תמונות/קולות

מתצפת.ת

wonderbird22

תאריך

יולי 6, 2024 11:27 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

loganpayne

תאריך

יולי 8, 2024 06:23 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rick57

תאריך

יולי 8, 2024 05:00 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vsvogelaar

תאריך

יולי 2, 2024 09:48 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vsvogelaar

תאריך

יולי 2, 2024 09:30 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sam_dragon-moore

תאריך

יולי 1, 2024 11:10 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sethshively

תאריך

יוני 24, 2024 07:53 אחה"צ CDT

מקום

Waco, TX, US (Google, OSM)

תיאור

Eating a stink bug. Didn’t seem to be bothered by the stinkbug’s chemical defense

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tmurr1225

תאריך

אוגוסט 11, 2017 08:01 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sophia184

תאריך

יוני 17, 2024 09:22 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmatthiessen

תאריך

אפריל 3, 2023 12:04 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rkostecke

תאריך

אפריל 11, 2024 04:36 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

אפריל 29, 2024 04:50 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ericisley

תאריך

יוני 15, 2024 09:02 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

quincy2c

תאריך

יוני 13, 2024 12:45 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jgw_atx

תאריך

יוני 11, 2024 12:20 לפנה"צ CDT

תיאור

Came to UV Lights.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendyatanc

תאריך

יולי 13, 2020 04:51 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

castlegrande

תאריך

יוני 10, 2024 02:38 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

castlegrande

תאריך

יוני 10, 2024 02:34 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ericisley

תאריך

יוני 10, 2024 09:32 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tadamcochran

תאריך

יוני 7, 2024 04:32 אחה"צ CDT

תיאור

Straight up cannibalism.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jwwalker

תאריך

יוני 8, 2024 11:07 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rkostecke

תאריך

יוני 5, 2024 01:07 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

טיסנית (סוג Libellula)

מתצפת.ת

christopherbentley04

תאריך

יוני 6, 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zvkemp

תאריך

יוני 6, 2024 09:58 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

polylepis

תאריך

יוני 7, 2024 12:16 אחה"צ CDT

תיאור

Male-like female

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sethshively

תאריך

אפריל 6, 2024 03:19 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brentano

תאריך

מאי 27, 2024 12:02 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vsvogelaar

תאריך

מאי 30, 2024 11:11 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sethshively

תאריך

מאי 27, 2024 04:57 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gaudettelaura

תאריך

מאי 23, 2024 04:28 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raeatx

תאריך

מאי 25, 2024 10:01 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eleodes

תאריך

מאי 24, 2024 11:51 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wwrauscher

תאריך

מאי 18, 2024 11:00 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lswift

תאריך

מאי 21, 2024 11:04 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frodejacobsen

תאריך

אפריל 15, 2024 07:37 אחה"צ CDT

תיאור

Mobbed by Aplomado Falcon.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blubayou

תאריך

מאי 19, 2024 10:56 לפנה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

castlegrande

תאריך

מאי 14, 2024 04:06 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

castlegrande

תאריך

מאי 10, 2024 04:40 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jadeyeux

תאריך

מאי 12, 2024 02:10 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dianaterryhibbitts

תאריך

מאי 2, 2024 11:03 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrew2566

תאריך

אפריל 13, 2024 01:14 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

castlegrande

תאריך

אפריל 28, 2024 04:24 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kenttrulsson

תאריך

אפריל 27, 2024 12:06 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

castlegrande

תאריך

אפריל 19, 2024 04:31 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbrinker

תאריך

אפריל 14, 2024 03:58 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sambiology

תאריך

אפריל 6, 2024 09:44 לפנה"צ CDT

תיאור

What a wonderful day at the Post Oak Preserve with the Texas Nature Trackers and several other naturalists -- we documented a LOT of great things today!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stuartmarcus

תאריך

אפריל 5, 2024 06:36 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dianaterryhibbitts

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rngrben

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tdhudgins

תאריך

מרץ 30, 2024 09:28 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lshepstew

תאריך

מרץ 27, 2024 11:46 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blakeanne

תאריך

מרץ 26, 2024 12:39 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

centratex

תאריך

מרץ 26, 2024 11:05 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brentano

תאריך

אפריל 9, 2022 09:54 לפנה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

armanmoreno

תאריך

יוני 1, 2019 10:31 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

redjuan26

תאריך

יוני 7, 2019

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_miller

תאריך

ספטמבר 6, 2015 10:59 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

polylepis

תאריך

מרץ 19, 2024 11:19 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fratto

תאריך

יוני 17, 2019 02:55 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blubayou

תאריך

יוני 18, 2019 11:41 לפנה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dianaterryhibbitts

תאריך

מרץ 7, 2024 04:14 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nancynorman

תאריך

מרץ 11, 2024 12:49 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tdavenport

תאריך

מרץ 21, 2019 01:24 אחה"צ CDT

תיאור

Southeast Metropolitan Park, Austin, Travis County Texas

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricknirschl

תאריך

מרץ 4, 2024 03:23 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

outdooraddict

תאריך

מאי 31, 2023 04:57 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oridgen10

תאריך

יוני 26, 2019 10:48 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brent329

תאריך

מרץ 1, 2024 09:00 לפנה"צ CST

תיאור

Partially leucistic, named by a neighbor as "White-cheeks"; been showing up in the winter at her place for a couple years now.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sara39

תאריך

יוני 29, 2019 05:36 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dvollmar

תאריך

פברואר 24, 2024 01:53 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tdavenport

תאריך

יוני 25, 2010 11:17 לפנה"צ CDT

תיאור

Ash Creek, Woodward Ranch, Brewster County Texas

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gtsalmon

תאריך

יולי 7, 2019 04:29 אחה"צ CDT

תיאור

Many individuals observed.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owentemple

תאריך

יולי 2019

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

choyt

תאריך

יוני 10, 2023 10:01 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brandonbest

תאריך

אפריל 27, 2023 09:37 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tdavenport

תאריך

אוגוסט 8, 2010 01:21 אחה"צ CDT

תיאור

Pecos River, East of Iraan on Hwy 190, Pecos County Texas

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eataie

תאריך

יולי 15, 2019 07:04 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wild-about-texas

תאריך

אוגוסט 4, 2019 04:36 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beschwar

תאריך

אוגוסט 3, 2019 11:31 לפנה"צ CDT

תיאור

Probably umbrata, but it is unusually dark grey.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vsvogelaar

תאריך

אוגוסט 11, 2019 09:10 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beschwar

תאריך

אוגוסט 5, 2019 07:43 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wwrauscher

תאריך

אוגוסט 25, 2019 10:54 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beschwar

תאריך

אוגוסט 24, 2019 07:34 לפנה"צ CDT

תיאור

Prey for a Water Strider. This is the first time I've seen a Water Strider eating an Odonate!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

armanmoreno

תאריך

יוני 7, 2020

תיאור

Female Lavender? Stripe on S9 .

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mako252

תאריך

ספטמבר 4, 2019 02:01 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

כוס המחילות (Athene cunicularia)

מתצפת.ת

judylp

תאריך

ינואר 24, 2024 09:18 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wightmike

תאריך

מאי 28, 2023 03:58 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendell

תאריך

יולי 6, 2023 02:15 אחה"צ CDT

תיאור

Not sure about this one.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tjfishing

תאריך

אוגוסט 8, 2023 07:13 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amurfalcon

תאריך

דצמבר 10, 2023 05:47 אחה"צ CST

תיאור

Prey species, looks like some sort of dragonfly

תמונות/קולות

מתצפת.ת

justinlewisjones

תאריך

יוני 15, 2018 01:43 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

choyt

תאריך

נובמבר 2023

תיאור

This skipper was hilltopping on a broad mesa with lots of lechuguilla. Seems late in the season to fly, but it was a long, very dry summer with the first substantial rainfall in early November. The day was sunny and in the low 70s.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

donstanley64

תאריך

אוגוסט 22, 2023 06:27 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jkhatfield

תאריך

אוגוסט 13, 2023 08:50 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

טיסניתיים (משפחה Libellulidae)

מתצפת.ת

bobby98

תאריך

אוגוסט 1, 2023 06:34 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

castlegrande

תאריך

יולי 23, 2023 03:49 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

גלשונית נודת (Pantala flavescens)

מתצפת.ת

mdrummond

תאריך

ספטמבר 23, 2021 09:34 לפנה"צ EDT

תיאור

female

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sawwhet

תאריך

יולי 4, 2023 08:37 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kristybaker

תאריך

יולי 2, 2023 10:28 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nancynorman

תאריך

יוני 29, 2023 08:50 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

catherine_g

תאריך

יוני 25, 2023 10:42 לפנה"צ CDT