תמונות/קולות

מתצפת.ת

vincentpremel

תאריך

יולי 3, 2023 01:49 לפנה"צ -03

תיאור

;)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramon_d

תאריך

יולי 2005

מקום

Panama (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

romanwilli

תאריך

אוגוסט 30, 2022 08:53 לפנה"צ CEST

מקום

Mlini (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vincentpremel

תאריך

יוני 18, 2023 02:08 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vincentpremel

תאריך

אפריל 29, 2023 12:39 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

תאריך

מרץ 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

philippe_geniez

תאריך

יוני 5, 2014 02:50 אחה"צ CEST

תיאור

1 femelle énorme, 119 cm de longueur totale, repérée au bord du parking juste à l'ouest de l'aile A du CEFE, par Aurélie Célérier (également avec Jean Nicolas et Marie Poulain). Spécimen capturé et relâché immédiatement à l'écart du passage des véhicules.