08
Avena sativa - Photo (c) Laurie Sheppard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alexeisutkin: Avena sativa, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

דוחן תרבותי (Panicum miliaceum)

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:17 AM +08
דוחן תרבותי - Photo (c) Tony Rodd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alexeisutkin: דוחן תרבותי (Panicum miliaceum)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:19 AM +08
Artemisia commutata - Photo (c) V.S. Volkotrub, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alexeisutkin: Artemisia commutata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:19 AM +08
Artemisia commutata - Photo (c) V.S. Volkotrub, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alexeisutkin: Artemisia commutata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:23 AM +08
Bromus pumpellianus - Photo (c) John D Reynolds, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alexeisutkin: Bromus pumpellianus, שייך ל ברומית (סוג Bromus)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:28 AM +08
Caragana pygmaea - Photo (c) Natalya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של alexeisutkin: Caragana pygmaea, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:33 AM +08
Stipa krylovii - Photo (c) Daba, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alexeisutkin: Stipa krylovii, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:35 AM +08
חיטה - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של alexeisutkin: חיטה (סוג Triticum)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:35 AM +08
חיטה - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של alexeisutkin: חיטה (סוג Triticum)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:35 AM +08
Avena fatua - Photo (c) Leslie Flint, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alexeisutkin: Avena fatua, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:49 AM +08
Stipa splendens - Photo (c) Natalya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של alexeisutkin: Stipa splendens, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:50 AM +08
Leymus - Photo (c) stonebird, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alexeisutkin: סוג Leymus, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:51 AM +08
Elymus repens - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של alexeisutkin: Elymus repens, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:55 AM +08
Lappula squarrosa - Photo (c) Matt Lavin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של alexeisutkin: Lappula squarrosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:55 AM +08
Achnatherum sibiricum - Photo (c) Юлия, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של alexeisutkin: Achnatherum sibiricum, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

מלחית אשלגנית (Salsola tragus)

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:57 AM +08
מלחית אשלגנית - Photo (c) BJ Stacey, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של alexeisutkin: מלחית אשלגנית (Salsola tragus)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

מלחית אשלגנית (Salsola tragus)

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:58 AM +08
מלחית אשלגנית - Photo (c) BJ Stacey, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של alexeisutkin: מלחית אשלגנית (Salsola tragus)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

מלחית אשלגנית (Salsola tragus)

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:58 AM +08
מלחית אשלגנית - Photo (c) BJ Stacey, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של alexeisutkin: מלחית אשלגנית (Salsola tragus)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

ספטמבר 13, 2021 06:55 PM +08
Lappula squarrosa - Photo (c) Matt Lavin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של alexeisutkin: Lappula squarrosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

perun2swarog

תאריך

אוקטובר 7, 2021 04:08 PM CST

תיאור

Ulan-Ude. Glaucium flauver?

Papaver nudicaule - Photo (c) Kiloueka, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alexeisutkin: Papaver nudicaule, שייך ל פרג (סוג Papaver)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

daba

תאריך

אוקטובר 10, 2021 11:35 AM +08
Artemisia palustris - Photo (c) Daba, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alexeisutkin: Artemisia palustris, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

אוקטובר 10, 2021 11:35 AM +08
Artemisia scoparia - Photo (c) 106611639464075912591, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Jonathan Hiew
הזיהוי של alexeisutkin: Artemisia scoparia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

אוקטובר 10, 2021 11:36 AM +08
Oxytropis turczaninovii - Photo (c) Alla Verkhozina, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alexeisutkin: Oxytropis turczaninovii, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 25 אוקטובר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 368