תמונות/קולות

מה

אדר קטן-עלים (Acer monspessulanum)

מתצפת.ת

andres1188

תאריך

מאי 31, 2023 05:21 אחה"צ CEST
אדר קטן-עלים - Photo (c) Ron Frumkin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ron Frumkin
הזיהוי של a_g_pierola: אדר קטן-עלים (Acer monspessulanum)
נוסף בתאריך יוני 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

עוזרר חד-גלעיני (Crataegus monogyna)

מתצפת.ת

miigueel

תאריך

מאי 30, 2023 07:09 אחה"צ CEST
עוזרר חד-גלעיני - Photo (c) Annice Bridgett, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Annice Bridgett
הזיהוי של a_g_pierola: עוזרר חד-גלעיני (Crataegus monogyna)
נוסף בתאריך מאי 31, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marcoslarrion

תאריך

מאי 31, 2023 09:23 לפנה"צ CEST
Tilia platyphyllos - Photo (c) Andy Slater, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Andy Slater
הזיהוי של a_g_pierola: Tilia platyphyllos, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך מאי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

טמוס מצוי (Dioscorea communis)

מתצפת.ת

marcoslarrion

תאריך

מאי 31, 2023 09:24 לפנה"צ CEST
טמוס מצוי - Photo (c) Sébastien SANT, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sébastien SANT
הזיהוי של a_g_pierola: טמוס מצוי (Dioscorea communis)
נוסף בתאריך מאי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marcoslarrion

תאריך

מאי 31, 2023 09:25 לפנה"צ CEST
אדר קטן-עלים - Photo (c) Ron Frumkin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ron Frumkin
הזיהוי של a_g_pierola: אדר קטן-עלים (Acer monspessulanum)
נוסף בתאריך מאי 31, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

אדר קטן-עלים (Acer monspessulanum)

מתצפת.ת

marcoslarrion

תאריך

מאי 31, 2023 09:30 לפנה"צ CEST
אדר קטן-עלים - Photo (c) Ron Frumkin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ron Frumkin
הזיהוי של a_g_pierola: אדר קטן-עלים (Acer monspessulanum)
נוסף בתאריך מאי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miigueel

תאריך

מאי 31, 2023 09:38 לפנה"צ CEST
Cornus sanguinea - Photo (c) Ирина, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ирина
הזיהוי של a_g_pierola: Cornus sanguinea, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

צפצפה שחורה (Populus nigra)

מתצפת.ת

miigueel

תאריך

מאי 31, 2023 09:39 לפנה"צ CEST
צפצפה שחורה - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של a_g_pierola: צפצפה שחורה (Populus nigra)
נוסף בתאריך מאי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miigueel

תאריך

מאי 31, 2023 09:42 לפנה"צ CEST
Fagus sylvatica - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Stephen James McWilliam
הזיהוי של a_g_pierola: Fagus sylvatica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

silvia1058

תאריך

מאי 31, 2023 09:51 לפנה"צ CEST
Quercus ilex - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של a_g_pierola: Quercus ilex, שייך ל אלון הגלעין (קומפלקס Quercus ilex)
נוסף בתאריך מאי 31, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paulaaasensioo

תאריך

מאי 23, 2023 11:30 לפנה"צ CEST
קורנית פשוטה ("טימין") - Photo (c) Ferran Turmo Gort, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של a_g_pierola: קורנית פשוטה ("טימין") (Thymus vulgaris)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lucas1543

תאריך

מאי 23, 2023 11:55 לפנה"צ CEST
Acer platanoides - Photo (c) Alexey P. Seregin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alexey P. Seregin
הזיהוי של a_g_pierola: Acer platanoides, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

אדר קטן-עלים (Acer monspessulanum)

מתצפת.ת

elsaalojan

תאריך

מאי 12, 2023
אדר קטן-עלים - Photo (c) Ron Frumkin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ron Frumkin
הזיהוי של a_g_pierola: אדר קטן-עלים (Acer monspessulanum)
נוסף בתאריך מאי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

צפצפה שחורה (Populus nigra)

מתצפת.ת

elsaalojan

תאריך

מאי 12, 2023
צפצפה שחורה - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של a_g_pierola: צפצפה שחורה (Populus nigra)
נוסף בתאריך מאי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elsaalojan

תאריך

מאי 12, 2023
Corylus avellana - Photo (c) Steve Van de Voorde, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Steve Van de Voorde
הזיהוי של a_g_pierola: Corylus avellana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elsaalojan

תאריך

מאי 12, 2023
Salix atrocinerea - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tig
הזיהוי של a_g_pierola: Salix atrocinerea, שייך ל ערבה (סוג Salix)
נוסף בתאריך מאי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

שזיף בר צפוני (Prunus spinosa)

מתצפת.ת

elsaalojan

תאריך

מאי 12, 2023
שזיף בר צפוני - Photo (c) Marek Michalski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marek Michalski
הזיהוי של a_g_pierola: שזיף בר צפוני (Prunus spinosa)
נוסף בתאריך מאי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

מילה אירופאית (Fraxinus excelsior)

מתצפת.ת

elsaalojan

תאריך

מאי 12, 2023
מילה אירופאית - Photo (c) Charles Paxton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Charles Paxton
הזיהוי של a_g_pierola: מילה אירופאית (Fraxinus excelsior)
נוסף בתאריך מאי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elsaalojan

תאריך

מאי 12, 2023
Cornus sanguinea - Photo (c) Ирина, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ирина
הזיהוי של a_g_pierola: Cornus sanguinea, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

עוזרר חד-גלעיני (Crataegus monogyna)

מתצפת.ת

elsaalojan

תאריך

מאי 12, 2023
עוזרר חד-גלעיני - Photo (c) Annice Bridgett, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Annice Bridgett
הזיהוי של a_g_pierola: עוזרר חד-גלעיני (Crataegus monogyna)
נוסף בתאריך מאי 22, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

אשחר רחב עלים (Rhamnus alaternus)

מתצפת.ת

elsaalojan

תאריך

מאי 12, 2023
אשחר רחב-עלים - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של a_g_pierola: אשחר רחב עלים (Rhamnus alaternus)
נוסף בתאריך מאי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

טמוס מצוי (Dioscorea communis)

מתצפת.ת

elsaalojan

תאריך

מאי 12, 2023
טמוס מצוי - Photo (c) Sébastien SANT, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sébastien SANT
הזיהוי של a_g_pierola: טמוס מצוי (Dioscorea communis)
נוסף בתאריך מאי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elsaalojan

תאריך

מאי 12, 2023
Tilia platyphyllos - Photo (c) Andy Slater, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Andy Slater
הזיהוי של a_g_pierola: Tilia platyphyllos, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך מאי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elsaalojan

תאריך

מאי 12, 2023
Buxus sempervirens - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ori Fragman-Sapir
הזיהוי של a_g_pierola: Buxus sempervirens, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isabel_ibarrola

תאריך

מאי 21, 2023 06:51 אחה"צ CEST

תיאור

Acer Platanoides

Acer platanoides - Photo (c) Alexey P. Seregin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alexey P. Seregin
הזיהוי של a_g_pierola: Acer platanoides, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
נוסף בתאריך מאי 21, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isabel_ibarrola

תאריך

מאי 21, 2023 06:41 אחה"צ CEST

תיאור

Salix atrocinerea

Salix atrocinerea - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tig
הזיהוי של a_g_pierola: Salix atrocinerea, שייך ל ערבה (סוג Salix)
נוסף בתאריך מאי 21, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isabel_ibarrola

תאריך

מאי 21, 2023 06:39 אחה"צ CEST

תיאור

Salix purpurea

Salix purpurea - Photo (c) Noel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Noel
הזיהוי של a_g_pierola: Salix purpurea, שייך ל ערבה (סוג Salix)
נוסף בתאריך מאי 21, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isabel_ibarrola

תאריך

מאי 21, 2023 06:34 אחה"צ CEST

תיאור

Haya

Fagus sylvatica - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Stephen James McWilliam
הזיהוי של a_g_pierola: Fagus sylvatica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 21, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

iraatilarrainzarr

תאריך

מאי 19, 2023 11:56 אחה"צ CEST
Corylus avellana - Photo (c) Steve Van de Voorde, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Steve Van de Voorde
הזיהוי של a_g_pierola: Corylus avellana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

iraatilarrainzarr

תאריך

מאי 20, 2023 12:00 לפנה"צ CEST
Salix purpurea - Photo (c) Noel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Noel
הזיהוי של a_g_pierola: Salix purpurea, שייך ל ערבה (סוג Salix)
נוסף בתאריך מאי 19, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 150