תמונות/קולות

מה

אווז קנדי (Branta canadensis)

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 26, 2022 01:38 PM EST

תיאור

The audio clip includes the sounds of the geese plucking the grass. Soft sounds made by presumably a young goose, can be heard around second 30. They are similar to the sounds made by young swans.

One of the geese caught my attention because she had beautiful white dappling on her head and neck. This bird is shown in the second and third photos.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ccantley

תאריך

נובמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 24, 2022 12:30 PM EST

תיאור

Imitating a Red tailed hawk

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 23, 2022 08:54 AM EST

תיאור

The crinkling sounds are the sounds of sweetgum seeds raining down from the trees onto the leaf litter below.

Both aborted seeds, which look like wheat bran and the fertile, winged seeds are shown

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 23, 2022 08:58 AM EST

תיאור

Seedpod with red / reddish hues

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 20, 2022 12:28 PM EST

תיאור

Like elongated coffee beans on the bark of a living River birch (Betula lenta)

Something like Psiloglonium stygium
https://www.inaturalist.org/observations/133739533

תמונות/קולות

מה

ציצנית (סוג Hebeloma)

מתצפת/ת

sigridjakob

תאריך

נובמבר 20, 2022 10:10 AM EST

תיאור

On someone’s front lawn in a large ring
86 gills

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kayspurlock

תאריך

נובמבר 20, 2022 11:29 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brennafarrell

תאריך

נובמבר 19, 2022 12:39 PM EST

תיאור

4+

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

אוגוסט 14, 2022 10:07 AM EDT

תיאור

In deciduous woods

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 20, 2022 02:52 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 20, 2022 10:42 AM EST

תיאור

Growing alongside the Scutellinia fungi

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ccantley

תאריך

נובמבר 19, 2022 03:27 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ccantley

תאריך

נובמבר 19, 2022 04:41 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 20, 2022 10:48 AM EST

תיאור

Next to some Trichiaceae slime molds (yellow and fluffy), as well as Holwaya mucida (second photo)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heelsplitter

תאריך

אוגוסט 29, 2021

תיאור

Growing on the bark and decorticated wood of a dead, standing hardwood tree near Tsuga canadensis, Tilia americana. Carpinus caroliniana, Quercus sect. Lobatae, Carya sp., Liriodendron tulipifera, Oxydendron arboreum, Magnolia acuminata, Magnolia tripetala Acer sp. and Rhododendron sp. Asci bitunicate and 8-spored. Spores hyaline, smooth, obovoid and 1-septate. Spore measurements: (16) 17.3 – 21.6 (22.1) × (4.9) 5.2 – 6.8 µm; Q = (2.6) 2.65 – 3.5 (4.2); N = 12; Me = 18.7 × 6 µm; Qe = 3.1

Originally posted to Mushroom Observer on Feb. 24, 2022.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 12, 2022 12:23 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 19, 2022 01:06 PM EST

תיאור

G. dichrous growing on old Trametes (I think T. versicolor)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 19, 2022 02:00 PM EST

תיאור

This was my first time seeing a Post oak in the fall. I had seen one small sapling out in the central pine barrens of Long Island this summer. This was one of several Post oaks here, at the northern section of Pelham Bay Park, well weathered by the winds and the salt air of the Long Island Sound. The crimson leaves were a sight to behold! The lower surfaces of the leaves were pink and velvety, with stellate (star shaped) hairs visible under a hand lens - presumably where the name Quercus stellata comes from. The leaves, with their distinctive, asymmetrical lobed shape - wide near the apex and narrow near the point of attachment - eventually will turn a warm pinkish brown color when they fall, as seen in some of the photos. The twigs were tan, fuzzy and had small reddish brown, round buds. The bark was flaky, reminiscent of Quercus alba. The windward side of the tree was missing much of the bark. The tree had a scraggly, scruffy, asymmetrical look to it and branches were missing.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sus_scrofa

תאריך

אוקטובר 2, 2022 05:47 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gwenoftheglen

תאריך

נובמבר 17, 2022 09:05 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

elaphrornis

תאריך

ספטמבר 27, 2022 05:10 PM EDT

תיאור

Marine Park, Brooklyn. On trunk of cultivated oak tree (Pin Oak?) at edge of playing fields area by Ave U. Oak leaves in penultimate photo..

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joedziewa

תאריך

אוקטובר 22, 2022 03:32 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sadawolk

תאריך

נובמבר 18, 2022 11:28 AM EST

תמונות/קולות

מה

סנונית עצים (Tachycineta bicolor)

מתצפת/ת

brennafarrell

תאריך

נובמבר 17, 2022 03:47 PM EST

תיאור

Large flock, some flying up against the bird blind.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brennafarrell

תאריך

נובמבר 17, 2022 04:00 PM EST

תיאור

Probably eaten by an avian predator, maybe another owl. Looks like it was defeathered on top of the tree.
For right feather in picture 3: https://www.inaturalist.org/observations/142302106

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 18, 2022 08:56 AM EST

תיאור

On the underside of a moist, well rotted, decorticated hardwood log. KOH staining yellow.

Cream colored polypore, staining brown in some spots. Mostly effused hymenophore, but saffron colored reflexed caps can be seen in some places (see photo 5)

תמונות/קולות

מה

אוזנית הצדף (Pleurotus ostreatus)

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 18, 2022 09:15 AM EST

תיאור

On a large fallen Tulip tree. These were the largest oysters I've found.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 18, 2022 09:07 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 18, 2022 09:11 AM EST

תיאור

The fall color of the fetterbush is stunning

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pulk

תאריך

ספטמבר 23, 2022

תיאור

On underside of rotting wood almost pressed against soil. Rhododendron, oak, sassafras.

Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 17, 2022 08:23 AM EST

תיאור

White or pale pink, wispy strands coming out of the bark of a maple branch. Photo 9 shows what look like some sort of clear worms.

See the same fungi observed on the previous day, when it had rained:

https://www.inaturalist.org/observations/142218157

Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 17, 2022 08:47 AM EST

תיאור

Pale yellow to white, cottage cheese like fungus (or possibly a slime mold), on a well decayed hardwood log.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

On a large Northern Red oak log, with Stereum fasciatum. The Phlebia is attached to the underside of the Stereum fasciatum. In photo 4, it looks like an entire fruiting body of Stereum fasciatum may have been absorbed by the Phlebia, leaving only a "shadow" behind. Or is it the Stereum that's eating the Phlebia? I will keep checking on these fungi to see who eats whom.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cesarcastillo

תאריך

אוקטובר 25, 2022 12:29 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

It's my first time seeing/noticing extrafloral nectaries on the P. grandidentata leaves (last few photos).

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joedziewa

תאריך

אוקטובר 22, 2022 03:33 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

This moth somehow ended up in my apartment. Temperatures being in the 30s this evening, it was a smart move.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

At 42 degrees Fahrenheit, the lanternflies were all in a torpor of some sort or they were dying from the cold. A few barely moved a leg or two. Some didn't move at all. They were clinging onto the trees, but when I took them in my fingers, they were mostly motionless and stiff. This particular lanternfly opened its wings to display the beautiful red inner markings. Perhaps that was her way of sending me an aposematic warning, saying "don't eat me!"

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

Some sort of a witch's broom at the end of a twig

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

אוקטובר 27, 2022 09:15 AM EDT

תיאור

Leafmine on Eubotrys racemosa

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ccantley

תאריך

נובמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 12, 2022 11:35 AM EST

תיאור

A glossy, dark brown critter, with pale hairs covering the posterior of the body. It looks like the creature had long, branched antennae. This tiny mite was wandering on an Eastern White Pine log. I saw this mite bump into a Dicyrtomina minuta springtail. The encounter did not seem friendly, as the larger mite propelled the springtail away from him with great speed.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

נובמבר 13, 2022 01:46 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

נובמבר 13, 2022 02:13 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

נובמבר 13, 2022 02:46 PM EST

תיאור

P. velutina?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 13, 2022 04:11 PM EST
Insects

תמונות/קולות

מה

חרקים (מחלקה Insecta)

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 13, 2022 02:30 PM EST

תיאור

Pellets of wood debris extruding from the round holes in this decorticated log

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 12, 2022 11:59 AM EST

תיאור

Ochre colored effused crust on a decorticated Pinus strobus (Eastern White Pine) log. The crust surface is warty and has a pale outer margin. KOH reaction orange. Stains brown when scratched.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 13, 2022 04:25 PM EST

תיאור

Dicyrtomina minuta springtails appeared to be feasting on this jelly fungus (Naematelia aurantia, aka "Golden ear", I think)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 12, 2022 01:39 PM EST

תיאור

Possibly C. depraedans. This fungus uses a fairly wide variety of hosts, including Acer and Quercus. Here we see bull's eye leafspots on Quercus montana.

https://www.researchgate.net/publication/267203842_Cristulariella_depraedans_as_causal_agent_of_leaf_spots_of_maple_and_other_trees_and_shrubs

One of the key characteristics to look for when identifying C. depraedans are the tiny propagules, which can be seen under a hand lens. I did not look at these leaf spots with a hand lens, so these could be something else...

https://gallformers.org/gall/3242

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joedziewa

תאריך

יוני 11, 2021 01:46 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 12, 2022 01:09 PM EST

תיאור

Alongside many young Quercus montana.

Stellate hairs on leaf abaxial surface.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 12, 2022 01:15 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alan_rockefeller

תאריך

ינואר 21, 2017

תיאור

On a Pinus radiata cone.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 5, 2021 05:37 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 11, 2022 08:17 AM EST

תיאור

On a well decayed Sweet birch log. Yellow springtails, Dicyrtomina minuta, were exploring the turquoise elf cups.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

נובמבר 6, 2022 02:23 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

נובמבר 6, 2022 02:49 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ccantley

תאריך

נובמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 20, 2021 12:25 PM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brennafarrell

תאריך

נובמבר 6, 2022 04:59 PM EST

תיאור

A lot of crow were flying all around and being very vocal.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

Mating

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 10, 2022 06:52 PM EST

תיאור

Tiny fungi (3-4 mm long) on some debris in my plant pot, in soil that I took from the woods

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 9, 2022 08:32 AM EST

תיאור

Bruises a dark maroon brown when rubbed
On the cut end of a very well decayed hardwood

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ethancrenson

תאריך

נובמבר 3, 2022 10:22 AM EDT

תיאור

On an oak leaf stem. Found by Ike. Spores are reniform 12-14.5 x 5.5-6.3µm. Asci 112 x 13µm, IKI+. Paraphyses with brown pigmentation in some cases, septate, width around 2.5-3µm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 8, 2022 08:10 AM EST

תיאור

I believe these are American sweetgum seeds.

The sound of the little seeds raining down every time the wind blew sounded like sleet. There were several large American sweetgums growing around the perimeter of the vernal pool

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 8, 2022 08:25 AM EST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 7, 2022 08:21 AM EST

תיאור

Swamp loosestrife seeds, which I originally thought might be either a fungus or some tiny mollusk shells. They were all over the roots of the Swamp loosestrife, as well as on the nearby decaying logs.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

נובמבר 5, 2022 12:23 PM EDT

תיאור

growing on a resupinate polypore

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombigelow

תאריך

נובמבר 5, 2022 01:26 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 6, 2022 04:26 PM EST

תיאור

The fuchsia color of the Sourwood leaves is stunning. I went out to photograph this tree before the color is gone. From down below, one sees mostly the undersides of the leaves, which have a pink hue to them, but from above, the leaves are a vinaceous or burgundy color to bright fuchsia color. The last photo shows a Black Tupelo leaf (Nyssa sylvatica) on the left and a Sourwood leaf on the right.

This tree gets its name "Sourwood" from the fact that the leaves taste sour. Chewing the leaves can alleviate thirst according to a couple of online sources I've read. Swallowing the leaves is not recommended, as they are a laxative.

https://www.eattheweeds.com/sourwood/

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 6, 2022 08:45 AM EST

תיאור

Resting on a Porcelain berry vine. A gravid female as evidenced by the swollen abdomen and the red valvifers at the distal end of the abdomen. The orange dots near the eyes are shortened antennae.

A wasp stopped briefly to say hello to the lanternfly and then flew away.

https://nysipm.cornell.edu/environment/invasive-species-exotic-pests/spotted-lanternfly/spotted-lanternfly-ipm/biology-life-cycle-identification-and-dispersion/

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 6, 2022 10:17 AM EST

תיאור

Fruiting bodies, at last, after almost three years of searching! On a decaying Sweet birch (Betula lenta) branch

Long, segmented spores.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 5, 2022 01:26 PM EDT

תיאור

Thanks to @tombigelow for showing me this cool fungus . It was growing on the underside of a log

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 5, 2022 01:54 PM EDT

תיאור

Thanks to @tombigelow for showing me this beautiful crust

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ccantley

תאריך

נובמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

Small round holes in a Green ash twig

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leptonia

תאריך

אוקטובר 29, 2022 03:34 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

Either M. fasciata or M. heros

תמונות/קולות

מה

פטרה (סוג Mycena)

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

On a fallen Northern Red Oak (Quercus rubra)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bjoerns

תאריך

נובמבר 1, 2022 03:42 PM CET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

megachile

תאריך

נובמבר 1, 2022 03:30 PM AST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

megachile

תאריך

נובמבר 1, 2022 03:30 PM AST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonathan_mack

תאריך

אוגוסט 12, 2022 10:46 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sigridjakob

תאריך

אוקטובר 31, 2022 10:24 AM EDT

תיאור

Smells of raw potatoes

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brennafarrell

תאריך

אוקטובר 29, 2022 05:03 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

I've never seen so many of these springtails in one spot. I often see them after it rains on logs, especially on crust fungi such as Biscogniauxia atropunctata. In this case, there was a large colony of them covering this young Eastern White Pine.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 3, 2022 08:50 AM EDT

תיאור

Next to some tiny Molissia fungi on a decaying log

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

I may have missed the two slugs mating. At this point, one of the slugs was following the other, and perhaps eating the slime.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

This observation is about the tiny mushroom next to the Spring peeper on the tree trunk. I believe the tree was an American sweetgum.

For more photos of the Spring peeper see: https://www.inaturalist.org/observations/140834329

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 2022

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

This cute Spring peeper was just resting on the trunk of an American sweetgum, right next to a tiny mushroom (Mycena meligeena). A broad faced sac spider walked by, as well.

For the mushroom, see:
https://www.inaturalist.org/observations/140834316

For the spider, see:
https://www.inaturalist.org/observations/140834304

Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 1, 2022 08:57 AM EDT

תיאור

Tiny gray discs on an Armillaria rhizomorph. I suspect it's another fungus. There was also Trichoderma viride growing there

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת/ת

sadawolk

תאריך

אוקטובר 31, 2022 12:07 PM EDT

תיאור

The tree with the bee hive survived the remediation!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sadawolk

תאריך

אוקטובר 31, 2022 12:56 PM EDT
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

נובמבר 1, 2022 09:13 AM EDT

תיאור

Tiny brown strands with yellow heads, growing on the bark of a fallen Tulip tree

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mecynogea_palustris

תאריך

אוקטובר 31, 2022 01:07 PM EDT

תיאור

Better lighting today

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zitserm

תאריך

ספטמבר 11, 2021 01:30 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

s_hunter

תאריך

אוגוסט 25, 2021 07:41 AM MDT