תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:55 AM SAST

תיאור

Site pics - 6,7,8

תגיות

Brachylaena ilicifolia - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של abdullateefismail: Brachylaena ilicifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:56 AM SAST

תגיות

Gymnosporia - Photo (c) Derek de la Harpe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של abdullateefismail: סוג Gymnosporia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:57 AM SAST

תגיות

Hypoestes forskaolii - Photo (c) Joan Young, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: Hypoestes forskaolii, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:58 AM SAST

תגיות

Rhoicissus digitata - Photo (c) Andrew Gillespie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של abdullateefismail: Rhoicissus digitata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:58 AM SAST

תגיות

Grewia occidentalis - Photo (c) Jon Sullivan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של abdullateefismail: Grewia occidentalis, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דגניים (משפחה Poaceae)

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:59 AM SAST

תגיות

דגניים - Photo (c) Konstantin Romanov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 12:00 PM SAST

תגיות

Capparis sepiaria - Photo (c) Dinesh Valke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של abdullateefismail: Capparis sepiaria, שייך ל צלף (סוג Capparis)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 12:00 PM SAST

תגיות

Cheilanthes viridis - Photo (c) Linda Loffler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: Cheilanthes viridis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 12:01 PM SAST

תגיות

Secamone filiformis - Photo (c) Gail Bowers-Winters, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: Secamone filiformis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

גומא (סוג Cyperus)

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 12:00 PM SAST

תגיות

גומא - Photo (c) Tony Rodd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של abdullateefismail: גומא (סוג Cyperus)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:42 AM SAST

תיאור

Site pics - 3,4,5

תגיות

Euphorbia triangularis - Photo (c) Roland Morisse, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: Euphorbia triangularis, שייך ל חלבלוב (סוג Euphorbia)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:42 AM SAST

תגיות

Allophylus - Photo (c) Graeme White, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: סוג Allophylus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:43 AM SAST

תגיות

Chaetachme aristata - Photo (c) graham_g, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: Chaetachme aristata, שייך ל קנאביים (משפחה Cannabaceae)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

אספרג (סוג Asparagus)

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:44 AM SAST

תגיות

אספרג - Photo (c) Adriaan Grobler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: אספרג (סוג Asparagus)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:44 AM SAST

תגיות

Allophylus - Photo (c) Graeme White, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: סוג Allophylus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:45 AM SAST

תגיות

Grewia occidentalis - Photo (c) Jon Sullivan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של abdullateefismail: Grewia occidentalis, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:46 AM SAST

תגיות

שרכאים - Photo (c) Joan Simon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של abdullateefismail: שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:45 AM SAST

תגיות

Cheilanthes viridis - Photo (c) Linda Loffler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: Cheilanthes viridis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דגניים (משפחה Poaceae)

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:46 AM SAST

תגיות

דגניים - Photo (c) Konstantin Romanov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דגניים (משפחה Poaceae)

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:46 AM SAST

תגיות

דגניים - Photo (c) Konstantin Romanov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:47 AM SAST

תגיות

Hypoestes forskaolii - Photo (c) Joan Young, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: Hypoestes forskaolii, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

גומא (סוג Cyperus)

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:47 AM SAST

תגיות

גומא - Photo (c) Tony Rodd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של abdullateefismail: גומא (סוג Cyperus)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:49 AM SAST

תגיות

Rhoicissus digitata - Photo (c) Andrew Gillespie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של abdullateefismail: Rhoicissus digitata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 11:48 AM SAST

תגיות

Abutilon sonneratianum - Photo (c) Craig Peter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: Abutilon sonneratianum, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 10:46 AM SAST

מקום

Zuurberg (Google, OSM)

תגיות

Coleus madagascariensis - Photo (c) Peter Vos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: Coleus madagascariensis, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
הוסף בתאריך 04 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 10:48 AM SAST

מקום

Zuurberg (Google, OSM)

תגיות

Hypoestes forskaolii - Photo (c) Joan Young, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: Hypoestes forskaolii, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
הוסף בתאריך 04 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 10:07 AM SAST

מקום

Zuurberg (Google, OSM)

תיאור

Site Pics - 7,8

תגיות

Euclea - Photo (c) Paul venter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של abdullateefismail: סוג Euclea, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
הוסף בתאריך 04 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 10:09 AM SAST

מקום

Zuurberg (Google, OSM)

תגיות

Celtis africana - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של abdullateefismail: Celtis africana, שייך ל מיש (סוג Celtis)
הוסף בתאריך 04 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 10:10 AM SAST

מקום

Zuurberg (Google, OSM)

תגיות

Gymnosporia - Photo (c) Derek de la Harpe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של abdullateefismail: סוג Gymnosporia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 04 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alastairpotts

תאריך

אוגוסט 4, 2021 10:10 AM SAST

מקום

Zuurberg (Google, OSM)

תגיות

Scolopia zeyheri - Photo (c) fayne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של abdullateefismail: Scolopia zeyheri, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 04 נובמבר, 2021
מוביל

סטטיסטיקות

 • 1712