תמונות/קולות

מתצפת/ת

maiadykstra

תאריך

מאי 1, 2022 12:37 PM CDT
Acmaeodera ornatoides - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
הזיהוי של a_bebow: Acmaeodera ornatoides, שייך ל ברקניתיים (משפחה Buprestidae)
הוסף בתאריך 10 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lbolano

תאריך

מאי 2, 2022 09:22 AM CDT
Sedum nuttallii - Photo (c) Chuck Sexton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
הזיהוי של a_bebow: Sedum nuttallii, שייך ל צורית (סוג Sedum)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

קומלינה זקופה (Commelina erecta)

מתצפת/ת

lbolano

תאריך

מאי 2, 2022 09:17 AM CDT
קומלינה זקופה - Photo (c) Vernon Dye, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Vernon Dye
הזיהוי של a_bebow: קומלינה זקופה (Commelina erecta)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

valeriehl

תאריך

מאי 2, 2022 09:18 AM CDT
Justicia pilosella - Photo (c) Misti, כל הזכויות שמורות, uploaded by Misti
הזיהוי של a_bebow: Justicia pilosella, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

valeriehl

תאריך

מאי 2, 2022 09:38 AM CDT
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של a_bebow: Dione vanillae, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

דיואית מחורצת (Parasola plicatilis)

מתצפת/ת

valeriehl

תאריך

מאי 2, 2022 09:49 AM CDT
דיואית מחורצת - Photo (c) Kryštof Boura, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Kryštof Boura
הזיהוי של a_bebow: דיואית מחורצת (Parasola plicatilis)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

valeriehl

תאריך

מאי 2, 2022 10:02 AM CDT
Megisto cymela - Photo (c) smwhite, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by smwhite
הזיהוי של a_bebow: Megisto cymela, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

פרגודית נפוצה (Lycoperdon pratense)

מתצפת/ת

valeriehl

תאריך

מאי 2, 2022 10:28 AM CDT
פרגודית נפוצה - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
הזיהוי של a_bebow: פרגודית נפוצה (Lycoperdon pratense)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heidi158

תאריך

מאי 2, 2022 09:52 AM CDT
Hypsosinga - Photo (c) Valter Jacinto, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של a_bebow: סוג Hypsosinga, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heidi158

תאריך

מאי 2, 2022 10:08 AM CDT
Acmaeodera ornatoides - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
הזיהוי של a_bebow: Acmaeodera ornatoides, שייך ל ברקניתיים (משפחה Buprestidae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heidi158

תאריך

מאי 2, 2022 10:21 AM CDT
Echinargus isola - Photo (c) Marshal Hedin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
הזיהוי של a_bebow: Echinargus isola, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heidi158

תאריך

מאי 2, 2022 10:23 AM CDT
Evolvulus sericeus - Photo (c) Patrick Alexander, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של a_bebow: Evolvulus sericeus, שייך ל חבלבליים (משפחה Convolvulaceae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heidi158

תאריך

מאי 2, 2022 09:51 AM CDT
Hypoprepia miniata - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של a_bebow: Hypoprepia miniata, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heidi158

תאריך

מאי 2, 2022 10:08 AM CDT
Oncopeltus fasciatus - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של a_bebow: Oncopeltus fasciatus, שייך ל פנדוריים (משפחה Lygaeidae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heidi158

תאריך

מאי 2, 2022 10:35 AM CDT
Euphoria sepulcralis - Photo (c) Bob O'Kennon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Bob O'Kennon
הזיהוי של a_bebow: Euphoria sepulcralis, שייך ל זבליות פרחים (תת משפחה Cetoniinae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sasunshine

תאריך

מאי 1, 2022 10:46 AM CDT
Matelea reticulata - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
הזיהוי של a_bebow: Matelea reticulata, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sasunshine

תאריך

מאי 1, 2022 10:49 AM CDT
Cirsium texanum - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
הזיהוי של a_bebow: Cirsium texanum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sasunshine

תאריך

מאי 1, 2022 10:39 AM CDT
Argemone aurantiaca - Photo (c) gbrucks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by gbrucks
הזיהוי של a_bebow: Argemone aurantiaca, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)

מתצפת/ת

sasunshine

תאריך

מאי 1, 2022 09:42 AM CDT
חרגוליים - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
הזיהוי של a_bebow: חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sasunshine

תאריך

מאי 1, 2022 09:43 AM CDT
Echinocereus reichenbachii caespitosus - Photo (c) rloera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של a_bebow: Echinocereus reichenbachii ssp. caespitosus, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sasunshine

תאריך

מאי 1, 2022 09:43 AM CDT
Echinocereus reichenbachii - Photo (c) arturoc, כל הזכויות שמורות, uploaded by arturoc
הזיהוי של a_bebow: Echinocereus reichenbachii, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sasunshine

תאריך

מאי 1, 2022 09:47 AM CDT
Echinocereus reichenbachii - Photo (c) arturoc, כל הזכויות שמורות, uploaded by arturoc
הזיהוי של a_bebow: Echinocereus reichenbachii, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)

מתצפת/ת

sasunshine

תאריך

מאי 1, 2022 09:57 AM CDT
Celticecis connata - Photo (c) Kimberlie Sasan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
הזיהוי של a_bebow: Celticecis connata, שייך ל יתושים (תת-סדרה Nematocera)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lbolano

תאריך

מאי 2, 2022 11:22 AM CDT
Acanthocephala - Photo (c) Norm Townsend, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של a_bebow: סוג Acanthocephala, שייך ל גלדניים (משפחה Coreidae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lbolano

תאריך

מאי 2, 2022 11:21 AM CDT
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של a_bebow: Dione vanillae, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lbolano

תאריך

מאי 2, 2022 11:15 AM CDT
Kretzschmaria deusta - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של a_bebow: Kretzschmaria deusta, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lbolano

תאריך

מאי 2, 2022 11:18 AM CDT
Chrysothrix candelaris - Photo (c) Lorraine Norden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Lorraine Norden
הזיהוי של a_bebow: Chrysothrix candelaris, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lbolano

תאריך

מאי 2, 2022 10:38 AM CDT
Convolvulus equitans - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של a_bebow: Convolvulus equitans, שייך ל חבלבל (סוג Convolvulus)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lbolano

תאריך

מאי 2, 2022 10:28 AM CDT
Scleroderma citrinum - Photo (c) Damon Tighe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
הזיהוי של a_bebow: Scleroderma citrinum, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lbolano

תאריך

מאי 2, 2022 09:36 AM CDT
Amblyscirtes - Photo (c) Chris Wood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Chris Wood
הזיהוי של a_bebow: סוג Amblyscirtes, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 08 מאי, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 681