תמונות/קולות

מתצפת.ת

bellsofblue

תאריך

מרץ 5, 2023 10:27 לפנה"צ PST
Meleagris gallopavo - Photo (c) Matt K, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matt K
הזיהוי של agomperts: Meleagris gallopavo, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sara_medina

תאריך

מרץ 11, 2023 08:56 לפנה"צ PST
Sayornis nigricans - Photo (c) Robyn Waayers, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Robyn Waayers
הזיהוי של agomperts: Sayornis nigricans, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת.ת

mooseandsquirrel

תאריך

מרץ 17, 2023 11:43 לפנה"צ PDT

תיאור

Observed a pair of Turkey Vultures.

קתרטס תרנגולי - Photo (c) Maggie.Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של agomperts: קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rrodriguezucmalum

תאריך

מרץ 11, 2023 03:33 אחה"צ PST

תיאור

Malibu Creek State Park
Sitting/Perched On Water

Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של agomperts: Nannopterum auritum, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexanderskinner

תאריך

מרץ 16, 2023 03:43 אחה"צ PDT
Selasphorus - Photo (c) Roberto Carlos Martinez, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Roberto Carlos Martinez
הזיהוי של agomperts: סוג Selasphorus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

טבלן לבן-לחיים (Podiceps auritus)

מתצפת.ת

gluckert

תאריך

מרץ 13, 2023 03:45 אחה"צ PDT
טבלן לבן-לחיים - Photo (c) brian stahls, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brian stahls
הזיהוי של agomperts: טבלן לבן-לחיים (Podiceps auritus)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

freeasabird289

תאריך

מרץ 17, 2023 07:35 לפנה"צ PDT
Calypte anna - Photo (c) Mason Maron, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Mason Maron
הזיהוי של agomperts: Calypte anna, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

freeasabird289

תאריך

מרץ 17, 2023 07:45 לפנה"צ PDT
Oxyura jamaicensis - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Miguel Artigas Azas
הזיהוי של agomperts: Oxyura jamaicensis, שייך ל צחראש (סוג Oxyura)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

freeasabird289

תאריך

מרץ 17, 2023 07:47 לפנה"צ PDT
Passerculus sandwichensis - Photo (c) Steve Thompson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של agomperts: Passerculus sandwichensis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

graysquirrel

תאריך

מרץ 2, 2023 06:03 לפנה"צ PST
Haemorhous purpureus - Photo (c) Jean-Guy Dallaire, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של agomperts: Haemorhous purpureus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

graysquirrel

תאריך

מרץ 2, 2023 10:53 לפנה"צ PST
Patagioenas fasciata - Photo (c) Doug Greenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של agomperts: Patagioenas fasciata, שייך ל יונאים (משפחה Columbidae)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gluckert

תאריך

מרץ 16, 2023 04:25 אחה"צ PDT
Sturnella neglecta - Photo (c) Nature Ali, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Nature Ali
הזיהוי של agomperts: Sturnella neglecta, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

שחפית כספית (Hydroprogne caspia)

מתצפת.ת

gluckert

תאריך

מרץ 16, 2023 04:07 אחה"צ PDT
שחפית כספית - Photo (c) Frans Vandewalle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של agomperts: שחפית כספית (Hydroprogne caspia)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת.ת

lherrell

תאריך

מרץ 17, 2023 02:20 אחה"צ PDT
קתרטס תרנגולי - Photo (c) Maggie.Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של agomperts: קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aparrot1

תאריך

מרץ 16, 2023 04:17 אחה"צ PDT

תיאור

The Salinas River is nearby, as are other smaller tributaries.

Black Phoebe (Sayornis nigricans) is a perching bird in the tyrant-flycatcher family. Length is 17cm (6.5 inches). Adult male and femaIe (basically) look the same. It has predominantly black plumage, with a white belly and undertail coverts. The sexes are identical in color, and juveniles have brown feather tips and brown wing-bars. It is rarely found away from water, which may be natural streams or ponds, or irrigation ditches or even water troughs. Water ensures the availability of mud for nests.
They are very vocal little birds while hunting flying insects. Sound recordings below.

Audubon Guide to North American Birds https://www.audubon.org/field-guide/bird/black-phoebe

National Geographic Field Guide to the Birds of Western North America, ed. Jon L. Dunn, 7th ed., 2017, pp. 344-345.

Monterey Birds, Don Roberson, 2nd ed. 2002, sponsored by Monterey Peninsula Audubon Society, p. 318.

Sharing wildlife sounds from around the world https://xeno-canto.org/explore?query=Sayornis%20nigricans

E Bird https://ebird.org/explore and https://ebird.org/species/blkpho/

The Cornell Lab https://www.allaboutbirds.org/guide/ and https://www.allaboutbirds.org/guide/Black_Phoebe

Merlin Bird ID (great app available for Iphones) by The Cornell Lab (Bird ID help for 8,500+ species) https://merlin.allaboutbirds.org/

Found Feathers (Worldwide): https://www.fws.gov/lab/featheratlas/idtool.php

תגיות

Sayornis nigricans - Photo (c) Robyn Waayers, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Robyn Waayers
הזיהוי של agomperts: Sayornis nigricans, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariananb

תאריך

מרץ 17, 2023 12:30 אחה"צ PDT
Leiothlypis celata - Photo (c) Rich Kostecke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rich Kostecke
הזיהוי של agomperts: Leiothlypis celata, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ברווז חד זנב (Anas acuta)

מתצפת.ת

freeasabird289

תאריך

מרץ 17, 2023 07:59 לפנה"צ PDT
ברווז חד זנב - Photo (c) guylmonty, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של agomperts: ברווז חד זנב (Anas acuta)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shxx60

תאריך

מרץ 17, 2023 11:45 לפנה"צ PDT
Pipilo maculatus - Photo (c) Mason Maron, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Mason Maron
הזיהוי של agomperts: Pipilo maculatus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

freeasabird289

תאריך

מרץ 17, 2023 08:05 לפנה"צ PDT
Podilymbus podiceps - Photo (c) Gordon Karre, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gordon Karre
הזיהוי של agomperts: Podilymbus podiceps, שייך ל טבלניים (משפחה Podicipedidae)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fcmartin

תאריך

מרץ 16, 2023 05:19 אחה"צ PDT
Spinus psaltria - Photo (c) eric feldkamp, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי eric feldkamp
הזיהוי של agomperts: Spinus psaltria, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 17 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fiona357

תאריך

מרץ 12, 2023 01:29 אחה"צ PDT
Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי uzun
הזיהוי של agomperts: Zonotrichia leucophrys, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 14 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

עורב שחור (Corvus corax)

מתצפת.ת

legume78

תאריך

מרץ 13, 2023 12:17 אחה"צ PDT
עורב שחור - Photo (c) arbyreed, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של agomperts: עורב שחור (Corvus corax)
נוסף בתאריך 14 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

אווז קנדי (Branta canadensis)

מתצפת.ת

sharifahunarwar

תאריך

מרץ 13, 2023 02:47 אחה"צ PDT
אווז קנדי - Photo (c) Dimitris S, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dimitris S
הזיהוי של agomperts: אווז קנדי (Branta canadensis)
נוסף בתאריך 14 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)

מתצפת.ת

mehrashk

תאריך

מרץ 13, 2023 05:03 אחה"צ PDT
קתרטס תרנגולי - Photo (c) Maggie.Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של agomperts: קתרטס תרנגולי (Cathartes aura)
נוסף בתאריך 14 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

melcbb

תאריך

מרץ 13, 2023 03:31 אחה"צ PDT
Recurvirostra americana - Photo (c) C.V. Vick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של agomperts: Recurvirostra americana, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך 14 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amyjaecker-jones

תאריך

מרץ 12, 2023 05:37 אחה"צ PDT
Thryomanes bewickii - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של agomperts: Thryomanes bewickii, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 14 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cgerry

תאריך

מרץ 12, 2023 12:00 אחה"צ PDT
Setophaga tigrina - Photo (c) Irv, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של agomperts: Setophaga tigrina, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 14 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

farrispa

תאריך

מרץ 13, 2023 10:06 לפנה"צ PDT
Limosa fedoa - Photo (c) NatureShutterbug, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי NatureShutterbug
הזיהוי של agomperts: Limosa fedoa, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך 14 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

farrispa

תאריך

מרץ 13, 2023 10:06 לפנה"צ PDT
Tringa semipalmata - Photo (c) Bridget Spencer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bridget Spencer
הזיהוי של agomperts: Tringa semipalmata, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך 14 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

farrispa

תאריך

מרץ 13, 2023 10:03 לפנה"צ PDT
Calidris minutilla - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של agomperts: Calidris minutilla, שייך ל חופמאים (סדרה Charadriiformes)
נוסף בתאריך 14 מרץ, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 583