תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

ספטמבר 23, 2020 01:19 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

ספטמבר 12, 2021 01:11 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

אוקטובר 12, 2022 02:59 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

ספטמבר 29, 2022 04:11 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

ספטמבר 17, 2023 04:56 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

ספטמבר 15, 2023 09:52 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

ספטמבר 17, 2023 06:36 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashley_bradford

תאריך

ספטמבר 16, 2023 04:24 אחה"צ EDT

תיאור

I had to share this one just for the history. I wouldn’t have known it was intentionally planted if not for the sign.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יוני 24, 2022 07:22 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 01:34 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 12, 2023 03:19 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

אפריל 1, 2022 10:33 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 24, 2023 05:56 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 24, 2023 03:11 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

שייט כחול (Callinectes sapidus)

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 24, 2023 02:57 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 24, 2023 02:53 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 24, 2023 02:54 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

מאי 30, 2022 03:25 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 24, 2023 06:00 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 24, 2023 07:55 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 24, 2023 03:00 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 01:42 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 12:25 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 10:09 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 06:42 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 06:57 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 06:59 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 07:44 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 07:41 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 01:55 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 01:51 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 01:39 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 01:42 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 01:33 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 12:02 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 12:08 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 10:50 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 10:16 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 17, 2023 10:13 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashley_bradford

תאריך

נובמבר 8, 2014 01:43 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מה

קוקברה צוחקת (Dacelo novaeguineae)

מתצפת.ת

ashley_bradford

תאריך

נובמבר 8, 2014 01:44 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 7, 2023 05:48 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 5, 2023 07:18 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 5, 2023 07:47 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 1, 2023 12:54 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

מאי 31, 2023 12:21 אחה"צ EDT

תיאור

on Liriodendron tulipifera

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

מאי 30, 2022 02:36 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יוני 15, 2023 06:07 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יוני 8, 2023 03:45 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יוני 18, 2023 02:46 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashley_bradford

תאריך

יוני 9, 2023 11:05 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drkilmer

תאריך

יוני 4, 2023 12:59 אחה"צ EDT

תיאור

(Celticecis spiniformis) Mt. Briar Wetlands Reserve, Washington County, Maryland. June 4, 2023. On Celtis sp..

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashley_bradford

תאריך

ספטמבר 12, 2010 01:39 אחה"צ EDT

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimbrighton

תאריך

אפריל 8, 2023 12:51 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

ינואר 25, 2023 02:41 אחה"צ EST

תיאור

About 5mm in length

תמונות/קולות

מה

צחיחנית החרמון (Eremophila alpestris)

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

ינואר 1, 2023 04:19 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

אנפה כחולה גדולה (Ardea herodias)

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

ינואר 1, 2023 04:52 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

אווז קנדי (Branta canadensis)

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

ספטמבר 8, 2022 09:36 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

ינואר 3, 2023 03:42 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

אפריל 7, 2021 11:24 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashley_bradford

תאריך

יוני 6, 2013 01:17 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashley_bradford

תאריך

מאי 29, 2013 01:54 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

מרית צפונית (Spatula clypeata)

מתצפת.ת

ashley_bradford

תאריך

אפריל 6, 2013 10:57 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

מרית צפונית (Spatula clypeata)

מתצפת.ת

ashley_bradford

תאריך

אפריל 6, 2013 10:54 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashley_bradford

תאריך

יולי 11, 2012 04:54 אחה"צ EDT